Więzy kinematyczne w Autodesk Robot Structural Analysis

7 grudnia 2018AECAEC, BIM

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Każdy kto próbował przynajmniej raz w życiu stworzyć złożoną konstrukcję powłokową w systemie Autodesk Robot Structural Analysis zetknął się zapewne z problemem niespójności siatki. Problem pojawia się zwykle w sytuacjach gdy konstrukcja składa się z wielu łączących się, a leżących w różnych płaszczyznach paneli, gdy panele przenikają się, bądź też (a zdarza się to najczęściej) wtedy gdy konstrukcja definiowana była na bazie rzutów, ewentualnie kompletnej geometrii importowanej do Autodesk Robot Structural Analysis z innych programów. Niespójność siatki zgłaszana jest jako błąd modelu na etapie jego weryfikacji i w większości sytuacji nie można tego błędu zignorować. Najczęstszą przyczyną pojawiania się niespójnej siatki przy siatkowaniu są drobne niedokładności geometryczne w definicji krawędzi paneli, powstałe przez nieuważną definicję geometrii obiektu przez samego użytkownika, niedokładna definicja geometrii importowanej przy pomocy plików DWG/DXF, ale również określona dokładność (rzędu 10e-5 w wybranych jednostkach) informacji przenoszonej do Autodesk Robot Structural Analysis przy pomocy tych plików. Zdarza się również, że bezpośrednią przyczyną powstawania niespójności siatki jest próba posiatkowania w jednym kroku wszystkich paneli złożonej konstrukcji (np. wielokondygnacyjnego budynku). Zobacz pełną wersję artykułu tutaj.

Autodesk Robot Structural Analysis - więzy kinematyczne

Jeśli chcesz rozszerzyć swoje umiejętności projektowania w Robocie, sprawdź terminy naszych szkoleń, klikając tutaj.

WYŚLIJ ZAPYTANIE