Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

29 sierpnia 2023Advance DesignAdvance Design, emisja CO2

Partager

6.jpg

Wprowadzenie

Zmiany klimatyczne są kluczowym globalnym problemem, który wpływa zarówno na ludzi, jak i na środowisko. Branża budowlana, która w znacznym stopniu przyczynia się do ogólnej emisji dwutlenku węgla na całym świecie, musi priorytetowo traktować praktyki zrównoważone środowiskowo. Szacunki emisji dwutlenku węgla stały się coraz ważniejszym aspektem przepisów wielu krajów dotyczących projektów budowlanych. Szacunki te są obowiązkowe, aby zapewnić, że projekty są zrównoważone środowiskowo i zgodne z globalnymi inicjatywami dotyczącymi zmian klimatycznych. Oprócz tego, że jest to wymóg regulacyjny, szacunki emisji dwutlenku węgla mogą być również ważnym czynnikiem dla interesariuszy projektu. Oceniając potencjalne emisje związane z projektem, interesariusze mogą zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zmniejszenia wpływu projektu na środowisko. Może to pomóc w zapewnieniu, że projekty są zrównoważone i nie mają złego wpływu na środowisko.

W tym zakresie, innowacyjne oprogramowanie Advance Design wykorzystujące metodę elementów skończonych (MES), w połączeniu z nowym kalkulatorem emisji CO2, ułatwia precyzyjne pomiary wskaźnika węglowego dla materiałów i elementów konstrukcyjnych. Ta zaawansowana technologia zapewnia projektantom graficzne wyniki i raporty informacyjne, umożliwiając im podejmowanie świadomych ekologicznie decyzji.

Specyfikacja techniczna: jak działa funkcjonalność

Obliczanie emisji CO2 na podstawie wskaźników węglowych wprowadzonych dla materiałów lub elementów, z wynikami w formie graficznej i raportów.

 

Po zaangażowaniu w budowanie zrównoważonej przyszłości, Advance Design jest teraz wyposażony w nowy kalkulator emisji CO2. Głównym celem tego nowego narzędzia jest ułatwienie określania wartości emisji dwutlenku węgla dla elementów konstrukcyjnych. To nowe narzędzie pomoże projektantom lepiej ocenić wpływ na środowisko dokonywanych przez nich wyborów dotyczących elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych.

 

Podstawową zasadą obliczania emisji dwutlenku węgla jest zazwyczaj przemnożenie ilości każdego materiału przez współczynnik emisji dwutlenku węgla (zwykle mierzony w kgCO2e na kg materiału). Ponieważ węgiel związany z etapem produkcji ma największy udział w śladzie węglowym zawartym w konstrukcji, do obliczeń stosuje się wskaźniki węglowe na etapie produkcji (wskaźniki węglowe dla etapu produkcji – moduły A1-A3).

 

Definiowanie wskaźników węglowych

Ogólna procedura definiowania danych do szacowania CO2 polega na przygotowaniu listy zestawów danych z określonymi wskaźnikami węglowymi, a następnie przypisaniu ich do poszczególnych materiałów lub opcjonalnie do elementów konstrukcyjnych. Przygotowanie listy zestawów danych odbywa się przy pomocy dedykowanego menedżera wskaźników węglowych. Można ją otworzyć z grupy Katalogi na wstążce Zarządzaj.

Okno Menedżer wskaźników węglowych jest podzielone na dwie części. Górna część zawiera zestawy danych dodane i używane w projekcie, podczas gdy dolna część pokazuje wpisy dostępne w wybranej bazie danych.

Menedżer wskaźników węglowych

W tej górnej części możemy zaimportować dane z wpisu w bazie danych lub dodać nowy zestaw danych za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełniamy nazwę zestawu danych i emisję CO2 na jednostkę masy, objętości lub powierzchni (dla elementów powierzchniowych) oraz wartości odpowiadające wadze zbrojenia. Chociaż w większości przypadków używamy wskaźników węglowych opartych na wadze materiału (takie dane są zwykle dostarczane przez producentów i inne instytucje), w szczególnych przypadkach możemy użyć współczynników opartych na objętości lub powierzchni. Co ważne, możemy łączyć współczynniki – przykładowo, jeśli dla ściany lub płyty chcemy uwzględnić okładziny, to oprócz wartości według wagi możemy dodać w tej samej pozycji wartość zależną od powierzchni. W przypadku elementów betonowych możemy jednocześnie wprowadzić wskaźniki węglowe dla zbrojenia. Pozwala nam to uzyskać wartość CO2 z uwzględnieniem zbrojenia, w oparciu o ilość zbrojenia obliczoną podczas obliczeń betonu dla tego elementu.

W dolnej części tego menedżera możemy zobaczyć zestawy danych dostępne w wybranej bibliotece. Każdy użytkownik może niezależnie przygotowywać i zarządzać zawartością danych w bibliotece.

UWAGA: Advance Design zapewnia przykładową bibliotekę z listą przykładów uśrednionych wartości współczynników emisji dwutlenku węgla na etapie produkcji dla wybranych materiałów. Należy pamiętać, że współczynniki dla wielu materiałów silnie zależą od dodatkowych informacji, takich jak miejsce i technologia produkcji, wykorzystanie recyklingu, rodzaj składników (np. cement) itp. Dlatego w celu dokładnego oszacowania należy wykorzystać odpowiednie dane dostarczone przez producentów. Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych lokalizacji lokalne przepisy danego kraju mogą wymagać użycia innych oficjalnych danych

Przypisywanie wskaźników węglowych

Istnieją dwie metody przypisywania wskaźników węglowych: poprzez przypisanie do materiałów lub poprzez przypisanie do elementów (liniowych/powierzchniowych/podpór/okładzin).

Gdy wskaźniki węglowe są przypisane do materiału (na przykład beton C25/30), wówczas takie wartości są używane dla wszystkich obiektów z tego materiału.

W tym celu menedżer materiałów zawiera teraz nową sekcję Emisja CO2, w której możemy przypisać określony zestaw danych CO2 dla każdego materiału, wybierając z rozwijanej listy dostępnych zestawów danych.

Przypisywanie zestawu danych emisji CO2 do materiału

Domyślnie każdy element konstrukcyjny dziedziczy emisję CO2 swojego materiału. Możemy jednak nadpisać to i narzucić inny zestaw danych dla wybranych elementów. Przypisywanie zestawów danych ze wskaźnikami węglowymi do wybranych elementów odbywa się za pomocą nowych dedykowanych opcji dostępnych na liście właściwości elementów.

Co ciekawe, możliwe jest również określenie wskaźników węglowych dla fundamentów, chociaż nie są one oddzielnie zdefiniowane ani przedstawione w modelu. W tym celu wykorzystywane są parametry dostępne we właściwościach podpór, w tym wymiary i materiał fundamentu. Należy pamiętać, że w przypadku fundamentów stopień zbrojenia, który można wykorzystać do oszacowań, należy ustawić ręcznie, podczas gdy dla innych elementów (belek, słupów, płyt) jest on obliczany automatycznie podczas analizy obliczeń betonu.

Nadpisywanie domyślnych wskaźników węglowych elementu liniowego (po lewej) i podpory (po prawej)

 

Wyniki

Wyniki obliczeń są dostępne w formie graficznej oraz w postaci tabel raportu.

W przypadku wyników graficznych na wstążce Wyniki używana jest nowa sekcja dotycząca kosztów i emisji dwutlenku węgla.

Możemy wyświetlać wyniki emisji CO2 dla podpór punktowych i liniowych, elementów liniowych i powierzchniowych oraz okładzin. Wartości wyników mogą być wyświetlane na element, na jednostkę długości (dla elementów liniowych), na jednostkę powierzchni (dla elementów powierzchniowych), na jednostkę objętości i na jednostkę masy.

Emisja CO2 elementów liniowych wyświetlana na element

Emisja CO2 elementów powierzchniowych wyświetlana na element

W przypadku tabel i raportów Advance Design może generować tabele emisji CO2. Tabelaryczne wyniki mogą być prezentowane według materiału, typu elementu i systemu.

Tabela raportu z szacunkami emisji CO2 według materiału

Tabela raportu szacunków emisji CO2 według typu elementu

Tabela raportu szacunków emisji CO2 według systemu