global-award-2024-banner.webp

Global Award for Sustainable Architecture™

GRAITEC z dumą wspiera Global Award for Sustainable Architecture™ w 2024 roku, uznając i promując wybitne osiągnięcia w zrównoważonej architekturze, jednocześnie inspirując przyszłe innowacje.

 

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

GRAITEC jest zaangażowany w kształtowanie przyszłości. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest przyszłością środowiska budowlanego i jesteśmy zaangażowani w podejmowanie działań wspierających ekologiczne inicjatywy bez uszczerbku dla ikonicznego designu.

GRAITEC z dumą wspiera nową edycję Global Award for Sustainable Architecture™ 2024 we współpracy z Saint-Gobain.

 

Image on the left: IWLAB

Uznanie dla najlepszego zrównoważonego projektowania

Nagroda Global Award for Sustainable Architecture™, stworzona przez architektkę i naukowca Jana Revedina, promuje innowacyjne myślenie i zachęca do przyjmowania zrównoważonych rozwiązań w architekturze. Nagrodzie przyświeca motto „Dare, transmit, federate”.

Od momentu jej przyznania w 2006 roku, nagroda corocznie docenia pracę i zaangażowanie pięciu międzynarodowych architektów. Ich wspólny mianownik? Wszyscy są zaangażowani w zrównoważony rozwój, poszukując współczesnej architektury, która jest racjonalna i ekologicznie odpowiedzialna, zgodnie z dzisiejszymi obawami etycznymi, środowiskowymi i społecznymi. Nagroda Global Award for Sustainable Architecture™ podkreśla pracę architektów zaangażowanych w myślenie przyszłościowe, zaniepokojonych śladem pozostawionym przez ludzi w ich środowisku.

18 lat temu, kiedy ustanowiłem Global Award for Sustainable Architecture, chciałem uhonorować postawę, zaangażowanie polityczne, społeczne, techniczne i artystyczne, proces uczenia się przez całe życie, a nie tylko projekt. Dziś jestem dumna, że wszyscy nasi laureaci są pionierami w swojej dziedzinie”.

image on the right: Ciro Pirondi, photograph Alexander Marks

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

ARCHITEKTURA JEST EDUKACJĄ

Pięciu laureatów edycji 2024 zostało wyróżnionych przez międzynarodowy jury złożone z architektów i naukowców zgodnie z tematem „Architektura to edukacja”. Jury nagrodziło innowacyjne podejście edukacyjne, zdolne do myślenia i praktykowania architektury w inny sposób, jednocześnie promując wśród nowych pokoleń etyczne i odpowiedzialne rozumienie zawodu.

Skład jury 2024 

 • Prof. Dr. Jana Revedin, architect, École Spéciale d’Architecture Paris, France, Founding President of the Global Award for Sustainable Architecture™, Venice, Italy
 • Marie-Hélène Contal, architect, Dean of École Spéciale d’Architecture, Paris, France
 • Prof. Dr. Jacopo Galli, architect, Università Iuav di Venezia, Venice, Italy
 • Prof. Dr. Spela Hudnik, architect, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Deniz Incedayi, architect, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey
 • Prof. Dr. Mette Ramsgaard Thomsen, architect, Royal Danish Academy, Copenhagen, Denmark (laureate of the 2023 Global Award for Sustainable Architecture)
 • Prof. Xu Tiantian, architect, Tsinghua University, Beijing, China (laureate of the 2023 Global Award for Sustainable Architecture)

Laureaci 2024 

 • Iyas Shahin and Wesam Al Asali, founders of the IWLAB laboratory (Syria)
 • Andrés Jaque from the Office for Political Innovation, Dean of Columbia University School of Architecture (Spain/USA)
 • Marina Tabassum, architect (Bangladesh)
 • Ciro Pirondi, co-founder of L’Escola da Cidade (Brazil)
 • Klaus K. Loenhart, architect and landscape architect and director of the Institute of Architecture and Landscape in Graz (Germany/Austria)

Wszyscy są mocno zaangażowani w innowacje architektoniczne i przywiązują dużą wagę do edukacji i pedagogiki. Ich wyjątkowy wkład działa na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości i zwraca uwagę na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa.

Poznaj zwycięzców edycji 2024 konkursu Global Award for Sustainable Architecture™

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

IYAS SHAHIN i WESAM AL ASALI, założyciel  IWLAB – SYRIA MULTIDISCIPLINARY LABORATORY

IWLab to multidyscyplinarne laboratorium badawcze założone w 2009 roku przez architektów – Iyasa Shahin i Wesam Al Asali, zajmujące się badaniem, edukacją i praktyką projektowania kulturowego i architektonicznego. Posiadając biura w Syrii i Hiszpanii, architekci IWLab ściśle współpracują ze studentami i innymi architektami, aby rozwijać sieć twórców o różnorodnych i interdyscyplinarnych umiejętnościach. Początkowo założony w odpowiedzi na brak witalności w praktyce architektonicznej w Syrii i regionie arabskim, IWLab stał się pionierem w dziedzinie architektury, dziedzictwa i studiów urbanistycznych w kontekście społeczno-ekonomicznym. Od 2009 roku założyciele dostrzegają znaczenie miasta w jego różnych formach, opracowując podejścia do modernizacji tradycyjnych technik i tworzenia planów nieformalnych obszarów miejskich.

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

ANDRÉS JAQUE – HISZPANIA/ USA, ZAŁOŻYCIEL OFFICE FOR POLITICAL INNOVATION

Andrés Jaque założył Office for Political Innovation (OFFPOLINN) w 2003 roku po spotkaniu z francuskim filozofem Bruno Latourem. Według Latoura architekci są krytycznymi aktorami w walce o sprawiedliwość społeczną, ponieważ dostęp do godnych warunków mieszkaniowych jest obecnie kluczowym parametrem równości. Według niego architekci muszą kwestionować ekologiczne i polityczne czynniki zamieszkiwanej przestrzeni: W jaki sposób można wspierać postęp i demokrację? Jak kształtować walkę o równość w kontekście miejskim? Praca OFFPOLINN odpowiada na te pytania, łącząc projektowanie, badania i aktywizm oraz kwestionując mechanizmy, dzięki którym architektura odgrywa rolę w wykluczeniu. Dla OFFPOLINN współpraca to nie tylko dzielenie się wynikami architektonicznymi, ale także aktywne angażowanie się w różne społeczności, tworzenie przestrzeni do uważnego słuchania i zbiorowego działania. Ludzie, budynki i lokalne zasoby muszą połączyć się we wspólnym projekcie.

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

MARINA TABASSUM – BANGLADESZ, ZAŁOŻYCIELKA MARINA TABASSUM ARCHITECTS (MTA)

Marina Tabassum prowadzi potrójne życie jako architekt, edukator i lider projektów wzmacniających społeczność, w wyjątkowy sposób zacierając granice między uczeniem się, działaniem i nauczaniem. Projekty te łączą ekspertów, studentów i mieszkańców w celu znalezienia modeli poprawy warunków życia dla wszystkich. To nie przypadek, że Marina Tabassum stworzyła specjalne narzędzie, Foundation for Architecture and Community Equity (FACE), do realizacji tych projektów. Dzisiejsi najbardziej zaangażowani architekci w rozwój sprawiedliwego masowego budownictwa mieszkaniowego zrozumieli również, że kwestia ta wymaga alternatywnego modelu ekonomicznego w stosunku do zwykłej działalności architektonicznej.

​​

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

CIRO PIRONDI – BRAZYLIA, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I BYŁY DYREKTOR ESCOLA DA CIDADE, SÃO PAULO

Escola da Cidade, ze swoim programem edukacyjnym, ucieleśnia cele edukacyjne Global Award for Sustainable Architecture poprzez swoje interdyscyplinarne podejście, na które wpływ miał brazylijski rewolucyjny pedagog Paulo Freire. Escola da Cidade rozpoczęła przyjmowanie studentów w 2002 roku. Została założona przez Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo (AEC), stowarzyszenie intelektualistów, architektów, artystów i techników o niebiurokratycznej strukturze operacyjnej oraz demokratycznym i niezależnym finansowo zarządzaniu, które odeszło od szkolenia wyłącznie architektów, aby skupić się na rentowności nieruchomości.

​​

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

KLAUS K. LOENHART – NIEMCY/ AUSTRIA, DYREKTOR IA&L – INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND LANDSCAPE OF GRAZ

Ekoinnowator Klaus K. Loenhart eksperymentuje z architekturą bioklimatyczną nowej generacji i uczy jej rekonceptualizacji zaangażowania między żywymi ekosystemami planety a działalnością człowieka. Według niego rolą architekta jest projektowanie ekologicznych budynków i ułatwianie transformacyjnych procesów współtworzenia między czynnikami ekologicznymi a działalnością człowieka. Aby zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć dobrobyt, Loenhart bada, wraz ze swoim LandLab na Politechnice w Graz, współtworzenie architektury, która w obliczu rozregulowania klimatu mogłaby zregenerować różnorodność biologiczną i poprawić zdrowie całego życia poprzez społeczną praktykę projektowania opartą na ekologii.

​​

Poznaj zwycięzców edycji 2024 konkursu Global Award for Sustainable Architecture

O nagrodzie Global Award for Sustainable Architecture™

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

Global Award for Sustainable Architecture™ została założona w 2006 roku przez architektkę i naukowca Janę Revedin. Promuje zasady zrównoważonego rozwoju i partycypacyjne podejście do architektury zarówno na północy, jak i na południu planety. Global Award Symposium odbywa się pod patronatem UNESCO. Global Award for Sustainable Architecture™ ma w 2024 roku 85 laureatów z całego świata, którzy podzielają etos zrównoważonej architektury.

Społeczność ta prowadzi badania, eksperymentuje i przekazuje wiedzę w dziedzinie architektury, rewitalizacji miast i akademickiej odpowiedzialności społecznej. Na dowód swojej pionierskiej roli, pięciu zwycięskich architektów lub zespołów otrzymało prestiżową Nagrodę Pritzker’a: Wang Shu (GA 2007, Pritzker 2012), Alejandro Aravena (GA 2008, Pritzker 2016), Balkrishna Vithaldas Doshi (GA 2007, Pritzker 2018), Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal (GA 2018, Pritzker 2021) oraz Diébédo Francis Kéré (GA 2009, Pritzker 2022).

Symposium under the patronage of UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), której celem jest promowanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie poprzez międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji, sztuki, nauki i kultury. Założona w 1945 roku z siedzibą w Paryżu we Francji, ma 194 państwa członkowskie i 12 członków stowarzyszonych, a także partnerów z sektora pozarządowego, międzyrządowego i prywatnego.

Główne priorytety UNESCO w zakresie osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju i poprawy warunków życia ludzi są następujące: mobilizowanie edukacji do przekształcania życia; ponowne łączenie się z naturą; promowanie nauki i technologii w służbie ludzkości; promowanie integracji i wzajemnego zrozumienia.

Sympozjum Global Award for Sustainable Architecture™ odbywa się pod patronatem UNESCO.

Global Award for Sustainable Architecture™ | GRAITEC Polska

Oficjalny Parnter: Saint-Gobain

Pozostali partnerzy:

 • Università Iuav di Venezia: Institutional Partner – Scientific Committee
 • École Spéciale d’Architecture: Institutional Partner – Scientific Committee
 • Faculty of Architecture, University of Ljubljana: Institutional Partner – Scientific Committee
 • Mimar Sinan Fine Arts University: Institutional Partner – Scientific Committee
 • Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Institutional Partner
 • ArchiTangle – Editorial Partner

 

WIĘCEJ O NAGRODZIE GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE 2023

CKLIKNIJ TUTAJ

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: