Oprogramowanie do obliczeń konstrukcyjnych BIM Designers – Tips & Tricks: CZĘŚĆ II

16 lipca 2019tips & tricksAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
BIM Designers Pytania i Odpowiedzi Część II

Poniżej znajdziesz drugą część odpowiedzi na pytania, które zostały zadane przez słuchaczy podczas ostatnich webinariów dotyczących modelowania zbrojenia w Revicie. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami oraz zasubskrybowania naszego kanału Youtube.

Czy po ścieżce można rozłożyć zbrojenie nieprostopadle do krawędzi płyty?

Takie łatwo uzyskać poprzez zbrojenie powierzchniowe. Tam nadajemy kierunek główny pręta i może on być jak najbardziej nieprostopadły do krawędzi.

Czy możemy przesunąć jeden rząd siatek, tak aby styki były przestawne?

Możemy definiować osobno zakłady w dwóch kierunkach.

Możemy sterować także położeniem zakładu. Poniżej zrzut ekranu z wyborem opcji „Główny układ naprzemienny środkowy”. Dostępne są także inne opcje widoczne na zrzucie ekranu.

Główny Układ Naprzemienny Środkowy

Rys.1. Opcja „Główny układ naprzemienny środkowy”
[Kliknij, aby powiększyć]

Czy widoki na automatycznych rysunkach BIM Designers są widokami zespołu elementu?

Nie. Program tworzy widoki jako nowe przekroje i widoki szczegółu.

Czy można kopiować zbrojenie za pomocą BIM Designers między elementami zamodelowanymi jako model ogólny, np. schody?

Niestety to narzędzie nie skopiuje prętów. W takich elementach najlepiej używać zwykłego kopiowania.

Gdzie będzie umieszczony szkic pręta? W przestrzeni widoku? Czy na arkuszu?

Szkic pręta będzie utworzony w przestrzeni widoku.

Czy można wstawić schemat pręta w wybrane miejsce na arkuszu (nie automatycznie)?

Szkic pręta wstawia się automatycznie w przestrzeni widoku w bliskiej odległości od elementu. Następnie można przenieść szkic wraz z etykietą w dowolne miejsce.

Zapraszamy do przeczytania BIM Designers – Tips & Tricks: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚCI III!

Wyślij zapytanie