Skrzydlna – Kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa

Kompleksowa analiza projektowa i badawcza zabytkowej konstrukcji drewnianej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa

Partager

zrzut-ekranu-2023-11-06-120252.jpg

 

Biuro projektowe: TK-BUDOWNICTWO Tomasz Kochański
Nazwa projektu: Kompleksowa analiza projektowa i badawcza zabytkowej konstrukcji drewnianej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej
Lokalizacja: Skrzydlna

 

Informacje o obiekcie
Budynek kościoła z XVI wieku o konstrukcji murowanej i drewnianej. Prezbiterium oryginalne o ścianach murowanych typu opus-emplectum z kamienia. Nawa dobudowana w późniejszym okresie, prawdopodobnie początkiem XVII wieku o konstrukcji zrębowej. Sklepienie nad nawą i prezbiterium w formie sklepienia kolebkowego drewnianego z XVIII w. W części nawy sklepienie oparte na belkach drewnianych o przekroju zdwojonym wspartych pośrednio na słupach. Deskowanie sklepienia kolebkowego mocowane do ram stolcowych rozpartych na wspomnianych belkach zdwojonych. Historia wieży nie jest dokładnie znana, natomiast obecna forma wieży pochodzi z XVIII w. Wieża została w swej historii przebudowana w górnej części (obecna izbica wraz z sygnaturką są konstrukcjami wtórnymi, odseparowanymi). Konstrukcja zasadnicza obiektu od początku nie poddawana remontom.

 

Specyfikacja projektu i wyzwania projektowe
Projekt remontu i wzmocnienia konstrukcji kościoła zdeterminowany był jego złym stanem technicznym, wywołującym obawy przed możliwą awarią lub nawet katastrofą. Obiekt posiada niepospolite złożenie konstrukcji drewnianej i murowanej, które były historycznie zrealizowane jako etapy pierwotnej budowy (cz. murowana – prezbiterium) i rozbudowy (cz. drewniana – nawa). Projekt posiadał charakter interdyscyplinarny łączący architekturę, konserwację zabytków, ochronę przyrody (siedlisko nietoperzy), konstrukcję oraz instalacje elektryczne i teletechniczne – co stanowiło o wyzwaniu zadania.

Realizacja projektu
Dla realizacji zagadnienia wzmocnienia konstrukcji drewnianej posłużono się w głównej mierze programem Advance Design 2020.2. dzięki któremu stworzyłem model trzech konstrukcji obiektu:

  • części zasadniczej (nawy) o sklepieniu łukowym opartym na belkach zdwojonych i słupach, w całości drewnianej
  • konstrukcji sygnaturki środkowej kościoła wspartej poprzez sklepienia na ścianach murowanych poprzecznych i częściowo na konstrukcji nawy, w całości drewnianej
  • całej konstrukcji dzwonnicy, także w całości drewnianej

Wszystkie modele realizowane jako prętowe.

Realizacja projektu trwała od 3 kwartału 2018 roku do 3 kwartału 2020 roku.

Projekt rozpoczął się od żmudnej inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej oraz identyfikacji problematyki konstrukcji, często wymagającej wczołgiwania się w trudnodostępne miejsca i wykonywanie analiz na miejscu. W tym celu wykonywane były także pomiary geodezyjne całej dostępnej konstrukcji, w tym sklepień wraz z belkowaniem drewnianym oraz wieży dzwonnicy ukierunkowane na rozpoznanie stopnia deformacji poszczególnych partii analizowanej konstrukcji. Kolejnym etapem było zbudowanie podkładów dwg/dxf na podstawie uzyskanej inwentaryzacji oraz próby zamodelowania istniejącej konstrukcji w sposób możliwie precyzyjny odzwierciedlający schemat i pracę konstrukcji drewnianej (szkieletu).

Budowanie modeli było procesem czasochłonnym, skutkującym powstaniem wielu wariantów obliczeniowych uwzględniających więzi pomiędzy elementami konstrukcji w zakresie niewielkich odkształceń (występowanie przegubów przy niewielkich zakresach obrotów w węźle – połączenia ciesielskie, luzy) – taki wybrany model zdefiniowano jako „idealny”. Z uwagi na przekroje i układy konstrukcyjne wszystkie modele wykonane zostały jako prętowe.

00:0000:00
Skrzydlna – Kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa | GRAITEC Polska

 

Zobacz co na temat projektu powiedział sam projektant, Tomasz Kochański

WYMIAROWANIE DREWNA

Drewno staje się coraz bardziej popularne w budownictwie, a projektowanie drewna stało się bardziej złożone wraz z zastosowaniem Eurokodu 5.
Advance Design wykonuje kompletną analizę i optymalizację elementów drewnianych.

  • OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
  • SZCZEGÓŁOWE I PRZEJRZYSTE RAPORTY OBLICZEŃ
  • PROJEKTOWANIE W WARUNKACH POŻAROWYCH

Poznaj Advance Design, tutaj

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: