Koniec Polskich Norm. Od 1 stycznia obowiązują wyłącznie Eurokody. Czy jesteś gotów na zmianę?

29 października 2020MUSISZ PRZECZYTAĆAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Skutecznie wdrażaj Eurokody

Z dniem 1 stycznia 2021 roku kończy się okres przejściowy przed wprowadzeniem Eurokodów w miejsce dotyczasowych Polskich Norm. Od tego dnia wszystkie realizowane projekty muszą być prowadzone zgodnie z wymogami aktualnych Eurokodów.

W ramach kampanii WDRAŻAJ EUROKODY oraz zmian w prawie budowlanym przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów, szkoleń oraz pakiet niezbędnych narzędzi pozwalających szybko i sprawnie wdrożyć wymagania Eurokodów w swojej codziennej pracy bez zbędnych przestojów.

Czym są Eurokody?

Eurokody stanowią zestaw norm służących określeniu podstawowych zasad projektowania konstrukcji budowlanych. Obowiązują one w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a zasadnością ich wprowadzenia była standaryzacja w ramach wspólnoty. Pozwolić to miało na zniwelowanie barier między poszczególnymi krajami w zakresie projektowania konstrukcji. Normy te były wdrażane stopniowo, a początek tego procesu sięga lat 70. Docelowo zastąpić miały w krajach wspólnoty normy krajowe, a przez okres wdrożenia stanowiły przede wszystkim alternatywę ustanawianą rozporządzeniami krajowymi.

W zestawie tych norm wyróżnić można następujące grupy norm:

  • Eurokod 0 – PN-EN 1990, który określa podstawy projektowania konstrukcji, takie jak stany graniczne, niezawodność czy postanowienia i wymagania dla obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa
  • Eurokod 1 – PN-EN 1991, którego poszczególne części określają oddziaływania na konstrukcje, czyli różnego rodzaju obciążenia stałe, zmienne czy klimatyczne oraz zasady ich wyznaczania;
  • Eurokod 2 – PN-EN 1992, określający zasady projektowania konstrukcji z betonów zbrojonych, niezbrojonych oraz wstępnie sprężanych;
  • Eurokod 3 – PN-EN 1993, określający zasady projektowania konstrukcji stalowych;
  • Eurokod 4 – PN-EN 1994, określający zasady projektowania konstrukcji zespolonych;
  • Eurokod 5 – PN-EN 1995, określający zasady projektowania konstrukcji drewnianych;
  • Eurokod 6 – PN-EN 1996, określający zasady projektowania konstrukcji murowych;
  • Eurokod 7 – PN-EN 1997, określający zasady projektowania geotechnicznego oraz metodologii badań podłoża gruntowego;
  • Eurokod 8 – PN-EN 1998, określający zasady projektowania w sytuacji sejsmicznej. Ten Eurokod nie doczekał się polskiej wersji, ale obowiązuje jako uznana wersja angielska;
  • Eurokod 9 – PN-EN 1995, określający zasady projektowania konstrukcji aluminiowych.

Każda z grup podzielona jest na części dedykowane szczególnym zagadnieniom. Łącznie wyróżnić można blisko 60 części oraz dodatkowo załączniki krajowe i poprawki.

Eurokody a polskie przepisy?

W Polsce takie wstępne wprowadzenie Eurokodów nastąpiło w roku 2009. Przygotowano przepisy ogólne w języku polskim oraz opracowano odpowiednie załączniki krajowe, a część z norm uznano w wersji angielskiej. Eurokody zostały powołane jako załącznik w rozporządzeniu i przez ostatnie lata były wykorzystywane równolegle z polskimi normami krajowymi.

Co się zmieni od 1 stycznia 2021?

W styczniu 2018 roku zmienione zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kilkanaście ostatnich stron tego rozporządzenia stanowi wykaz załączników przywoływanych w tym rozporządzaniu. Wraz z powyższą zmianą, z wykazu tego zniknęły Polskie Normy, które de facto status norm wycofanych mają od 2010 roku, jednak wciąż były przywoływane w rozporządzeniu. Obecnie jednak normami przywoływanymi jest zestaw Eurokodów, przy czym ustawodawca przewidział okres przejściowy stosowania zmienionego rozporządzenia.

Ten okres upływa z dniem 1 stycznia 2021. Zgodne z przepisami warunków technicznych będą zatem te obiekty, dla których wydano lub przynajmniej złożono wniosek o pozwolenie na budowę przed tą datą.

Polskie normy zastępuje zbiór składający się z 10 norm zwanych Eurokodami. Normy te występują w postaci ogólnej z odpowiednimi załącznikami krajowymi, które specyfikują przepisy dla charakterystyki konkretnego regionu czy technologii.

W ramach tej edycji Eurokodów, każdy z nich doczekał się szeregu poprawek, zmian czy wspomnianych wcześniej załączników krajowych, na które powołują się przepisy ogólne.

Ponadto toczą się obecnie prace nad wydaniem kolejnej, ujednoliconej i zmodyfikowanej edycji wybranych norm.

Zestaw wszystkich obowiązujących obecnie Eurokodów można znaleźć w bazie PKN.

W związku ze zbliżającą się datą zakończenia okresu przejściowego, który doprowadzi do przywoływania w rozporządzeniu jedynie Eurokodów zdecydowaliśmy się wspomóc użytkowników naszego programu Advance Design, który pracuje właśnie w oparciu o nowe normy w procesie przejścia na te przepisy.

———————–

Źródła:
Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl
Instytut Techniki Budowlanej www.itb.pl
European Committee for Standardization www.cen.eu

———————–

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Kampanii WDRAŻAJ EUROKODY
-> Kliknij tutaj i zobacz jak łatwo możesz wdrożyć eurokody w swoich projektach!

Wdrażaj skutecznie Eurokody

 

Powiązane treści

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…

Okładziny w Advance Design

13 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule przyjrzymy się okładzinom, czyli ważnym elementom w Advance Design, które pozwalają użytkownikowi uwzględnić rzeczywisty rozkład obciążeń w…