Wymiarowanie stopy fundamentowej: W jaki sposób wymieniane są dane między Graitec Advance Design a BIM Designers Fundamenty bezpośrednie?

8 lipca 2019Advance DesignAdvance Design

Partager

Wymiarowanie stopy fundamentowej: W jaki sposób wymieniane są dane między Graitec Advance Design a BIM Designers Fundamenty bezpośrednie?

Poniższy artykuł przedstawia prosty przykład na potrzeby wyjaśnienia konwencji znakowania sił oraz sposobów przekazywania danych geometrycznych z modelu obliczeniowego MES przygotowanego w programie do projektowania konstrukcji budowlanych Advance Design, do modułu wymiarującego Advance BIM Designers. Model składa się z żelbetowego słupa podpartego podporą sztywną, jak przedstawiono poniżej. Obciążenia są zdefiniowane w układzie lokalnym słupa.

Obciążenia i geometria przykładowego słupa w modelu Advance Design

Rys.1. Obciążenia i geometria przykładowego słupa w modelu Advance Design

Wymiary stopy fundamentowej (lub ławy w przypadku podpór liniowych) mogą zostać zdefiniowane już na etapie modelu MES jako właściwość podpory. Ma to dwojakie zastosowanie – jednym z nich jest przekazanie tej geometrii właśnie w trakcie przechodzenia do modułu wymiarowania fundamentów bezpośrednich. Drugim zastosowaniem jest wykorzystanie tych wymiarów do wyznaczenia sztywności pionowej podłoża w przypadku podpór sprężystych na gruncie.

Wymiary fundamentu definiowane są w układzie lokalnym słupa.

Definicja wymiarów fundamentu w charakterystykach podpory punktowej

Rys.2. Definicja wymiarów fundamentu w charakterystykach podpory punktowej

a – jest szerokością fundamentu; jest to wymiar wzdłuż lokalnej osi y słupa

b – jest długością fundamentu; jest to wymiar wzdłuż lokalnej osi z słupa

h – jest wysokością fundamentu; jest to wymiar wzdłuż lokalnej osi x słupa

Po obliczeniach MES, podpora może zostać wyeksportowana do modułu Advance BIM Designers dla fundamentów bezpośrednich.

  • Właściwości zaimportowanego słupa:

W trakcie importu z Advance Design wymiary słupa przekazywane są jak poniżej:

Wymiar wzdłuż osi lokalnej y w Advance Design (szerokość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi x i jest zdefiniowany jako „Szerokość (a)”

Wymiar wzdłuż osi lokalnej z w Advance Design (długość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi y i jest zdefiniowany jako „Długość (b)”

Wymiar wzdłuż osi lokalnej x w Advance Design (wysokość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi z i jest zdefiniowany jako „Wysokość (h)”

Wymiary importowanego słupa w module BIM Designers

Rys.3. Wymiary importowanego słupa w module BIM Designers

  • Właściwości zaimportowanej stopy:

W trakcie importu z Advance Design wymiary stopy przekazywane są jak poniżej:

Wymiar wzdłuż osi lokalnej y w Advance Design (szerokość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi x i jest zdefiniowany jako „Szerokość (A)”

Wymiar wzdłuż osi lokalnej z w Advance Design (długość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi y i jest zdefiniowany jako „Długość (B)”

Wymiar wzdłuż osi lokalnej x w Advance Design (wysokość w przykładzie) jest przedstawiony w BIM Designers na osi z i jest zdefiniowany jako „Wysokość (H)”

Wymiary importowanej stopy w module BIM Designers

Rys.4. Wymiary importowanej stopy w module BIM Designers

Geometria przekazywana jest w oparciu o układ lokalny słupa na eksportowanej podporze w Advance Design.

  • Obciążenia w przypadkach obciążeń przekazanych z Advance Design

Siły działające na fundament są przekazywane ze słupa i Advance Design wyświetla je zgodnie z konwencją znakowania na elementach liniowych (ta konwencja jest opisana w Pomocy programu pod tematem “Linear and planar elements conventions”). W trakcie przekazania do BIM Designers obciążenia te są konwertowane na potrzeby zachowania konwencji tego modułu.

Konwencja znakowania i konwertowane siły w BIM Designers

Rys.5. Konwencja znakowania i konwertowane siły w BIM Designers
[Kliknij, aby powiększyć]

V – jest siłą pionową działającą na fundament (ściskanie ze słupa, Fx, wzięte z wartością dodatnią)

Hx – jest siłą poziomą działającą na fundament wzdłuż osi x. W Advance Design jest to siła ścinająca działająca w układzie lokalnym y słupa, Fy

Hy – jest siłą poziomą działającą na fundament wzdłuż osi y. W Advance Design jest to siła ścinająca działająca w układzie lokalnym z słupa, Fz

Mx – jest momentem zginającym wokół osi x fundamentu wynikającym z działania siły Hy (Fz w Advance Design)

My – jest momentem zginającym wokół osi y fundamentu wynikającym z działania siły Hx (Fy w Advance Design)

Konwersja sił pochodzących z analizy MES w programie Advance Design na układ BIM Designers

Rys.6. Konwersja sił pochodzących z analizy MES w programie Advance Design na układ BIM Designers
[Kliknij, aby powiększyć]

Siły przekazywane z Advance Design są przystosowane do układu BIM Designers, z zachowaniem globalnego efektu oddziaływań na fundament.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu produktów Graitec, zapoznaj się z ofertą kursów Advance Design i BIM Designers w naszym Centrum Szkoleniowym!

Wyślij zapytanie

Powiązane treści

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

29 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

Jak wygenerować globalne imperfekcje EC3 na słupach?

28 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

W niektórych przypadkach, zgodnie z EC3, konieczne jest uwzględnienie imperfekcji globalnych.

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024

17 lipca 2023Advance DesignGRAITEC Expert

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024