Tworzenie nowej rodziny otworu z dynamicznym opisem – Autodesk Revit

9 stycznia 2019ogólne, Revitrevit

Partager

Tworzenie nowej rodziny otworu z dynamicznym opisem – Autodesk Revit

W Revicie wybieramy Nowa > Rodzina. W oknie Wybierz plik szablonu wybieramy szablon Model ogólny oparty na powierzchniach (metryczny).rft.

image001

Na początek tworzymy szkielet po przez płaszczyzny odniesienia. Karta utwórz > płaszczyzna odniesienia. Tworzymy 4 płaszczyzny (dokładna pozycja płaszczyzn niema znaczenia) tak jak na rysunku poniżej.

image002

Aby dodać parametry sterujące wymiarami musimy wstawić linie wymiaru. Karta szczegół > wymiar > wyrównany. Wstawiamy wymiary tak jak na obrazie.

image003

Podświetlając linie które opisują również oś rodziny możemy włączyć opcję EQ. Opcja sprawia, że wartości wymiarów jest równa, tak że płaszczyzny są zawsze symetryczne do osi.

image004

Aby dodać parametry, podświetlamy wymiary pomiędzy płaszczyznami i wybieramy etykieta > dodaj parametr.

image005

W oknie właściwości parametru ustawiamy kolejno: nazwę nowego parametru, grupę gdzie parametr zostanie dodany i czy ma być parametrem elementu lub typu.

image006

W taki sam sposób tworzymy inne parametry:

  • Nazwa: „Szerokość otworu”, grupa: „wymiary”, Parametr elementu
  • Nazwa: „Długość otworu”, grupa: „wymiary”, Parametr elementu
image007

Teraz możemy stworzyć kształt cięcia. Karta utwórz > wycięcie > wyciąganie. Modelujemy opierając się o utworzone płaszczyzny odniesienia.
Po wstawienia szkicu zamykamy wszystkie blokady.

image008

Wybieramy polecenie zakończ wyciąganie i przechodzimy na widok Elewacje > przód.

Przed edycją cięcia w kierunku Z dodajemy kolejną płaszczyznę odniesienia, wymiar i parametr. Parametr o nazwie „Grubość otworu”, grupa: „Wymiary”, parametr elementu.

image009

Teraz możemy wyrównać cięcie. Karta zmień > wyrównaj. Uwaga! narzędzie wyrównaj działa z regułą „do czego ? co”- najpierw klikamy na płaszczyznę odniesienia, a potem na lico bryły cięcia. Po wyrównaniu zamykamy ikonę kłódki. Stosujemy polecenie wyrównaj również w celu powiązania bryły z płaszczyzną (górne lico).

image010

Aby bryła cięcia docinała element wybieramy kartę zmień > edytuj geometrię > tnij i wybieramy koleinie bryłę cięcia i bryłę elementu.

image011

Przechodzimy na widok rzut > poziom odniesienia.

Wstawiamy linie symboliczne w widoku rzutu. Karta szczegół > linia symboliczna. Wybieramy styl linii > ukryte linie [widoczne] i szkicujemy 2 linie jak na rysunku.

image012

Podświetlamy naszkicowane linie symboliczne i wybieramy opcje ustawienia widoczności. W oknie ustawienia widoczności możemy ustalić na jakim poziomie szczegółowości element ma się pojawiać. Zostawiamy poziom średni i wysoki.

image013

Tworzymy nową rodzinę etykiety. Nowy > rodzina > folder opisy > M_Etykieta ogólna.rft.

Po otwarciu szablonu usuwamy opis note i wstawiamy 2 nowe etykiety. Karta utwórz > etykieta klikamy aby wstawić etykietę.

Wybieramy opcje kategoria i parametry na karcie utwórz i ustawiamy kategorię rodziny: „opisy ogólne”. Potwierdzamy OK.

W oknie edytuj etykietę klikamy na ikonę dodaj parametr.

W oknie właściwości parametru wpisujemy dane dotyczące nowego parametru.

Tworzymy 2 parametry:

  • „Szerokość otworu”, dziedzina „ogólna”, typ parametry „długość”, parametr typu
  • „Długość otworu”, dziedzina „ogólna”, typ parametry „długość”, parametr typu
image015

W oknie edytuj etykietę pojawiają się nową dodane parametry.

image016

Podświetlamy parametr długość otworu i szerokość otworu i dodajemy wiersze do kolumny parametry etykiety używając zieloną strzałkę.
W drugim wierszu w kolumnie przedrostek wpisujemy ? x ?. potwierdzamy OK.

image017

Etykieta zostaje wstawiona, teraz możemy ją rozszerzyć i ustawić.

image018

Zapisujemy plik zapisz jako > rodzina nazwa na przykład „etykieta otworu” i wczytujemy do rodziny otworu, wczytaj do projektu.

Wracamy na rodzinę otworu w widoku rzut > poziom odniesienia.

Aby wstawić nową etykietę wybieramy nazwę rodziny etykiety (etykieta otworu) z przeglądarki projektu i przeciągamy element na model.

image019

W taki sam sposób wstawimy jeszcze jedno etykietę w tym samym miejscu ale obrócona o 90 stopni.

image020

Teraz wiążemy parametry etykiety z parametrami otworu. Klikamy prawym przyciskiem na nazwę etykiety w przeglądarce projektu i wybieramy właściwości.

W oknie właściwości typu klikamy na przycisk przy na końcu wiersza i w oknie skojarz parametr rodziny wybieramy odpowiedni parametr.
W tym przypadku szerokość otworu. To samo robimy dla parametru długość otworu. Teraz etykieta wyświetla wartości parametrów otworu.

image021

Podświetlamy wstawione etykiety i wybieramy ustawienia widoczności i wyłączamy opcje niski.

image022

Ulepszymy naszą rodzinę tak aby etykiety pojawiały się zależności od rozmiarów otworu. Wybieramy opcje typy na karcie utwórz.
W oknie typy rodzin dodajemy 2 nowe parametry, polecenie parametry > dodaj.

image023

Tworzymy 2 nowe parametry:

  • nazwa: „x wid.”, grupa: „inne”, Typ: „tak/nie”
  • nazwa: „y wid.”, grupa: „inne”, Typ: „tak/nie”

Pod hasłem typ parametru tak/nie kryje się check box.

W polu wzór wpisujemy reguły które będą sterować widocznością etykiet.

Dla parametru „x wid.” wpisujemy: Szerokość otworu > 1700 mm. Etykieta po osi x będzie widoczna jeżeli otwór będzie miał szerokość większa niż 1700 mm.

Dla parametru „y wid.” wpisujemy: and(not(x wid.), Długość otworu > 1700 mm). Etykieta po osi y będzie widoczna jeżeli etykieta w osi x jest nie widoczna i kiedy otwór będzie miał długość większa niż 1700 mm.

image024

Aby połączyć parametry widoczności z etykietami klikamy na etykietę ustawiona po osi x i wybieramy właściwości elementu.
I klikamy na przycisk przy wierszu widoczny.

image025

W oknie skojarz parametr rodziny wybieramy parametr x wid.

Powtarzamy procedurę dla etykiety ustawionej w osi y wybierając parametr y wid.

Aby etykiety zostawały zawsze przy osiach możemy użyć polecenia wyrównaj na karcie zmień aby wyrównać i zablokować pozycje etykiet.

image026

Można zapisać rodzinę, zapisz jaką, i wczytać do projektu.

W projekcje po wczytaniu rodziny otworu szkicujemy nowy strop, rodzina otworu znajduję się pod poleceniem komponent na karcie głównej.
Przy stawianiu wybieramy opcje umieść na płaszczyźnie i wstawiamy otwór.

Zależności od poziomu szczególności otwór będzie wyświetlony z opisem lub bez.

image027

Etykiety opisu będą wyświetlane zależności od parametru otworu.

image028

Ostatnia uwaga dotyczy sposobu ustawienia parametrów otworu. Oprócz ustawienia parametrów w oknie właściwości elementu, po podświetleniu otworu pojawią się strzałki pozwalające na zmianę wielkości otworu. Jest to możliwe, ponieważ parametry sterujące geometrią otworu zostały stworzone jaką parametry elementu a nie typu.

image029

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową z programu Revit, klikając tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Powiązane treści