Zbrojenie siatkami zgrzewanymi w programie CADKON+ RC – część 2

21 kwietnia 2022Cadkoncadkon, konstrukcje

Partager

zbrojenie-siatkami-zgrzewanymi-w-programie-cadkon-rc--czesc-2.png
blog cadkon rc siatki 2

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Cadkon+ RC, to w tym artykule zwrócimy twoją uwagę na nowy pakiet narzędzi umożliwiających zbrojenie elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem siatek zgrzewanych.

W poprzedniej części został przedstawiony sposób modelowania siatek zbrojeniowych, jednak to nie wszystko co posiada Cadkon+ RC. W pakiecie ultimate mamy możliwość automatycznego generowania kształtu siatek znajdujących się w obszarze modelu. Kształty generujemy za pomocą funkcji „Kształty siatek”.

cadkon siatki zbrojeniowe blog 1

Rysunek  1. Okno wyboru raportowanych elementów.

Możemy wybierać siatki, które mają być raportowane. Wyboru dokonujemy na podstawie nazwy elementu lub warstwy. Gdy określimy, które siatki mają być brane pod uwagę, przechodzimy do ustalenia parametrów wyświetlania kształtów siatek.

cadkon siatki zbrojeniowe blog 2

Rysunek  2. Ustawienia parametrów wyświetlania siatek zbrojeniowych.

Określamy warstwę, na której będą utworzone, ustalamy wysokości tekstu, czcionki oraz rodzaje linii dla poszczególnych opisów. Ustalamy również format etykiety oraz jej wygląd. Ostatnim etapem generacji kształtów siatek jest zatwierdzenie wprowadzonych ustawień i wybór punktu lokalizacji naszych siatek.

cadkon siatki zbrojeniowe blog 3

Rysunek  3. Wygenerowane kształty siatek zbrojeniowych.

Pakiet zbrojenia siatkami (podobnie jak zbrojenia prętami) został wyposażony w narzędzie służące do automatycznego generowania zestawienia liczby siatek. Narzędzie tworzy tabelę zestawczą siatek użytych do zbrojenia elementu konstrukcji. Aby ją utworzyć wybieramy funkcję o nazwie „Zestawienie siatki” i określamy element do którego będzie odnosić się zestawienie. Postępujemy w analogiczny sposób jak w przypadku generowania kształtów siatek. Następnie przechodzimy do określenia kształtu(dostosowujemy nagłówki kolumn, dokładność pomiaru oraz jednostki)  i formatu tabeli (wielkość, kolory i czcionki) oraz określamy gdzie ma zostać wstawione zestawienie. Możemy wygenerować zestawienie na rysunku, wyeksportować do formatu .xlsx (Arkusz programu Microsoft Excel) lub do pliku tekstowego.

cadkon siatki zbrojeniowe blog 4

Rysunek  4. Ustawienia tabeli zestawczej siatek zbrojeniowych.

W przypadku wstawienia tabeli na rysunku pozostaje określić punkt wstawienia w obszarze modelu, po czym zostaje wygenerowane zestawienie siatek zbrojeniowych, które będzie automatycznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian na rysunku.

cadkon siatki zbrojeniowe blog 5

Rysunek  5. Wygenerowane zestawienie siatek zbrojeniowych.