Weryfikacja rysunków dla elementów modelu w Advance Steel.

5 września 2023advance steel, PowerPack for Advance Steel

Partager

Weryfikacja rysunków dla elementów modelu w Advance Steel.

Finalnym krokiem pracy z modelem Advance Steel (AS) jest przygotowanie dokumentacji rysunkowej w formie rysunków ogólnych, elementów wysyłkowych (tzw. EW) i pojedynczych części (tzw. Pozycji EP). W złożonym modelu rysunki najczęściej generowane stylami i procesami rysunkowymi powstają sukcesywnie dla poszczególnych grup elementów. Weryfikacja bezpośrednio w Autocadzie prezentacji elementów już opracowanych w dokumentacji w formie plików DWG może być żmudna. Dostępny w Advance Steel Menadżer Rysunków również niewiele jest wstanie pomóc, gdy model jest złożony.

Szybkim i łatwym w użyciu rozwiązaniem są komendy dostępne w Graitec PowerPack for Advance Steel oznaczając w modelu te elementy, które w zarejestrowanej nie zostały przedstawione. Do dyspozycji mam dwie oddzielna komendy do wyszukania elementów bez rysunków jedna dla części głównych (EW) dla druga dla pozycji (EP). Po kliknięciu w jedną z nich elementy w charakterystyczny dla AS przyjmują kolor czerwony. Takie oznaczenie może być pomocne w dalszych wyborze obiektów, ich filtrowaniu czy generowaniu rysunków.

Wraz z opisanymi komendami wprowadzone zostało również udogodnienie przy selekcji elementów z profili niezawierających obróbek innych niż cięcie prostopadłe do ich osi. Tego typu pozycje mogą być wykonane na warsztacie na podstawie zestawienia materiałowego w formie listy, bez konieczności tworzenia rysunków.

Ułatwieniem w wyszukiwaniu oznaczonych elementów AS, zwłaszcza gdy są one niewielkich rozmiarów w stosunku do całego model, jest komenda Szukaj zaznaczonych obiektów dostępna na Palecie AS na zakładce Wybór.


Szukasz ułatwień w pracy w środowisku Autodesk Advance Steel poznaj Graitec PowerPack for Advance Steel.