Parametryczna generacja hali stalowej w programie Autodesk Revit z wykorzystaniem Dynamo

30 lipca 2019Advance Design, konstrukcje, ogólneAdvance Design

Partager

Parametryczna generacja hali stalowej w programie Autodesk Revit z wykorzystaniem Dynamo
KO 1 www OPT

Autodesk Dynamo jest środowiskiem do programowania wizualnego. Łączymy w nim ze sobą predefiniowane bloki, które wykonują zaprogramowane polecenia. Projektując typowe i powtarzalne obiekty możemy znacznie przyspieszyć i uprościć pracę tworząc skrypt w Dynamo i używając go do generacji geometrii w Autodesk Revit. Oprócz parametrycznej generacji geometrii możemy także używać dodatku Dynamo do zautomatyzowania wszelkich powtarzalnych czynności takich jak odczyt i edycja wartości parametrów, renumeracja, tworzenie widoków czy dopasowanie modelu analitycznego.

Skrypt Dynamo hala stalowa

Rys. 1. Skrypt Dynamo – hala stalowa

Wizualizacja działania skryptu w edytorze Dynamo

Rys. 2. Wizualizacja działania skryptu w edytorze Dynamo

Tworząc model w Autodesk Revit uzyskujemy oprócz modelu fizycznego także model analityczny, który można wyeksportować do programów obliczeniowych i tym samym ponownie skrócić czas modelowania a w zamian skupić się na projektowaniu.

Model analityczny Model fizyczny

Rys. 3. Model fizyczny

Rys. 4. Model analityczny

Ważne jest, aby odpowiednio zdefiniować dane wejściowe, tak aby możliwa była parametryczna zmiana właściwości konstrukcji. Jeśli poszczególne bloki oznaczymy jako „Input”, to będzie możliwe ich modyfikowanie poprzez Dynamo Player. Dynamo Player jest bardzo dobrą alternatywą dla mniej zaawansowanych użytkowników. Przykładowo w biurze jest osoba zajmująca się tworzeniem skryptów, ale ich obsługą zajmują się wszyscy modelerzy. W Dynamo Player możemy ograniczyć ingerencję w skrypt poprzez zdefiniowanie, które dane będą wejściowymi. W używanym w artykule  skrypcie danymi wejściowymi są:

– wysokość kalenicy,

– wysokość słupa,

– rozstaw ram,

– długość hali,

– szerokość hali,

– typ słupów,

– typ dźwigarów,

– poziom odniesienia,

– maksymalny rozstaw płatwi,

– odległość skrajnej płatwi od krawędzi,

– typ płatwi,

– typ rygli ściennych,

– odległość skrajnych rygli,

– maksymalny rozstaw rygli,

– typ stężeń międzysłupowych.

Występowanie stężeń międzysłupowych określono na stałe w polach przedskrajnych oraz nie rzadziej niż co 6 pole. Nachylenie płatwi jest ustalane na podstawie kąta spadku dźwigarów.  

To w jaki sposób zdefiniuje się parametry wejściowe zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Część parametrów może zostać wprowadzona jako stałe. Jeśli parametry są od siebie zależne lub w dalszej części skryptu da się je odczytać z części poprzedniej, to warto działać w ten sposób, aby zminimalizować liczbę wprowadzanych parametrów i ryzyko wprowadzenia niespójnych danych.

Edytor Dynamo dane wejściowe Dynamo Player dane wejściowe

Rys. 5. Edytor Dynamo – dane wejściowe

Rys. 6. Dynamo Player – dane wejściowe

Wygenerowany model hali w programie Autodesk Revit można oczywiście edytować. Możliwe jest dopasowanie modelu analitycznego, zadanie przypadków obciążeń, warunków podparcia i zależności elementów, kombinacji obciążeń oraz przekazanie go do programu obliczeniowego Advance Design poprzez moduł BIM Connect, zapewniający import, eksport i synchronizację modeli Revit i Advance Design.

Jeśli interesuje Cię pokaz możliwości programu, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym Ekspertem (w komentarzu zamieść nazwę interesującego Cię zagadnienia).

Kliknij w nasz tag #SummerAcademy, aby wyświetlić listę wszystkich postów z tego cyklu.

Zapraszamy do przeczytania powiązanych artykułów, dostępnych poniżej:

Wyślij zapytanie