Zbrojenie nietypowych elementów z użyciem BIM Designers

4 sierpnia 2019bimAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Zbrojenie nietypowych elementów z użyciem BIM Designers

Zbrojenie nietypowych elementów zawsze wymaga większego nakładu pracy. Elementy takie jak fundamenty pod maszyny, prefabrykaty, belki o zmiennym przekroju, stropy o skomplikowanym obrysie, itp. nie są rozpoznawalne przez makra. Użytkownik nie posiadający żadnych dodatków jest skazany na korzystanie z podstawowych narzędzi programu. Poniżej kilka funkcji BIM Designers, które znacznie przyspieszają pracę.

BIM Designers

Zbrojenie dłuższych niż 12 metrów elementów wymaga dzielenia prętów i wstawiania ich z odpowiednim zakładem. Nie trzeba wstawiać prętów osobno i przesuwać o odpowiednią długość zakotwienia. BIM Designers automatycznie podzieli jeden długi pręt. Narzędzie Podział prętów daje różne metody podziału (maksymalna długość pręta, liczba prętów, długość prętów), układy mijankowe, rozkładane pręty naprzemiennie, dowolne rozłożenie prętów w sposób tabelaryczny. Poza zakładami BIM Designers automatycznie wstawi łączniki mechaniczne i pręty odgięte.

Okno automatycznego dzielenia prętów

Rys. 1. Okno automatycznego dzielenia prętów w BIM Designers

Przykład automatycznego podziału zbrojenia dolnego w fundamencie

Rys. 2. Przykład automatycznego podziału zbrojenia dolnego w fundamencie za pomocą BIM Designers

Nietypowym rozwiązaniem dla programu Autodesk Revit są także belki prefabrykowane. Rozstaw strzemion w belce, np. o przekroju T-owym wiąże się z kopiowaniem zadanego rozkładu zbrojenia i zagęszczaniem strzemion przy podporach.

Przykładowa belka prefabrykowana

Rys. 3. Przykładowa belka prefabrykowana

BIM Designers daje możliwość automatycznego rozłożenia dowolnych prętów w belce na 3 strefy. Rozkład zadajemy poprzez intuicyjne okno edycyjne.

Okno automatycznego wstawiania 3 strefowego rozkładu prętów poprzecznych

Rys. 4. Okno automatycznego wstawiania 3 strefowego rozkładu prętów poprzecznych w BIM Designers

Przykładowa belka prefabrykowana ze zbrojeniem poprzecznym

Rys. 5. Przykładowa belka prefabrykowana ze zbrojeniem poprzecznym

BIM Designers posiada specjalne narzędzie do wstawiania rozkładu zbrojenia w belkach o zmiennym przekroju. Kolejne strzemiona w belce są traktowane jako pojedyncze pręty. Dzięki temu mamy możliwość indywidualnego usunięcia, przesunięcia.

Przykładowa belka o zmiennym przekroju

Rys. 6. Przykładowa belka o zmiennym przekroju

Przy stropach i ścianach o skomplikowanych kształtach, BIM Designers wstawia zbrojenie powierzchniowe za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy umieścić zbrojenie na fragmencie stropu/ściany i użyć dodatku BIM Designers. Zbrojenie samo dopasuje się do obrysu i otworów w elemencie.

Przykładowy strop i ściana zbrojona OPT

Rys. 7. Przykładowy strop i ściana zbrojona za pomocą BIM Designers

Jeśli interesuje Cię pokaz możliwości programu, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym Ekspertem (w komentarzu zamieść nazwę interesującego Cię zagadnienia).

Kliknij w nasz tag #SummerAcademy, aby wyświetlić listę wszystkich postów z tego cyklu.

Zapraszamy do przeczytania powiązanych artykułów, dostępnych poniżej:

Wyślij zapytanie