PREMIERA ADVANCE DESIGN 2023

23 marca 2022Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Tegoroczne plany objęły wiele obszarów – poczynając od ulepszeń w istniejących funkcjonalnościach jak również wprowadzając zupełnie nowy moduł i metody obliczeń, wyczekiwane przez wielu projektantów, których dziś nie będę jeszcze wymieniał.

To co zdradzę dziś to zmiany, które zaszły w sercu naszego oprogramowania – solwerze MES i skojarzonych z nim silnikach wymiarujących. Aby zwiększyć wydajność Państwa pracy prowadziliśmy intensywne prace związane z tymi obszarami, które przekładają się na znacznie szybszy czas obliczeń i wymiarowania. Drastycznej redukcji ulega również waga samych rezultatów.

  • Dzięki nowej wersji solwera i zmianie sposobu pracy z danymi można spodziewać się nawet kilkukrotnego przyśpieszenia obliczeń MES.
  • W przypadku wymiarowania wprowadzono istotne zmiany w dwóch silnikach – wymiarowanie stali według EC3 oraz wymiarowanie drewna według EC5. Dzięki temu podobnie jak wyżej wymiarowanie zostanie przeprowadzone kilkukrotnie szybciej.
  • W poprzednich wersjach Advance Design przyjęto specyficzny sposób zapisu wyników obliczeń MES. Plusem tego rozwiązania był bardzo szybki postprocesing (wyświetlanie) wyników, minusem zaś była ich waga, co rzutowało zarówno na zajęte miejsce jak i czas ich zapisu. Obecnie dzięki wprowadzonym zmianom wyniki często składane są ‘w locie’ bez rzutowania na czas ich prezentacji. Skutkuje to kilku, a czasem nawet kilkudziesięciokrotnym zmniejszeniem wagi projektu z rezultatami.

Porównanie czasu obliczeń i wagi wyników w wersji 2023

Poniżej przedstawiono 3 przykłady, które dobrze obrazują jakich zmian w czasie obliczeń możemy spodziewać się w kolejnej wersji jeżeli chodzi o analizę MES, wymiarowanie stali/drewna jak również w wadze projektu z rezultatami.

Czas przedstawiony w tabelach wyraża minuty:sekundy (np. 0:20 to 20 sekund, a 1:30 to minuta i 30 sekund)

Obraz2
Obraz3
Obraz4

*Siatkowanie i obróbka składa się ze wszystkich operacji od sprawdzenia modelu, siatkowania, podziału okładzin, rozkładu obciążeń i weryfikacji, aż do rozpoczęcia obliczeń MES.
**Obliczenia MES uwzględniają również czas zapisu wyników na dysku.

PODSUMOWANIE

Powyższe modele przedstawiają oczywiście orientacyjny zakres. Efekt jest natomiast globalny i niezależny od charakteru i rozmiaru modelu. W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze wyniki dla próby 15 różnych modeli o dowolnej wielkości, również z bardziej złożonymi analizami (nieliniowe, modalne, sejsmiczne). Wartości procentowe i mnożnik odnoszą się do zmniejszenia czasu lub wagi (określają o ile procent, lub ilu krotnie uległo zmniejszenie czasu obliczeń/wagi rezultatów).

Obraz6

Tak jak widać spodziewać należy się znacznej redukcji czasu obliczeń MES (średnio 2.5x szybciej, ale w typowych sytuacjach projektowych ta wartość bywa zazwyczaj jeszcze większa), kilkukrotnie przyśpieszy też wymiarowanie stali i drewna (2.5-4x szybciej). W obecnej wersji nie oczekuje się zmiany w zakresie wymiarowania żelbetu, ale biorąc pod uwagę skrócenie czasu obliczeń MES i w żelbecie zaobserwujemy znaczne przyśpieszenie przeprowadzając obliczenia z wieloma iteracjami MES dla fazy zarysowanej. Redukcja wagi wyników może być nawet kilkudziesięciokrotna w zależności od modelu.

 

Powiązane treści

Co nowego w Advance Design 2025

11 czerwca 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Advance Design oferuje niezrównany zestaw innowacyjnych narzędzi i funkcji, które znacznie zwiększają kreatywność, precyzję i wydajność, wyznaczając nowy standard w…

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…