Zbrojenie siatkami zgrzewanymi w programie CADKON+ RC część 1

14 kwietnia 2022Cadkoncadkon, konstrukcje

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
blog cadkon rc siatki

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Cadkon+ RC, to w tym artykule zwrócimy twoją uwagę na nowy pakiet narzędzi umożliwiających zbrojenie elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem siatek zgrzewanych.

Program Cadkon+ RC od wersji 2022 posiada wbudowany pakiet umożliwiający zbrojenie siatkami zgrzewanymi (wersja ultimate). Narzędzia te umożliwiają w prosty sposób zbrojenie elementu z wykorzystaniem typowych siatek, które zostały umieszczone w obszernej bibliotece.

Wykonywanie rysunków przy użyciu nowych narzędzi jest analogiczne do zbrojenia prętami. Podstawą jest utworzenie szalunku, który wykonujemy w klasyczny sposób, tzn. w oparciu o płaski rzut i nadanie mu grubości stropu.

cadkon rc siatki 1

Rysunek  1. Szalunek płyty stropowej

Mając utworzony szalunek przechodzimy bezpośrednio na kartę „Siatki” i wybieramy narzędzie „Pojedyncza siatka”.  Typ siatki wybieramy w oknie „Lista…”  lub z listy rozwijalnej.y

cadkon rc siatki 2

Rysunek  2. Biblioteka siatek.

Możemy wybierać standardowy format siatek umieszczony w bibliotece, lub tworzyć własne typy.  Siatki z biblioteki wstawiamy w ich pełnych lub częściowych wymiarach oraz pod dowolnym kątem, dodatkowo mamy możliwość ustalenia otuliny w obu kierunkach. Dużym udogodnieniem jest wybór sposobu wyrównania, dzięki któremu określamy punkt  wprowadzania siatki na rysunku. Usytuowanie siatki określamy w warstwie, którą możemy wybrać z dwóch standardowo dostępnych (górny/dolny), lub zdefiniować wedle własnych potrzeb. W warstwach określamy otulinę odnoszącą się do dolnej krawędzi siatki.

cadkon rc siatki 3

Rysunek  3. Wstawianie siatek zbrojeniowych.

Program Cadkon+ RC posiada standardowe funkcje CAD, t.j. kopiuj, przesuń, utnij, lustro itp.. Funkcje te możemy używać w celu przyspieszenia naszej pracy, w przypadku siatek funkcja kopiuj znacząco skraca czas wprowadzania poszczególnych elementów.

Wprowadzone siatki są niedopasowane do kształtu zbrojonego elementu, aby je dociąć używamy narzędzia „Przycinanie siatek”. Funkcja ta ma zastosowanie zarówno przy docinaniu siatek, jak i przy wycinaniu otworów.

cadkon rc siatki 4

Rysunek  4.Edycja siatek.

Dla każdej z przyciętych siatek zostaje automatycznie utworzona nowa pozycja. Siatki rysujemy na płaskich rzutach, natomiast program w oparciu o nie i szalunek tworzy model przestrzenny zbrojenia elementu.

cadkon rc siatki 5

Rysunek  5. Model przestrzenny stropu zbrojonego siatkami zgrzewanymi.