W jaki sposób Revit MEP pomaga w projektowaniu instalacji elektrycznych?

7 stycznia 2019Revitrevit

Partager

W jaki sposób Revit MEP pomaga w projektowaniu instalacji elektrycznych?

Tworzenie instalacji elektrycznych w przestrzeni trójwymiarowej nie jest obecnie zbyt popularnym sposobem projektowania. Niemniej jednak podejście do problemu przy wykorzystaniu narzędzi 3D pozwala na wykorzystanie szeregu interesujących mechanizmów dostępnych w zintegrowanym środowisku projektowania BIM. W tym przypadku pisząc BIM mamy na myśli szczególny produkt: Autodesk Revit MEP będący jednym ze składników środowiska projektowego Revit.

W tym artykule zostanie przedstawionych kilka ciekawych funkcji programu Autodesk Revit MEP, które usprawniają proces projektowania instalacji elektrycznych.

Wymiana informacji i koordynacja branż

Zazwyczaj instalacje są projektowane na podstawie rzutu architektonicznego, na którym każda branża wykonuje własny projekt. Podstawowym problemem stojącym przed branżowcami jest koordynacja wszystkich elementów tak, aby uniknąć kolizji na etapie wykonywania instalacji.
Zadanie nie jest łatwe, zwłaszcza gdy projektowanie odbywa przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi na płaskich rzutach architektonicznych.

Oprogramowanie Autodesk Revit MEP pozwala na połączenie plików różnych branż instalacyjnych (instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja) wraz z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym obiektu, w jednym trójwymiarowym pliku budynku. Takie podejście umożliwia wykonanie sprawdzenia kolizji. To polecenie dostępne w Revit MEP jest w stanie wykryć problematyczne punkty, takie jak na przykład kolizje koryt lub tras kablowych z kanałami wentylacji lub z elementami nośnymi budynku.

Przykładowe kolizje, jak korytko kablowe, które przenika przez kanał wentylacyjny, albo korytko kablowe które koliduje z pionem instalacji sanitarnych łatwo odnaleźć w modelu. Łatwo wprowadza się też konieczne korekty w przebiegu instalacji.

Autodesk Revit MEPAutodesk Revit MEP

Porządkowanie procesu tworzenia obwodów

Tworzenie, numerowanie i opisywanie obwodów na rzutach budynku to czynność niezbędna w dokumentacji projektu. W Autodesk Revit MEP po ustaleniu położenia odbiorników (na przykład gniazdka) i rozdzielnic, można przystąpić do tworzenia obwodów. Obwód może być wygenerowany w formie graficznej z jednoczesną prezentacją przewodów w formie łuków lub linii. Dodatkowo każdy element obwodu można opisać odpowiednią etykietą zawierającą numer rozdzielnicy, numer obwodu, lub też inny zestaw potrzebnych informacji.

RevitMEP 3RevitMEP 4

Numeracja obwodów jest kontrolowana przez program tak aby wyeliminować możliwość powstania pomyłek.

Użytkownik ma możliwość kontroli wprowadzonych elementów instalacji poprzez Przeglądarka Systemów, która w postaci tabelarycznej przedstawia wszystkie odbiorniki połączone do danej rozdzielnicy wraz z informacją o pomieszczeniu w którym dany odbiornik się znajduje, jego dopuszczalnym obciążeniu oraz podłączonym napięciu.

RevitMEP 5

W Przeglądarce Systemów jest dostępna również informacja dotycząca elementów instalacji wstawionych w modelu ale nie podłączonych do żadnego obwodu.

RevitMEP 6

Informacje zawarte w Przeglądarce Systemów pozwalają w łatwy sposób panować nad opracowywanym projektem instalacji. Ograniczają również do minimum możliwość popełnienia błędów.

Zestawienia rozdzielnic

Zawarte w projekcie informacje o obwodach, przyłączonych do nich odbiornikach oraz odpowiadających im rozdzielnicach umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie dokładnego opisu projektowanych instalacji. Dla każdej z rozdzielnic istnieje również możliwość wygenerowania odpowiedniego raportu. Taki raport zawiera informację o podłączonych do rozdzielnicy obwodach, informacje o rodzaju odbiorników i pomieszczeń w których się znajdują. Raporty generuje się za pomocą opcji Create Panel Schedules. Po wybraniu szablonu raportu wyświetla się zestawienie zawierające informacje o wybranej rozdzielnicy:

 

Po wygenerowaniu raportu jest konieczne wykonanie równoważenie faz, tak aby wszystkie fazy rozdzielnicy były obciążone równomiernie.
Przy wykonywaniu tej operacji Autodesk Revit MEP oferuje nam doskonałe narzędzie. Po wybraniu opcji Rebalance Loads program układa na nowo obwody w rozdzielnicy tak aby obciążenie każdej fazy były na tyle równomierne na ile jest to możliwe przy uwzględnieniu wszystkich odbiorników podłączonych do danej rozdzielnicy.

RevitMEP 8

Narzędzie równoważenia faz pozwala nam na bardzo szybkie dostosowanie projektu instalacji elektrycznej do potrzeb inwestora szczególnie podczas fazy koncepcyjnej, gdzie rodzaj, liczba i położenie odbiorników bardzo często ulega zmianom.

Reasumując

Modelowanie instalacji elektrycznej w środowisku integrowanym Autodesk Revit pozwala między innymi na:

  • na efektywną koordynację przebiegu instalacji między branżami poprzez narzędzia do efektywnego wykrywanie kolizji i wgląd do pełnego zestawu danych.
  • sprawne zarządzanie elementami instalacji elektrycznej dzięki przeglądarce systemów, automatyczną numerację obwodów i automatyczne wprowadzanie opisów elementów instalacji na rzutach.
  • efektywny dobór rozdzielnic dzięki automatycznym zestawieniom obciążeń podłączonych obwodów i narzędziu do równoważenia faz.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową z zakresu programu Revit MEP.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE