Nowości w generatorze obciążenia wiatrem

7 czerwca 2019InneAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

UDOSKONALENIE AUTOMATYCZNEGO GENERATORA OBCIĄŻENIA WIATREM

Co zyskujesz?

  • Możliwość generacji obciążenia na budynkach o skomplikowanej geometrii – L, C-kształtne itp.
  • Generacja obciążeń wiatrem dla dachów markizowych czy dachów wiat otwartych
  • Proces ten jest tak samo szybki i dokładny jak wcześniej

W programie Advance Design możemy pozwolić na automatyczną generację obciążeń klimatycznych – zarówno śniegiem jak i wiatrem. Jest to generator obciążeń normowych, nie symulacja – dlatego wartości tych obciążeń są zgodne z normą i odpowiednim załącznikiem krajowym, zgodnie z geometrią budynku (strefy ciśnienia zewnętrznego) oraz lokalizacją obiektu (strefy prędkości wiatru).

Niestety Eurokod określa tylko proste schematy obciążeń, zazwyczaj są to proste budynki prostopadłościenne, dachy płaskie lub jedno i dwuspadowe. Zazwyczaj nasze obiekty, które projektujemy mają nieco bardziej skomplikowaną geometrię i proces obciążania takiego budynku wiatrem sprowadzamy do aproksymacji prostymi schematami normowymi. Jest to podejście mniej lub bardziej dokładne – na pewno nie odzwierciedla rzeczywistego rozkładu ciśnienia zewnętrznego.

W 2017 roku zespół ekspertów CNC2M rozpisał szereg zasad, które są uzupełnieniem Eurokodu właśnie dla takich złożonych przypadków – te zasady możemy uwzględnić w nowej wersji programu Advance Design 2020.

Analizowany budynek o skomplikowanej geometrii z punktu widzenia schematów Eurokodu 1

Rys. 1 – Analizowany budynek o skomplikowanej geometrii z punktu widzenia schematów Eurokodu 1

Dla budynków z wcięciami rozważanie tylko 4 kierunków głównych (X+/- oraz Y+/-) może być niewystarczające. Obecnie takie budynki możemy obciążyć w pełni poprawnie korzystając ze wspomnianych zaleceń z uwzględnieniem odchylenia wiatru od kierunku głównego co ma istotny wpływ w tego rodzaju obiektach.

Rozkład ciśnienia zewnętrznego i strefy ciśnienia dla kierunku wiatru Y z uwzględnieniem odchyleń od kierunku głównego

Rys. 2 – Rozkład ciśnienia zewnętrznego i strefy ciśnienia dla kierunku wiatru Y+ (z uwzględnieniem odchyleń od kierunku głównego)

Oczywiście ma to wpływ nie tylko na ściany pionowe, ale również na ciśnienie wywierane na dach naszej konstrukcji. Generator w pełni uwzględnia wszystkie efekty.

Rozkład stref ciśnienia na dachu analogicznego budynku

Rys. 3 – Rozkład stref ciśnienia na dachu analogicznego budynku)

Dokument ten wprowadza również schematy dla dachów markizowych i dachów wiat otwartych – dużo bardziej prawidłowo niż schematy Eurokodu.

Strefy ciśnienia zewnętrznego dla daszków markizowych i dachów wiat otwartych

Rys. 4 – Strefy ciśnienia zewnętrznego dla daszków markizowych i dachów wiat otwartych

 

Dzięki temu możemy poprawnie generować obciążenie klimatyczne na dużo bardziej złożonych obiektach – z czym zazwyczaj mamy styczność w naszych projektach.

Proces przykładania obciążeń klimatycznych w sposób ręczny jest pracochłonny i żmudny – wymaga od nas wyznaczenia stref ciśnienia, a następnie określenia wartości tego ciśnienia i indywidualnego ich przyłożenia do konstrukcji – zazwyczaj nie możemy tego dokonać prawidłowo na podstawie schematów zawartych w normie. Generator obciążeń programu Advance Design, z dodatkowymi ulepszeniami w wersji 2020, wykona ten proces za nas dzięki jednemu kliknięciu nawet dla skomplikowanych budynków.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi artykułami z cyklu Graitec Advance 2020:

Nowości 2020: Optymalizacja profili stalowych wg kryterium masy

Nowości 2020: Wyświetlanie deformacji dla pełnego kształtu konstrukcji

Nowości 2020: BIM Designers Steel Connections – Nowe połączenia stalowe

Nowości 2020: BIM Designers Belki Żelbetowe – nowości

Nowości 2020: Analiza czasowa – trzęsienie ziemi

Nowości 2020: Nowości w generatorze obciążenia wiatrem