Współpraca Autodesk Revit z wykorzystaniem plików Excel – sprawdzone sposoby

19 stycznia 2021ogólne, Revitrevit

Partager

Współpraca Autodesk Revit z wykorzystaniem plików Excel – sprawdzone sposoby
Eurokod 3 EC3 Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych 0

W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy można wstawić pliki programu Microsoft Excel do projektu utworzonego w Autodesk Revit? 

Oprogramowanie Autodesk Revit nie posiada możliwości import/link plików programu Microsoft Excel. Możliwość wykorzystania formatów .xls, .xlsx jest bardzo przydatnym rozwiązaniem, które zostało utworzone wewnątrz aplikacji Graitec Advance PowerPack for Revit (PP4R).


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

 1. Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych według Eurokod 3 – część 1
 2. Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych według Eurokod 3 – część 2
 3. Zobacz jak wyznaczyć obciążenie śniegiem według Eurokodu 1
 4. Jak stworzyć kombinacje według Eurokodu 0 – poznaj bliżej EC0 | Część 1
 5. Jak stworzyć kombinacje według Eurokodu 0 – poznaj bliżej EC0 | Część 2
 6. Koniec Polskich Norm. Od 1 stycznia obowiązują wyłącznie Eurokody. Czy jesteś gotów na zmianę?

Model BIM jako zbiór informacji

Wielokrotnie w środowisku zajmującym się szeroko pojętą technologią BIM mówi się o Modelu BIM jako o zbiorze wszelkich informacji geometrycznych jak i niegeometrycznych umożliwiających nam przedmiarowanie, kosztorysowanie, harmonogramowanie, ale także zdolności zarządzania za pomocą oprogramowań FM (Facility Management). Aby Model BIM w programie Autodesk Revit mógł taką cechę uzyskać konieczna jest możliwość importowania do Modelu danych w formatach DWG,PDF,XLS,XLSX,DWF,IFC, itd.

Tworząc swoje aplikacje znajdujące się w linii Graitec Advance PowerPack (PP4R) nasza firma adresuje zapotrzebowanie naszych klientów pracujących w BIM by tworzone przez Państwa projekty w oprogramowaniu Autodesk Revit realnie stawały się bazą danych o wszystkich informacjach dotyczących budynku oraz powstawały w możliwie szybki i zautomatyzowany sposób.

W poniższym opisie poniżej pokażę ścieżkę postępowania z wykorzystaniem możliwości programu Autodesk Revit, oraz metodę szybszą z wykorzystaniem Graitec Advance PowerPack for Revit.


UWAGA!
By poniższe instrukcje mogły być zrealizowane należy utworzyć/wybrać odpowiedni widok – rzut, przekrój, widok kreślarski

Metoda tradycyjna

Oprogramowanie Autodesk Revit posiada możliwość importowania/linkowania plików w formatach CAD dzięki zakładce na wstążce Wstaw

Współpraca Autodesk Revit oraz Microsoft Excel 1

W zależności od potrzeb wybieramy adekwatną funkcjonalność Połączenie CAD – linkowanie oraz Importuj CAD – import

Dla poniższego przykładu wybierzemy Połączenie CAD.

Warto zauważyć, że możliwość linkowania/importowania plików programu Excel jest tylko dostępna w metodzie tradycyjnej dzięki poniższym krokom dla każdorazowego linkowania/importu:

 1.  Otwarcie programu Microsoft Excel
 2. Wybór karty arkusza kalkulacyjnego
 3. Wybór zakresu wewnątrz arkusza kalkulacyjnego
 4. Przeniesienie wybranego zakresu do osobnej karty
 5. Nadanie karcie nazwy
 6. Otwarcie programu CAD
 7. Import wybranego zakresu wewnątrz pliku CAD
 8. Nadanie nazwy plikowi CAD
 9. Eksport pliku do formatu DXF

Jak widać powyżej posiadamy co najmniej 9 kroków, które musimy wykonać dla każdorazowego pliku z programu Microsoft Excel. Powyżej został zaprezentowany najprostszy scenariusz w którym chcemy pobrać jeden wybrany zakres z pliku Excel, w przypadku większej ich ilości każdorazowe wybranie zakresu oraz utworzenie osobnej karty należy powtarzać co jest bardzo czasochłonną operacją.

Metoda szybka – wykorzystanie PP4R

Oprogramowanie Graitec Advance PowerPack nie wymaga wykonywania wcześniejszych kroków i czasochłonnego przygotowania plików DWF, eksport do pliku DXF wybranego arkusza, karty, zakresu wykonane jest za pośrednictwem 2 kroków (wyboru pliku Excel oraz decyzji o wyborze arkusza, karty, zakresu). Szczegółowe użycie funkcji zostało pokazane poniżej

 1. Ze wstążki programu Autodesk Revit wybieramy zakładkę Graitec PowerPack, a nastepnie rozwijamy ikonę Narzędzia Excel znajdującą się w dziale Dane BIM.
  Współpraca Autodesk Revit oraz Microsoft Excel 2
 2. Klikamy w funkcję Arkusz do DXF – funkcja ta umożliwi podczytanie plików w formacie .xls oraz .xlsx do wybranego przez nas widoku

  Otwiera się okno dialogowe Arkusz Excel do Revit
  Współpraca Autodesk Revit oraz Microsoft Excel 3

 3. Klikamy w okienko
  Współpraca Autodesk Revit oraz Microsoft Excel 4
  dzięki czemu mamy możliwość wyboru określonego pliku programu Microsoft Excel
 4. Dostosowujemy Typ ścieżki podczytu określający sposób definiowania ścieżki do folderu zawierającego wybrany plik

 5. Definiujemy, którą kartę pliku Excel zamierzamy wyświetlić w widoku ale także mamy możliwość określenia zakresu komórek dla wskazanej karty

  Klikamy OK

Powinniśmy zobaczyć taki efekt końcowy.

Współpraca Autodesk Revit oraz Microsoft Excel 5