Model analityczny i jego eksport do Advance Design poprzez Graitec BIM Connect

5 sierpnia 2019bimAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Model analityczny i jego eksoport do Advance Design poprzez Graitec BIM Connect

Po wygenerowaniu geometrii w Autodesk Revit za pomocą Autodesk Dynamo należy przejść do sprawdzenia poprawności modelu analitycznego. Pierwszym krokiem powinno być globalne ustawienie tolerancji modelu analitycznego.

Globalne ustawienia konstrukcyjne

Rys. 1. Globalne ustawienia konstrukcyjne

Przy prostych konstrukcjach często jest to krok wystarczający, jednak gdy geometria zaczyna się rozrastać i komplikować, konieczne może okazać się także dalsze dopasowanie elementów analitycznych. Zaleca się, aby kolejnym krokiem było wiązanie elementów (lub ich składowych) do osi, poziomów i płaszczyzn.

Dopasowanie wiązań i usytuowania elementów

Rys. 2. Dopasowanie wiązań i usytuowania elementów poprzez edycję ich właściwości

Ostatecznym krokiem jest indywidualne dopasowanie pojedynczych wystąpień za pomocą funkcji „Dopasuj model”. W tym trybie mamy możliwość przesuwania czy dopasowywania poszczególnych węzłów lub krawędzi elementów powierzchniowych. Operujemy na podstawowych funkcjach edycyjnych.

Indywidualne dopasowanie modelu analitycznego elementów

Rys. 3. Indywidualne dopasowanie modelu analitycznego elementów

W znalezieniu nieścisłości modelu analitycznego może pomóc dodatek Graitec PowerPack. W zakładce „Konstrukcja” znajdują się dedykowane narzędzia do edycji modelu analitycznego, takie jak wykrywanie błędów (na podstawie zadanej tolerancji), przycinanie i rozciąganie, dopasowanie do węzła, a także przywrócenie domyślnego modelu analitycznego. Po wykryciu potencjalnych błędów modelu analitycznego program przenosi nas w miejsce wykrytej niespójności oraz izoluje elementy powiązane z niespójną geometrią. Po dopasowaniu elementów i ponownym sprawdzeniu błędów lista jest aktualizowana, aż do całkowitego wyeliminowania niedokładności.

Narzędzie do wykrywania błędów modelu analitycznego

Rys. 4. Narzędzie do wykrywania błędów modelu analitycznego PowerPack

Po dopasowaniu modelu analitycznego i ewentualnym zadaniu obciążeń/kombinacji warunków podparcia, można przejść do eksportu modelu analitycznego do programu obliczeniowego Advance Design. W trakcie eksportu, jeśli występują niespójne bazy profili lub bazy materiałowe, program poprosi nas o przypisanie profili/materiałów w programie Advance Design do nierozpoznanych przesyłanych z programu Revit. Po zmapowaniu tych danych można wygenerować raport z eksportu i przejść do pracy w programie obliczeniowym.

Model analityczny w programie Advance Design OPT

Rys. 5. Model analityczny w programie Advance Design

Jeśli interesuje Cię pokaz możliwości programu, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym Ekspertem (w komentarzu zamieść nazwę interesującego Cię zagadnienia).

Kliknij w nasz tag #SummerAcademy, aby wyświetlić listę wszystkich postów z tego cyklu.

Zapraszamy do przeczytania powiązanych artykułów, dostępnych poniżej:

Wyślij zapytanie