Połączenie tabeli z plikiem zewnętrznym – AutoCAD LT

4 stycznia 2019AutoCAD, ogólneAutocad, tabele

Partager

Połączenie tabeli z plikiem zewnętrznym – AutoCAD LT

Tabela tworzona w programie AutoCAD LT może być połączona z zewnętrznym plikiem programu Microsoft Excel. Podłączać można pliki .xls, .xlsx i .csv. Podłączyć można zarówno całą tabelę, jak również wybrane kolumny, wiersze lub komórki.

Ważne: Aby narzędzie działało musi być zainstalowany program Microsoft Excel.

Krok 1.

Aby stworzyć tabelę z zewnętrznego pliku:

– w menu wstążkowym: karta Home ► panel Annotation ► narzędzie Table,

– w menu klasycznym: menu Draw Table

– w linii komend: table

AutoCAD LT

Krok 2.

Następnie należy zaznaczyć opcję From a data link i kliknąć przycisk Data Link Manager (jeśli do pliku zostały już wcześniej podłączone pliki danych można je wybrać z listy rozwijalnej).

AutoCAD LT

Krok 3.

W wywołanym oknie należy kliknąć Create a new Excel Data Link i podać nazwę jaką chcemy nadać połączeniu. W kolejnym oknie wskazujemy ścieżkę dostępu do podłączanego pliku oraz możemy określić zakres tabeli do podłączenia (do wyboru są następujące opcje: cała tabela, nazwany zakres oraz zakres).

AutoCAD LT

Po ustawieniu wszystkich opcji należy kliknąć 3 x OK i wstawić tabelę w obszar rysunku.

Krok 4.

Aby w utworzonej w ten sposób tabeli zmienić wielkość i wyrównanie czcionki, rozmiar komórek, ich marginesy, kolory wypełnienia pól należy zaznaczyć komórki które chcemy edytować i skorzystać z opcji dostępnych po kliknięciu prawym klawiszem mysz lub edytować dane w oknie Properties – rysunek poniżej. Widać tam zaznaczony zakres tabeli, zestaw edytowalnych parametrów w oknie Properties. W pobliżu kursora widać symbol połączenia z plikiem danych, symbol kłódki oznaczający zablokowanie edycji tabeli oraz oknoinformacjami o połączeniu z plikiem danych.

Aby zmienić zawartość komórki należy ją odblokować (zaznaczenie komórek(ki) ► prawy klawisz myszy ► Locking ► wybór jednej z czterech opcji).

Aby uwzględnić ew. zmiany jakie zaszły w treści zewnętrznego pliku zaznaczamy tabelę ► prawy klawisz myszy ► Update Table Data Links.

Aby wykonać operację odwrotną tj. zapisać zmiany wprowadzone w AutoCADzie do zewnętrznego pliku zaznaczamy tabelę ► prawy klawisz myszy ► Write Data Links to External Source.

AutoCAD LT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Powiązane treści

Poznaj nowości, które usprawnią Twoją pracę w Advance Design 2024

30 maja 2023Advance Design, konstrukcje, ogólneGRAITEC Expert

Zoptymalizuj procesy projektowania i analizy konstrukcyjnej oraz zyskaj lepsze możliwości obliczeniowe dzięki nowo wydanemu oprogramowaniu GRAITEC Advance Design 2024.