Optymalizacja elementów stalowych według kryterium ugięcia

18 marca 2019InneAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Optymalizacja przekroju dla elementów stalowych w Advance Design może zostać przeprowadzona dla warunku maksymalnych ugięć. Nowu przekrój poszukiwany jest dla zadanego wytężenia z uwagi na ugięcia (domyślnie 100%).

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Advance Design daje możliwość optymalizowania przekroju z uwagi na większą ilość kryteriów w jednym czasie – profile muszą jednocześnie spełnić wymogi maksymalnego dopuszczalnego wytężenia oraz maksymalnych ugięć. Jest to szczególne istotne dla konstrukcji stalowych, w których elementy osiągają graniczny stan użytkowalności z uwagi na ugięcia, a ich nośność jest zachowana.

Opcje optymalizacji znajdują się na zakładce Optymalizacja  w założeniach dla konstrukcji stalowych. W sekcji Znajdź nowe przekroje poprzeczne dostępna jest opcja optymalizacji odrębnie dla kryterium wytężenia i ugięcia oraz określnie stopnia wytężenia dla każdego z tych kryteriów.

GRAITEC Advance Design - Domyślne opcje optymalizacji

Rys 1 – Domyślne opcje optymalizacji

Użytkownik może samemu określić jaki jest porządany stopień wytężenia przekroju.

Po przeprowadzeniu wymiarowania konstrukcji stalowej i określeniu wytężenia z uwagi na stan SGN i SGU mogą zostać one porównane z kryteriami optymalizacji – program zasugeruje nowe przekroje, które mogą spełnić te warunki, jeżeli dotychczas zastosowane ich nie spełniają.

Zapropowane profile wyświetlane są w oknie Sugerowane profile, które można znaleźć na zakładce Wyniki dla stali. Użytkownik zobaczy tam wytężenie zastosowanego przekroju – jeśli przekracza ono kryterium optymalizacji wartość ta zostanie zaznaczona na czerwono. Jeśli optymalizacja z uwagi na konkretny stan została włączona przed obliczeniami, zostanie zaproponowany nowy profil oraz jego orientacyjne wytężenie.

GRAITEC Advance Design - Sugerowane profile dla wskazanych kryteriów

Rys 2 – Sugerowane profile dla wskazanych kryteriów

Rozwijając listę Zaakceptowane rozwiązania użytkownik może przyjąć sugerowany lub dowolny inny przekrój z danej rodziny.

Advance Design - Wybór nowego rozwiązania

Rys 3 – Wybór nowego rozwiązania

Po wyborze sugerowanego (lub narzuconego) przekroju i opcji Akceptuj wszystko wymagane jest ponowne przeprowadzenie obliczeń MES i wymiarowania.

Optymalizacja sekwencyjna pozwala na automatyczne wykonywanie tej czynności poprzez przyjęcie przekrojów bezpośrednio przez program.

Podstawą wyboru przekroju jest zakładka Dobór przekrojów z założeń dla konstrukcji stalowych. Domyślnie wybrana jest opcja Kryterium obwiedni co oznacza, że przekrój optymalizowany będzie zarówno z uwagi na ugięcie jak i wytężenie.

GRAITEC Advance Design - Domyślny dobór przekroju dla optymalizacji

Rys 4 – Domyślny dobór przekroju dla optymalizacji

Jeśli użytkownik dokona optymalizacji tylko z uwagi na wytężenie, kryterium ugięcia nie będzie brane pod uwagę przy doborze przekroju.

GRAITEC Advance Design - Sugerowane profile z uwagi na wytężenie przekroju

Rys 5 – Sugerowane profile z uwagi na wytężenie przekroju

Analogicznie będzie w sytuacji odwrotnej. Każdorazowo natomiast poznamy orientacyjne wytężenie nowego przekroju z uwagi na dowolne kryterium.

GRAITEC Advance Design - Sugerowane profile z uwagi na ugięcia

Rys 6 – Sugerowane profile z uwagi na ugięcia

Aby opcja optymalizacji z uwagi na ugięcia mogła zadziałać wymagane jest włączenie obliczania ugięć dla danego elementu. Graniczne wartości ugięcia, które będą miały przełożenie na wykorzystanie przekroju w sytuacji SGU, a co za tym idzie na optymalizację również można ustawić z poziomu konkretnego elementu.

GRAITEC Advance Design - Właściwości elementu stalowego - Ugięcie

Rys 7 – Właściwości elementu stalowego – Ugięcie

Jeśli obliczenia ugięć nie zostaną przeprowadzone, w oknie optymalizacji wyświetlona zostanie wartość N/A (Not avaialable) jako stopień wytężenia.

Opcja optymalizacji dla dowolnego kryterium pozwala znaleźć rozwiązania, które będą spełniały wymagania projektu.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje umiejętności z zakresu tego wydajnego oprogramowania Graitec do analizy strukturalnej MES, zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami Advance Design.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami, klikając przycisk poniżej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Powiązane treści