Budowa hali produkcyjno-magazynowej H1 w ramach rozbudowy i przebudowy istniejącego zakładu produkcyjnego

Zakład produkcyjny firmy Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o. w Dębnie

Partager

realizacja_zdjecie1.jpg

Biuro projektowe: BARSPROJEKT, Marcin Pałka Projektowanie Konstrukcji
Nazwa projektu:Budowa hali produkcyjno-magazynowej H1 w ramach rozbudowy i przebudowy istniejącego zakładu produkcyjnego firmy Roeslein & Associates Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Dębno

 

Opis projektu:
Halę produkcyjno-magazynowa o powierzchni 6300m2 zaprojektowano w konstrukcji stalowej w układzie ramowym – utwierdzone słupy stalowe oraz przegubowo oparte na nich kratownice. Ustrój składa się z trzech naw o rozpiętości odpowiednio 18,00m, 24,00m i 33,00m. W każdej nawie przewidziano pracę po dwie suwnic. Dla nawy 18,00m – suwnica 2x6t, nawa 24,00m – suwnica 2x6t, nawa 33,00m – suwnica 2x8t. W obliczeniach założono pracę suwnic w tandemie. Z uwagi na produkcyjno-magazynowy charakter obiektu przyjęto wysokość użytkową obiektu równą ~8,60m przy wysokości kalenicy na poziomie ~11,60m.

Założenia do statyki: słupy utwierdzone, kratownice dwuspadowe oparte przegubowo na słupach, płatwie w układzie ciągłym wieloprzęsłowym, pokrycie – blacha trapezowa. Z uwagi na usztywnienie układu kratownicę w nawie 33,00m zaprojektowano jako ramową doprowadzając pas dolny do słupów. Dodatkową sztywność konstrukcji zapewniają stężenia prętowe (cięgna), tężniki oraz stężenia portalowe w postaci rur kwadratowych.

Budynek posadowiono w sposób bezpośredni na stopach fundamentowych. Z uwagi na złe warunki gruntowe oraz obecność gruntów nasypowych przeprowadzono wymianę gruntów w technologii stabilizacji cementem na miejscu budowy oraz uzupełnieniem warstwy gruntów po przez dowiezienie gruntu stabilizowanego na zakładzie.

Szczegóły związane z Advance Design
W programie Advance Design zamodelowano cały układ przestrzenny hali wraz z automatycznym doborem obciążenia klimatycznego. Dzięki kompletności modelu przeprowadzono pełną analizę statyczno-wytrzymałościową elementów. Zwymiarowano fundamenty przy wykorzystaniu modułów Design Modules wykonując eksport sił do kalkulatora. Wymiarowanie elementów stalowych przeprowadzono przez zakładkę do wymiarowania stali. Dodatkowo wykorzystano funkcję optymalizacji profili na etapie wstępnego dobory elementów.

Słupy żelbetowe wstępnie zwymiarowano w zakładce wewnętrznej programu, dokładną analizę wykonano już przy eksporcie sił do modułu Advance Design RC Column.

Szczegóły związane z Advance Design
Poprzez wykorzystanie automatycznego doboru obciążeń klimatycznych zaoszczędzono czas który został poświęcony nad merytorycznymi aspektami modelu. Funkcja optymalizacji profili umożliwiła w sprawny sposób dobrać optymalne profile zarówno na etapie wstępnego doboru elementów jak i na etapie ostatnich szlifów przeprowadzanej analizy.

Bardzo sprawnie i intuicyjnie funkcjonują moduły do wymiarowania elementów żelbetowych. Możliwości szybkiego zdefiniowania gruntów pozwala na sprawdzenie kilku scenariuszy obliczeniowych które powiększają naszą bazę tworzonych profili geologicznych, które często wykorzystujemy w innych projektach.

Dodatkowo w tym projekcie szczególnie wykorzystana została funkcja eksportu danych do zewnętrznego programu Idea StatiCa w celu szczegółowego przeanalizowaniu węzłów.

Dzięki funkcją oraz możliwością programu zoptymalizowane zostały zarówno fundamenty (geometria, wykorzystanie stali zbrojeniowej) jak i konstrukcja stalowa dla której uzyskaliśmy wykorzystanie stali na poziomie 51kg/m2.

B3K – Biuro Konstrukcyjne Karol Kaczmarek

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, Kraków

PBII Robert Czech

Wieża widokowa na górze Kiczera, Puławy

Skrzydlna – Kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa

Kompleksowa analiza projektowa i badawcza zabytkowej konstrukcji drewnianej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: