Zobacz co nowego w Dynamo dla Advance Steel 2022 – przegląd w pigułce

7 maja 2021InneAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 przegląd w pigułce

W artykule przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych nowości w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022.   

Zachęcamy też do lektury naszych poprzednich artykułów.


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

  1. Jak szybciej modelować schody i balustrady o złożonej geometrii w Autodesk Advance Steel?
  2. Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych według Eurokod 3 – część 1
  3. Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych według Eurokod 3 – część 2
  4. Klasy przekrojów i nośność przekrojowa prętów stalowych według Eurokod 3 – część 3
  5. Zobacz jak wyznaczyć obciążenie śniegiem według Eurokodu 1

Zawartość poprzednich wersji Dynamo for Advance Steel

W poprzednich wersjach Dynamo for Advance Steel użytkownik miał możliwość tworzenia geometrii, jednak liczba dostępnych narzędzi była mocno ograniczona. Do dyspozycji było tworzenie 4 rodzajów elementów liniowych, blachy na podstawie obrysu oraz możliwość nadania przekroju, materiału czy atrybutu użytkownika.

Ponadto dane mogły być przekazywane tylko do Advance Steel – użytkownik nie miał możliwości odczytu zamodelowanych klasycznie elementów. W wielu przypadkach ta podstawowa geometria była wystarczająca, jednak konstrukcja wymagała detalowania w klasyczny sposób.

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 1Rys. 1 Narzędzia Dynamo for Advance Steel 2021

Nowe Funkcje w wersji 2022

W wersji 2022 funkcjonalność dodatku została znacznie rozbudowana a przede wszystkim przepływ danych jest dwustronny. Ma to fundamentalne znaczenie dla koordynacji modeli pomiędzy programami takimi jak Autodesk Revit, Graitec Advance Design, Autodesk Robot czy także na potrzeby wielokrotnej edycji modelu i odnoszenia się do części już istniejącej, jak również detalowanej za pomocą dodatków do Advance Steel takich jak PowerPack for Advance Steel.

Rozbudowano metody tworzenia elementów liniowych, dodano możliwość tworzenia elementów żelbetowych, elementów połączeń, obróbki elementów, odczytu geometrii obiektów, ustawiania kamer, wzbogacono metody tworzenia blach oraz odczytu, ustawienia i modyfikacji parametrów elementów.

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 2Rys. 2 Nowe zestawy węzłów Dynamo

Przykładowe skrypty dostarczone wraz z dodatkiem Dynamo

Ponadto do dyspozycji użytkownika oddano dwa zestawy przykładowych skryptów. Pierwszy z nich omawia podstawowe funkcjonalności (folder „Basics”, domyślna ścieżka

C:ProgramDataDynamoDynamo Advance Steel2022samplesen-USBasics

Dziewięć skryptów przykładowych wskaże algorytm postępowania dla tworzenia geometrii takiej jak punkty, wektory i płaszczyzny, kolejne przedstawią różne możliwości selekcji elementów. Za pomocą trzech kolejnych skryptów użytkownik utworzy elementy liniowe, blachy oraz połączenia, natomiast w trzech ostatnich znajdzie możliwości ustawiania kamer, modyfikacji elementów takich jak skrócenia, docięcia, otworowania oraz odczytu właściwości elementów.

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 3Rys. 3 Podstawowe przykłady nowych funkcjonalności

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 4Rys. 4 Przykłady operacji na belkach i blasze

W folderze „Structures”

C:ProgramDataDynamoDynamo Advance Steel2022samplesen-USStructures

użytkownik odnajdzie 8 skryptów do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli.

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 5Rys. 5 Zaawansowane przykłady konstrukcji parametrycznych

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 6Rys. 6 Przykłady konstrukcji parametrycznych na podstawie dostarczonych skryptów

Możliwość użycia skryptów tworzonych w innych wersjach Dynamo

Wielu użytkowników Dynamo tworzących geometrię w Dynamo for Revit, Dynamo for Civil 3D czy w Dynamo Sandbox oraz znających funkcjonalność Advance Steel odnajdzie się w środowisku błyskawicznie. Po zapoznaniu się z dostępnymi węzłami związanymi z właściwościami obiektów Advance Steel będą w stanie utworzyć skrypty umożliwiające tworzenie dokładnie detalowanych konstrukcji. Jeżeli chodzi zaś o podstawową geometrię w postaci punktów, linii, krzywych i powierzchni można po prostu otworzyć skrypt tworzony wcześniej w środowisku Revit i podmienić węzły ściśle połączone z funkcjonalnością Revit na węzły Advance Steel.

GRAITEC Zobacz co nowego w Dynamo dla Autodesk Advance Steel 2022 7Rys. 7 Przykład konstrukcji na podstawie geometrii z Dynamo Sandbox