Synchronizacja modelu Advance Design z Revitem poprzez Graitec BIM Connect

16 sierpnia 2019Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Synchronizacja modelu Advance Design z Revitem poprzez Graitec BIM Connect

Zwymiarowaną konstrukcję można synchronizować z modelem wejściowym Revit; w tym celu eksportuje się model z oprogramowania Graitrec do analizy konstrukcji, Advance Design, za pomocą BIM Connect. Następnie w Revicie wybiera się opcję synchronizacji i wskazuje się lokalizację wyeksportowanego pliku. Program generuje listę wszystkich elementów, tworząc podział na elementy dodane, zmienione oraz usunięte.

Okno synchronizacji BIM Connect

Rys. 1. Okno synchronizacji BIM Connect
[Kliknij, aby powiększyć]

Po przeanalizowaniu zmian, które zaszły w związku z obliczeniami, można je zaakceptować, zignorować bądź usunąć z listy synchronizacji. Po zaakceptowaniu zmian, konstrukcja w programie Autodesk Revit zostanie zaktualizowana.

Zaktualizowany model Autodesk Revit

Rys. 2. Zaktualizowany model Autodesk Revit

W programie Revit, za pomocą modułu Graitec Concrete, również można zwymiarować fundamenty wraz z obliczeniem w nich zbrojenia, na podstawie zadanych warunków. Po obliczeniach istnieje możliwość automatycznego wygenerowania rysunków zbrojeniowych. Większość elementów składowych rysunku, takich jak przekroje, ich umiejscowienie, stosowane etykiety, linie wymiarowe czy zestawienia, użytkownik może zapisać w szablonie, który jest plikiem natywnym programu Revit. Na jego podstawie Graitec Concrete będzie generował rysunki.

Domyślny rysunek stopy fundamentowej

Rys. 3. Domyślny rysunek stopy fundamentowej

Pozostaje zdefiniować połączenia stalowe. Można zrobić to bezpośrednio w Revicie lub za pomocą Dynamo, jednak ze względu na rysunki warsztatowe, sugerowane jest eksportowanie modelu do programu Advance Steel. Same obliczenia połączeń można przeprowadzić w oprogramowaniu do analizy konstrukcji Advance Design, za pomocą modułu Steel Connection Designer 2020.

Przykładowa rama z połączeniami

Rys. 4. Przykładowa rama z połączeniami

Jeśli interesuje Cię pokaz możliwości programu, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym Ekspertem (w komentarzu zamieść nazwę interesującego Cię zagadnienia).

Kliknij w nasz tag #SummerAcademy, aby wyświetlić listę wszystkich postów z tego cyklu.

Zapraszamy do przeczytania powiązanych artykułów, dostępnych poniżej:

Wyślij zapytanie

Powiązane treści

Co nowego w Advance Design 2025

11 czerwca 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Advance Design oferuje niezrównany zestaw innowacyjnych narzędzi i funkcji, które znacznie zwiększają kreatywność, precyzję i wydajność, wyznaczając nowy standard w…

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…