Zbrojenie siatkami zgrzewanymi w programie CADKON+ RC – część 3

20 czerwca 2022Cadkoncadkon, konstrukcje

Partager

zbrojenie-siatkami-zgrzewanymi-w-programie-cadkon-rc--czesc-3-1.png
zbrejenie siatkami cadkon post

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Cadkon+ RC, to w tym artykule zwrócimy twoją uwagę na nowy pakiet narzędzi umożliwiających zbrojenie elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem siatek zgrzewanych.

W poprzedniej części został przedstawiony sposób generowania kształtów siatek oraz ich zestawienia, jednak to nie wszystko co posiada Cadkon+ RC. Program w najnowszej wersji został rozbudowany o dodatkowe narzędzia umożliwiające generowanie wykazu schematu kształtów ciętych siatek wraz z dopasowaniem do wymiarów bibliotecznych danego typu siatki. Narzędzie to uruchamiamy wybierając funkcję o nazwie „Wykaz ciętych siatek”.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post1

Rysunek  1. Okno wyboru raportowanych elementów

Podobnie jak w przypadku generowania kształtów siatek, wybieramy elementy dla których ma zostać utworzony schemat. Po dokonaniu wyboru raportowanych elementów przechodzimy do określenia wyglądu naszego wykazu.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post2

Rysunek  2. Ustawienia parametrów wyświetlania schematu siatek zbrojeniowych.

Ustalamy właściwości generowanych kształtów siatek, właściwości tekstu oraz linii, a następnie wstawiamy schemat na naszym rysunku. Program automatycznie wymiaruje każdą z siatek znajdujących się na schemacie, opisuje ją etykietą oraz dopasowuje kształt do pełnego, katalogowego wymiaru danego typu siatki.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post3

Rysunek  3. Wygenerowany schemat całych siatek zbrojeniowych.

Dodatkowo w wersji programu 2023 została dodana kolejna funkcja umożliwiająca wygenerowanie zestawienia pełnowymiarowych siatek. Narzędzie to uruchamiamy wybierając funkcję o nazwie „Zestawienie typów siatki”. Następnie wybieramy element, dla którego ma zostać utworzone zestawienie, po czym przechodzimy do definicji wyglądu naszego zestawienia.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post4

Rysunek  4. Ustawienia tabeli zestawczej siatek zbrojeniowych.

Zestawienie możemy wstawić na rysunku, wyeksportować do pliku w formacie .xlsx (Excel) lub do pliku tekstowego. Wprowadzanie tabeli na rysunku sprowadza się jedynie do określenia punktu wstawienia, natomiast program automatycznie generuje zestawienie i wstawia je w miejscu określonym przez użytkownika.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post5

Rysunek  5. Wygenerowane zestawienie całych siatek zbrojeniowych.

Tak wygenerowane zestawienie możemy umieścić na wygenerowanym schemacie całych siatek zbrojeniowych, dzięki czemu wydawana dokumentacja stanie się bardziej przejrzysta.

zbrojenie siatkami zgrzewanymi post6

Rysunek  6. Wykaz schematu całych siatek wraz z zestawieniem pełnowymiarowych siatek.