Skróty Klawiszowe Oszczędzające Czas Pracy w Advance Design

23 września 2019Advance Design, konstrukcje, ogólneAdvance Design

Partager

Skróty Klawiszowe Oszczędzające Czas Pracy w Advance Design

Jako użytkownicy oprogramowania, wiemy że skróty klawiszowe robią wielką różnicę w kwestii produktywności, kilka minut pracy może zostać skrócone nawet do kilku sekund za przycieśnięciem jedynie kilku klawiszy na klawiaturze, w szczególnoci, gdy znasz większość dostępnych w programie skrótów. 

Dlatego właśnie stworzyliśmy przydatne skróty klawiszowe oszczędzające czas pracy w Advance Design – czołowym oprogramowaniu do projektowania i analizy konstrukcji firmy Graitec. Skróty klawiszowe zostały stworzone wokół popularnych narzędzi i funkcji, które pozwalają użytkownikom szybko i łatwo analizować i modelować swoje projekty oraz zwiększać swoją indywidualną produktywność. 

Regularnie używane narzędzia, takie jak tryb orto, konfiguracja stylów i orbita są łatwodostępne przy użyciu jedynie kilku przycisków klawiatury, a procesy takie jak przełączanie między modelami i tryby analizy mogą zostać wykonane bez trudu i konieczności korzystania z wielu zakładek czy opcji.  

Lista skrótów jest dostępna poniżej, ale stworzyliśmy również wygodną wersję PDF, która może zostać pobrana i/lub wydrukowana dla ponownego wykorzystania tego przydatnego dokumentu w przyszłości. 

Kliknij na poniższy obrazek, aby wyświetlić plik w PDF.

Skróty klawiszowe oszczędzające czas pracy w Advance Design
Skrót Klawiszowy Funkcja

Ctrl + A =
Ctrl + B =
Ctrl + C =
Ctrl + D =
Ctrl + G =
Ctrl + N =
Ctrl + O =
Ctrl + P =
Ctrl + R =
Ctrl + S =
Ctrl + T =
Ctrl + V =
Ctrl + U =
Ctrl + X =
Ctrl + Y =
Ctrl + Z =
Ctrl + Tab =
Ctrl + Space =

Zaznacz Wszystko
Podziel Element
Kopiuj
Zmierz Długość
Zmierz Kąt
Nowy Plik
Otwórz Plik
Drukuj
Przytnij lub Wydłuż Element
Zapisz
Podział poziomy ekranu
Wklej
Utnij Element
Wytnij
Przywróć
Cofnij
Przełącz Pomiedzy Trybami „Model” i „Analiza”
Podziel ekran (4 widoki)

Alt + 1
Alt + 2
Alt + 3
Alt + 4
Alt + 5
Alt + 6
Alt + 7

Widok z Przodu
Widok z Prawej
Widok z Góry
Widok (-1,-1,-1)
Widok (1,-1,1)
Widok (-1,-1,1)
Widok (-1,1,1)

Alt + A
Alt + C
Alt + D
Alt + P
Alt + Q
Alt + R
Alt + S
Alt + Space
Alt + U
Alt + W
Alt + X
Alt + Z

Powiększ Wszystko
Zaawansowane Opcje CAD
Wyświetl Włąsciwości Zaznaczonych Elementów w Linii Komend
Przesuwanie
Konfiguracja Analiz i Kombinacji (w trybie “Analiza”)
Orbita
Wybierz Według Kryteriów / Ustaw tryb lokalizacji (podczas modelowania elementów)
Wyświetl rezultaty graficzne
Poprzedni Widok
Powiększ Okno
Ustawienia wyświetlania
Ustawienia wyników

F1
F2
F3
F4
F6
F7
F8
F11
F12
Shift + F1

Wyświetl Pomoc Online. Wyświetla informacje o odp. funkcjach, jeśli okno dialogowe jest aktywne.
Zmień Nazwę (w Przeglądarce projektu)
Tryby Lokalizacji (Y / N)
Ukryj / Wyświetl Okno Właściwości
Stwórz nowy System (w Przeglądarce projektu)
Płaszczyzna robocza (Włącz / Wyłącz)
Tryb Orto
Tryb Śledzenia
Tryb Przedłużenia
I kliknij na jedną z ikon paska narzędzi, aby wyświetlić informacje o danej funkcji

Home
Insert
Space
Tab
Esc
Hold Esc
Enter
Double click

Przesuń
Kopiuj wielokrotnie
Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Systemu (w Przeglądarce projektu)
Przełącz Wybór Między pobliskimi obiektami / Zmień Tryby Przesuwania lub Obracania
Anuluj Wybór
Wyczyść Wynik
Oblicz
Powiększ Wybór

Jeżli chcesz odkryć więcej informacji o naszym oprogramowaniu do analizy konstrukcji lub chcesz zobaczyć prezentację oprogramowania, skontaktuj się z naszym Ekspertem Graitec klikając na poniższy przycisk.

Wyślij zapytanie lub poproś o demonstrację