Usprawniona modyfikacja połączeń elementów modelu za pomocą Graitec PowerPack for Revit

14 listopada 2019konstrukcje, ogólne, Revitrevit

Partager

Usprawniona modyfikacja połączeń elementów modelu za pomocą Graitec PowerPack for Revit
Usprawniona modyfikacja połączeń elementów modelu

Tworząc modele w programie dla projektantów konstrukcji Autodesk Revit, często spotykamy się z problemem połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi wirtualnego budynku. Podczas gdy niektóre elementy łączą się ze sobą automatycznie, w przypadku innych musimy przejść przez żmudny proces ręcznego korygowania połączeń za pomocą narzędzi Połącz geometrię lub Zmień kolejność połączeń. Narzędzie Połącz/Rozłącz Geometrię, zawarte w dodatku Graitec PowerPack for Revit, pozwala na przeprowadzenie tych operacji w sposób automatyczny dla wielu elementów jednocześnie.

Połącza/rozłącz geometrię

[Kliknij, aby powiększyć]

Narzędzie to pozwala na stworzenie reguł wykonywania połączeń poprzez określenie kategorii elementów oraz rodzaju operacji (połącz/rozłącz). Aplikacja udziela informacji nt. ilości przecięć wybranych kategorii, połączeń danego typu istniejących w projekcie oraz ilości połączeń odwrotnych. Po zatwierdzeniu okna dialogowego, model zostaje zmieniony zgodnie ze zdefiniowaną regułą. Działanie narzędzia w praktyce prezentuje poniższy film:

Dzięki możliwości ustawienia zakresu działania narzędzia, uzyskujemy pełną kontrolę nad połączeniami geometrii w naszym modelu – operacja może zostać przeprowadzona w całym projekcie, aktywnym widoku lub tylko dla aktualnej selekcji elementów.

Zakres dziaêania

Możemy wprowadzić więcej niż jedną regułę, aby jednocześnie przeprowadzić połączenie kilku kategorii. Możemy również łatwo zamienić miejscami kategorię nadrzędną i podrzędną dla danej reguły, za pomocą przycisku zmiany kolejności połączenia.

Kategoria nadrzedna podrzedna

Co istotne, reguły i ich zestawy możemy zapisywać jako zdefiniowane konfiguracje narzędzia, w celu ich późniejszego, szybkiego użycia.

Zapisywanie reguł[Kliknij, aby powiększyć]

 Jeżeli chcesz uzyskac więcej informacji, wycenę lub zadać pytanie jednemu z naszych eksperów GRAITEC, skontaktuj się z nami klikając na poniższy przycisk: 

Wyślij zapytanie lub poproś o wycenę