Modyfikacja sposobu prezentacji połączeń elementów w Revit Structure

8 stycznia 2019Revitrevit

Partager

Modyfikacja sposobu prezentacji połączeń elementów w Revit Structure

Bardzo często, modelując konstrukcje w programie Revit Structure spotykamy problemy związane z wyświetlaniem warstw i prezentacją elementów. Spróbujemy przeanalizować typowe sytuacje powodujące takie problemy i podamy sposób ich rozwiązywania.

Pierwszy problem może pojawić się w widoku rzut (z góry). W przykładzie w którym istnieją zamodelowane ściany wstawiamy słupy.
W widoku rzut uzyskamy następujący efekt.

RS1

Ten problem możemy szybko rozwiązać używając polecenia Zmień > Dołącz geometrię.

RS2

Po wybraniu polecenia, wskazujemy (poprzez kliknięcie) łączące się obiekty (kolejność nie ma znaczenia).

RS3

W przykładzie słup jest rysowany cienkimi liniami. Aby to poprawić wybieramy Zarządzaj > Ustawienia > Style obiektów.

RS4

W oknie Style obiektów znajdujemy pozycję słupy konstrukcyjne i ustawiamy Szerokość linii > Przekrojowe na przykład na 3.

RS5

Widzimy, że efekt nie jest do końca taki jakiego byśmy się spodziewali. Możemy próbować edytować rodzinę słupa w edytorze rodzin, ale możemy również lokalnie zmienić linie, które definiują poszczególne elementy.

Tworzymy nowy styl linii. Zarządzaj > Ustawienia > Style linii. W oknie Style linii definiujemy nową podkategorię o nazwie Linie słupa i zadajmy szerokość linii 3.

RS6

Teraz możemy wybrać Zmień > Edycja linii.

RS7

Po wybraniu polecenia wybieramy nowy styl linii z listy typów (Linie słupa) i klikamy na linie których grubość chcemy zmienić.

RS8
RS9

Kolejny problem może pojawić się przy prezentacji połączeń elementów w przekrojach. W przykładzie mamy ścianę wielowarstwową dochodzącą do również wielowarstwowej płyty stropowej.

RS10

Wybieramy tak jak poprzednio Zmień > Dołącz geometrię. Klikamy w ścianę i strop, (kolejność nie ma znaczenia). Widać że i w tym przypadku warstwy układają się niepoprawnie.

RS11

Efekt jaki otrzymaliśmy nie jest zadowalający, ponieważ nieprawidłowo zostały zdefiniowane parametry warstw stropu.

RS12

Poprawna definicja powinna wyglądać następująco:

RS13

Aby to poprawić definicję warstw podświetlamy strop i wybieramy Właściwości elementu > Edytuj typ > Konstrukcja edytuj.
W oknie Edytuj zespół wprowadzamy poprawną definicję.

RS14

Po zakończeniu modyfikacji warstw edycji otrzymujemy następujący wynik.

RS15

Jak widać istnieje jeszcze jeden problem. Warstwa wykończenia ściany powinna być ciągła, tak aby nie było widać stropu w widoku elewacji. Musimy zmienić parametry warstw ściany. Podświetlamy ścianę i wybieramy Właściwości elementu > Edytuj typ > Konstrukcja edytuj.

W oknie Edytuj zespół wyświetlamy Podgląd i ustawiamy widok podglądu na Przekrój. Wybieramy opcję Zmień i klikamy na dolne lico warstwy wykończeniowej i otwieramy symbol kłódki.

RS16

We Właściwościach elementu pojawi się parametr Wielkość przedłużenia podstawy. Ustawiamy go na -270 mm.

RS17Rs19

Ostatnim szczegółem widoku który należy zmodyfikować jest ciągłość warstwy wykończeniowej ściany. Wybieramy Zmień > Dołącz geometrię i klikamy na ściany.

RS20RS21

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową z zakresu programu Revit Structure.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE