Poręcze montowane naściennie: Łatwe modelowanie poręczy montowanych do ścian w Autodesk Advance Steel

28 czerwca 2019advance steelAdvance Design

Partager

Poręcze montowane naściennie: Łatwe modelowanie poręczy montowanych do ścian w Autodesk Advance Steel

Narzędzie dla poręczy montowanych do ścian w dodatku BIM Designers Stairs and Railings jest proste i intuicyjne dla wszystkich użytkowników mających styczność z program do projektowania konstrukcji stalowych Advance Steel.

Wstążka Graitec Stairs and Railings

Rys.1. Wstążka Graitec Stairs and Railings
[Kliknij, aby powiększyć]

Poręcze te mogą być definiowane na 2 sposoby:

  • Wybierając punkt początkowy i końcowy;
  • Wybierając wcześniej przygotowaną linię lub polilinię.

Dzięki zaawansowaniu tego narzędzia, poręczne mogą być sytuowane pod dowolnym kątem.

Poręcznie posiadają automatycznie przygotowane połączenia do ścian, na których będą montowane. Okno dialogowe zapewnia zestaw parametrów do przygotowania tych połączeń w różnych wariantach:

Typ blachy: okrągła, prostokątna, trójkątna

Typy blach dla montażu do ścian optRys.2. Typy blach dla montażu do ścian

  • Typ łącznika: kotwy, śruby lub tworzenie jedynie otworów

Typy łączników dla połączenia optRys.3. Typy łączników dla połączenia

  • Właściwości łącznika
Właściwości łącznika poręcz-blacha montażowa

Rys.4. Właściwości łącznika poręcz-blacha montażowa
[Kliknij, aby powiększyć]

Makro jest w pełni parametryczne i pozwala za jego pomocą nadać cechy o wszystkich elementach biorących udział w jego tworzeniu – przekrój poręczy, rodzaje wszystkich złącz wraz z wymiarami, miejscem lokalizacji spoin (budowa/warsztat) itd.

W pełni parametryzowalne elementy makra dla wszystkich składowych

Rys.5. W pełni parametryzowalne elementy makra dla wszystkich składowych
[Kliknij, aby powiększyć]

Przykład zaawansowanego zastosowania makra dla poręczy naściennych opt

Rys.6. Przykład zaawansowanego zastosowania makra dla poręczy naściennych

Kliknij na poniższy przycisk i wypróbuj darmową wersję testową oprogramowania do projektowania schodów i barierek BIM Designers Stairs and Railings.

Pobierz wersję testową