Podnieś efektywność pracy przy tworzeniu dokumentacji żelbetowej – automatyzacja w programie Revit

16 lutego 2021ogólne, Revitrevit

Partager

Podnieś efektywność pracy przy tworzeniu dokumentacji żelbetowej – automatyzacja w programie Revit
Eurokod 3 EC3 Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych 0

Jeżeli chcesz poprawić efektywność pracy przy tworzeniu dokumentacji żelbetowej wybierz program Autodesk Revit. Automatyzacja do klucz do sukcesu.   

Zachęcamy też do lektury naszych poprzednich artykułów przybliżających pracę z programami Autodesk.


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

  1. Współpraca Autodesk Revit z wykorzystaniem plików Excel – sprawdzone sposoby
  2. Zobacz jak skutecznie prowadzić projekty pracując z domu
  3. Projektowanie koncepcyjne przy użyciu rozwiązań Autodesk

Wstęp – pracuj efektywnie

Zdecydowana większość konstruktorów na rynku polskim cały czas do tworzenia dokumentacji rysunkowej używa programów typu CAD. Często jest to zwykła elektroniczna deska kreślarska, czyli AutoCAD. Zdarza się także, nie rzadko, że podstawowym programem do rysowania i wydawania prętów zbrojeniowych jest program AutoCAD Structural Detailing lub inne programy tego typu dostępne na rynku.

Można uprościć, że popularny w Polsce ASD to AutoCAD z nakładkami do żelbetu, dzięki którym wiele żmudnych czynności, jak rysowanie prętów lub zestawienia są robione automatycznie. Jest to program efektywny i minimalizujący ryzyku błędu, ale jednak program typu CAD.

Jeżeli konstruktorzy szukają bardziej nowoczesnego rozwiązania, powinni zainteresować się programem Revit. Jest to program, w którym konstruktor jest w stanie wykonać rysunki i zestawienia, o takiej samej jakości w tak samo krótkim czasie. Dzięki programowi Revit nie tylko konstruktor nie straci na efektywności ale także może zyskać wszystkie korzyści jakie niesie ze sobą model z informacjami i technologia BIM.

Ten artykuł nie będzie jednak o korzyściach z technologii BIM, tylko o przedstawieniu jak wygląda tworzenie dokumentacji żelbetowej na podstawie modelu w najbardziej efektywny sposób.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 1Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.1

Podstawy Autodesk Revit – oszczędzaj swój czas

Podstawą pracy w programie Revit jest model. Nawet jeżeli konstruktor będzie używał programu tylko na potrzeby dokumentacji żelbetowej i tak musi zacząć od stworzenia modelu szalunkowego. Mogą to być pojedyncze elementy, jeżeli konstruktor chce wydać tylko fragment konstrukcji, może być to cały model projektowanego budynku. Bardzo dużym zaoszczędzeniem czasu może być wykorzystanie już gotowego modelu architekta.

Największym zaoszczędzeniem czasu przy modelowaniu szalunków są dobrze przygotowane rodziny. Rodzina jest to parametryczny blok trójwymiarowy, który poprzez sterowanie odpowiednimi parametrami dopasowuje się do naszych potrzeb. Nim bogatsza i lepiej przemyślana biblioteka gotowych rodzin, tym stworzenie szalunku jest szybsze i bardziej zautomatyzowane.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 2Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.2

Po stosunkowo szybkim i intuicyjnym utworzeniu modelu szalunkowego musimy przejść do modelowania prętów. Najlepiej robić to na widokach płaskich. Użytkownik tworzy kolejne przekroje zbrojonego elementu. Przez inteligentny system dzielenia okien w programie, możemy wyświetlić jednocześnie wszystkie potrzebne przekroje elementu, które potem będą umieszczone na arkuszu rysunkowym. Dzięki temu praca w środowisku 3D jest pracą na widokach płaskich, czyli taką, która jest konstruktorom bardzo dobrze znana.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 3Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.3

Mając przygotowane widoki przechodzimy do wstawiania prętów zbrojeniowych. Są dwa najefektywniejsze sposoby wstawiania prętów. Pierwszy to wybór gotowego kształtu pręta. Mając w szablonie projektu gotową bibliotekę kształtów (najbardziej popularne kształty prętów są dostępne po instalacji programu) pozostaje nam jedynie wybrać pręt i umieścić go w elemencie. Gotowy kształt pręta sam dopasuje się do przekroju elementu i ustawionej otuliny. Wstawiony pręt możemy ewentualnie dopasować do swoich potrzeb.

Takim dopasowaniem może być np. zmiana długości poszczególnych odgięć lub dodanie haków w pręcie. Mając wstawiony pręt zadajemy jego rozkład. Są różne metody definiowania rozkładu zbrojenia.

METODA PIERWSZA
Możemy narzucić konkretną liczbę prętów, także zadać dokładny lub maksymalny rozstaw. Lokalizacją pierwszego i ostatniego pręta rozkładu sterujemy standardowymi narzędziami znanymi z programu AutoCAD, takimi jak dopasuj, przesuń, kopiuj, itp.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 4Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.4

 

METODA DRUGA
Druga metoda wstawiania pręta polega na zwykłym szkicowaniu jego kształtu. Sposób przypomina zamianę polilinii na pręt. Ta funkcja jest bardzo przydatna przy zbrojeniu schodów lub bardziej skomplikowanych krawędzi np. fundamentu przemysłowego. Po naszkicowaniu pręta pozostaje nam zadać jego rozstaw.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 5Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.5

 

Przy zbrojeniu płyt i ścian bardzo przydatne są narzędzia do zbrojenia całej powierzchni, poprzez szkicowanie obwiedni. Zbroić można także siatkami zbrojeniowymi, które wcześniej zdefiniujemy. Zbrojenie krawędzi płyt i ścian jest także bardzo intuicyjne, poprzez naszkicowanie zwykłej linii i zadanie odpowiedni parametrów w oknie właściwości. Wszystkie czynności związane z definiowaniem zbrojenia dokonujemy tak naprawdę na widokach płaskich przy użyciu znanych już funkcji z programu AutoCAD. Wszystko to sprawia, że sam proces modelowania nie powinien być bardzo trudny nawet dla początkującego użytkownika.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 6Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.6

Wszystkie widoki w programie Revit, nawet widoki płaskie są tak naprawdę wycinkiem jednego modelu. Dlatego wstawiając pręt na jednym widoku wstawiamy go w całym modelu, czyli będzie on automatycznie widoczny we wszystkich widokach, których zakres obejmuje dany fragment modelu. Będą one także widoczne w głównym widoku 3D.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 7Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.7

Przy projektowaniu typowych elementów takich jak np. stopa/ława fundamentowa, słup, belka, ściana, strop, można korzystać z tak zwanych makr. Czyli pręty zbrojeniowe będziemy definiować w specjalnie przygotowanych oknach edycyjnych, gdzie graficznie będziemy mogli zadać wszystkie parametry zbrojenia we wszystkich charakterystycznych miejscach w elemencie. Np. poprzez odpowiednie ustawienie makra dla stopy fundamentowej wstawimy za pomocą jednego okna wszystkie pręty górne, dolne, pręty startowe, itp. Makra można doinstalować do programu.

W ostatnich latach pojawiła się także możliwość przeniesienia do programu Revit obliczeń wymiarujących przekroje żelbetowe. Taka możliwość jest w makrach firmy Graitec, które potrafią nie tylko pręty wstawić automatycznie po uzupełnieniu odpowiednich okien edycyjnych, ale potrafią przede wszystkim element żelbetowy zwymiarować. Do programu może być zainstalowany silnik obliczeniowy, który po zadaniu odpowiednich obciążeń (geometria jest pobierana z modelu) na dany element, sam policzy zbrojenie teoretyczne i zamodeluje zbrojenie rzeczywiste. Czyli możemy w takim przypadku pominąć proces ręcznego modelowania zbrojenia.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 8Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.8

Mając model zbrojenia pozostaje nam stworzyć zestawienia. Mając gotowy szablon, zestawienie jest praktycznie gotowe. Po stronie użytkownika jest jedynie poprawne spozycjonowanie elementów żelbetowych, tak żeby program mógł także odpowiednio pogrupować i przefiltrować pręty w kolejnych zestawieniach stali zbrojeniowej.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 9Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.9

Wszystkie wymiary i etykiety umieszczane są na widokach, na których pręty były umieszczane. Linie wymiarowe są do edycji i można bez problemu przygotować swoje typy wymiarów w taki sposób żeby nie rezygnować z dotychczasowych standardów biura. Etykiety i wyciągnięte kształty prętów zbrojeniowych (ta opcja jest dostępna tylko w dodatku Graitec) jest tworzona na zasadzie jednego kliknięcia poprzez wskazanie pręta.

Można użyć także opcji opisania wszystkich prętów, wtedy program sam automatycznie wstawi etykiety i opisane kształty prętów. Użytkownik najprawdopodobniej będzie musiał poprzesuwać opisy w odpowiednie miejsce w widoku.

Graitec Rysunki zbrojenia w programie Revit 10Automatyzacja pracy w Autodesk Revit – rys.10

Po wstawieniu wszystkich opisów pozostaje wygenerowanie arkusza rysunkowego i umieszczenie wcześniej przygotowanych widoków na arkuszu. Tą część pracy można porównać do komponowania arkusza w programie AutoCAD za pomocą kolejnych rzutni. Czyli jest to kolejna część pracy bardzo zbliżona do już znanych funkcji z innych programów.

Powyższy przykład pokazuje, że praca w programie Revit mimo zupełnie innej filozofii programu niż praca w programie typu CAD może mieć bardzo dużo podobieństw. Podobieństwa wynikają z samej funkcjonalności programów. Poszczególne etapy tworzenia rysunków, takie jak wstawianie prętów, opisywanie, tworzenie arkusza rysunkowego są zbliżone do siebie. Dzięki temu przejście na program Revit nie powinno być tak trudne jak się początkowo wydaje.

Mając dodatkowo gotowe biblioteki i szablony, a także wiedzę zdobytą np. na profesjonalnym szkoleniu korzystając z programu Revit tylko zyskamy i na pewno nie stracimy na efektywności.

 

———————————

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych bezpłatnych webinarach – kliknij tutaj ->> WEBINARY GRAITEC