Zwiększone możliwości edycji danych w modelu BIM, dzięki połączeniu z Excel w Graitec PowerPack for Revit

21 listopada 2019konstrukcje, ogólne, Revitrevit

Partager

Zwiększone możliwości edycji danych w modelu BIM, dzięki połączeniu z Excel w Graitec PowerPack for Revit
Zwiększone możliwości edycji danych w modelu BIM

Generowanie parametrycznych i dynamicznie aktualizowanych zestawień danych to jedna z największych zalet programu BIM Autodesk Revit. Zyskujemy dzięki nim dokładne, a przede wszystkim aktualne informacje na temat projektu, które następnie możemy eksportować do programu Excel, w celu prezentacji lub dalszej obróbki. Niestety, procedura ta nie pozwala na ponowne wczytanie danych do modelu. Sytuację tę całkowicie zmienia jednak narzędzie zawarte w dodatku dla konstruktorów Graitec PowerPack for RevitPołączenie z Excel.

Funkcja ta umożliwia stworzenie dwukierunkowego łącza pomiędzy modelem Revit i plikiem Excel, dzięki któremu wyeksportowane dane możemy z powodzeniem wczytać do projektu, po ich edycji wewnątrz arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzone zmiany, po zatwierdzeniu, bezpośrednio wpływają na parametry elementów modelu. Możemy zatem dokonywać modyfikacji modelu poza środowiskiem Revita, bez konieczności ich późniejszego ręcznego wprowadzania do projektu.

Istnieje kilka sposobów na stworzenie łącza. Możemy wygenerować je zupełnie od podstaw, definiując kategorie oraz parametry, które zostaną uwzględnione w połączeniu. W utworzonym pliku .xls każda kategoria zostanie przypisana do osobnego arkusza. Za bazę może posłużyć również utworzone wcześniej łącze (które po prostu skopiujemy z możliwością późniejszych zmian), istniejące już w projekcie zestawienie (dzięki czemu używamy wstępnie zdefiniowanego zestawu parametrów) lub aktualny zbiór zaznaczonych elementów. Ostatnią opcją jest stworzenie łącza, uwzględniającego wszystkie kategorie w projekcie.

Następnie wybieramy rodzaj mapowania łącza – zależy od niego, czy będziemy w stanie edytować parametry typu, czy wystąpienia elementów danej kategorii.

Dodaj nowe połączenie [Kliknij, aby powiększyć]

Po ustaleniu rodzaju połączenia, przechodzimy do jego edycji. Najpierw należy zdefiniować tabelę, która będzie odpowiadała pojedynczemu arkuszowi w pliku .xls. Jeśli łącze zostało stworzone na podstawie istniejącego zestawienia, pierwsza tabela jest już gotowa. W ramach jednego łącza możemy utworzyć wiele tabel, dedykowanych poszczególnym kategoriom lub sposobom mapowania. Wprowadzanie ustawień tabeli przypomina edycję standardowego zestawienia – wybieramy kategorie i parametry, sposób filtrowania oraz sortowania. Na koniec pozostaje jeszcze tylko określić lokalizację pliku.

Edytowanie łącza[Kliknij, aby powiększyć]

Eksportowanie łącza powoduje automatyczne stworzenie w wybranej lokalizacji pliku, do którego uzyskujemy również szybki dostęp poprzez link wyświetlany bezpośrednio w programie.

Menedżer połączeń[Kliknij, aby powiększyć]

Plik xls[Kliknij, aby powiększyć]

Po modyfikacji pliku .xls możemy przeprowadzić import danych do Revita, z możliwością zatwierdzenia poszczególnych zmian przed ich ostatecznym uwzględnieniem w projekcie.

Zatwierdzenie zmian Revit

Zmiany możemy zatwierdzić globalnie (poprzez predefiniowaną konfigurację przyjmowania wartości) lub dla poszczególnych elementów – mamy więc pełną kontrolę nad modyfikacjami, które wprowadzono w arkuszu Excel.

Podgląd importu[Kliknij, aby powiększyć]

Tworzenie łącza w praktyce prezentuje poniższy film:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chiałbyś/abyś otrzymać wycenę, kliknij na poniższy przycisk i skontaktuj się z nami: 

Wyślij zapytanie lub poproś o wycenę