banner-web.jpg

ISO 19650 dla BIM: Zrozumieć i korzystać z tego standardu

ISO 19650 to w rzeczywistości seria międzynarodowych norm określających zasady i wymagania dotyczące zarządzania informacjami w projektach budowlanych z wykorzystaniem BIM. Norma ta opiera się na zasadach ustanowionych w brytyjskich normach BS 1192 i PAS 1192 i ma na celu standaryzację i poprawę zarządzania informacjami w całym cyklu życia aktywów budowlanych, od projektu do eksploatacji.

Kontakt

The 4 key principles of ISO 19650

Zarządzanie informacjami:
Norma definiuje procesy i metodologie skutecznego zarządzania informacjami BIM, zapewniając spójność i wiarygodność danych.

Planowanie i przygotowanie:
Określa potrzebę dobrze zdefiniowanych planów zarządzania informacjami, w tym jasnych obowiązków i protokołów gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

Współpraca:
Standard zachęca do przejrzystej współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w projekt, aby zapewnić skuteczną komunikację i lepszą koordynację działań.

Kontrola jakości:
Nakłada ścisłe kontrole jakości w celu zapewnienia, że uzyskane informacje spełniają wymagane standardy i nadają się do wykorzystania w procesie decyzyjnym.

Synergia między normą ISO 19650 a oprogramowaniem Autodesk w celu optymalizacji zarządzania projektami

Norma ISO 19650 zapewnia uporządkowane ramy zarządzania informacjami. Oprogramowanie Autodesk centralizuje informacje o projekcie w jednym modelu cyfrowym. Łącząc standardy ISO 19650 z zaawansowanymi możliwościami programu Revit, firmy mogą nie tylko standaryzować procesy zarządzania informacjami, ale także optymalizować współpracę i jakość danych, zmniejszając w ten sposób ryzyko i poprawiając konkurencyjność. Taka integracja usprawnia procesy, zapewnia zgodność z wymogami prawnymi i umożliwia efektywne zarządzanie zasobami w całym ich cyklu życia.

Korzyści z integracji oprogramowania Autodesk i normy ISO 19650 w ekosystemie:

 • Lepsze zarządzanie danymi projektowymi w CDE przy użyciu podstawowych funkcji

Centralizacja danych projektowych w CDE (wspólnym środowisku danych) ułatwia dostęp i ich aktualizację, zmniejsza liczbę błędów i usprawnia współpracę. Zapewnia to, że wszyscy pracują z najnowszymi wersjami, zwiększając wydajność oraz zmniejszając koszty i czas realizacji.

 • Automatyczne przepływy pracy

Zautomatyzowane przepływy pracy eliminują powtarzalne zadania, redukują błędy i standaryzują procedury. Przyspieszają zatwierdzanie, zwiększają produktywność i pozwalają zespołom skoncentrować się na zadaniach o wysokiej wartości dodanej.

 • Zaplanowanie dostarczania informacji cyfrowych

Planowanie dostarczania informacji cyfrowych gwarantuje dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie, poprawia koordynację i zmniejsza opóźnienia. Zapewnia to efektywne zarządzanie zasobami i sprawną realizację projektu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

ISO 19650 i korzyści płynące z Revit

Standaryzacja procesów zarządzania informacjami | GRAITEC Polska
Optymalizacja procedur | GRAITEC Polska
Jakość i rzetelność informacji | GRAITEC Polska
Lepsza współpraca | GRAITEC Polska
Redukcja ryzyka | GRAITEC Polska
Zgodność z przepisami i konkurencyjność | GRAITEC Polska
Zrównoważony rozwój i zarządzanie zasobami | GRAITEC Polska
  • ISO 19650: Zapewnia zorganizowane ramy zarządzania informacjami w całym cyklu życia projektów budowlanych.
  • Revit : Umożliwia centralizację wszystkich informacji o projekcie w jednym modelu, ułatwiając stosowanie standardów ISO 19650 do zarządzania danymi.
  • ISO 19650: Usprawnia procesy zarządzania informacjami, redukując błędy i nieefektywność.
  • Revit : Automatyzuje wiele zadań związanych z projektowaniem i dokumentacją, oszczędzając czas i poprawiając ogólną wydajność projektu.
  • ISO 19650: Zapewnia, że tworzone informacje są spójne, kompletne i zgodne z wymaganymi normami.
  • Revit: Zapewnia narzędzia do sprawdzania i walidacji danych modelu, gwarantując jakość i wiarygodność udostępnianych informacji.
  • ISO 19650: Promuje płynną współpracę między różnymi stronami zaangażowanymi w projekt (architekt, biuro projektowe, generalny wykonawca i właściciel projektu) dzięki znormalizowanym protokołom zarządzania informacjami.
  • Revit: Ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym dzięki takim funkcjom jak praca zespołowa, w której kilku użytkowników może jednocześnie pracować nad tym samym modelem.
  • ISO 19650: Zmniejsza ryzyko związane z zarządzaniem informacjami dzięki rygorystycznym kontrolom jakości i jasno określonym obowiązkom.
  • Revit : Umożliwia dokładną wizualizację i wykrywanie konfliktów przed fazą budowy, minimalizując ryzyko kosztownych modyfikacji.
  • ISO 19650: Zapewnia zgodność z międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi i umownymi, zwiększając konkurencyjność na rynku globalnym.
  • Revit: Wspiera ustandaryzowane praktyki BIM, pomagając firmom spełnić wymagania międzynarodowych projektów i wyróżnić się umiejętnością efektywnego zarządzania informacjami.
  • ISO 19650: Ułatwia efektywne zarządzanie informacjami w całym cyklu życia aktywów, przyczyniając się do poprawy zrównoważonego rozwoju i konserwacji.
  • Revit : Przechowuje wszystkie dane budynku w jednym modelu, upraszczając zarządzanie informacjami wymaganymi do długoterminowej konserwacji i eksploatacji obiektów.

wycięska kombinacja

Stosując zasady i wymagania normy ISO 19650, użytkownicy Revit mogą poprawić jakość zarządzania informacjami, zoptymalizować procesy, zmniejszyć ryzyko i usprawnić współpracę między interesariuszami projektu, zapewniając jednocześnie zgodność z międzynarodowymi standardami. Przyjmując normę ISO 19650 dla BIM, robisz kluczowy krok w kierunku bardziej efektywnego zarządzania informacjami, lepszej współpracy i redukcji ryzyka.

W GRAITEC wspieramy klientów w transformacji, oferując rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować korzyści płynące z tego międzynarodowego standardu.

ISO 19650 dla BIM: Zrozumieć i korzystać z tego standardu | GRAITEC Polska

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w zakresie wykorzystania BIM celem zarządzania energochłonnością nowych i remontowanych budynków. Współpracujemy z władzami lokalnymi, właścicielami lokali socjalnych, deweloperami i, co ważniejsze, ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się rozbudową swoich budynków. Nasze kompetencje:

 • Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dokumentacji projektowej
 • Doradzanie oferentom w zakresie architektury oraz kontrola oddziaływania na środowisko i zużycia energii dla nowych i remontowanych budynków
 • Doradzamy w zakresie decyzji architektonicznych i rozwiązań technicznych, przedstawiając propozycje i warianty proponowanych projektów

Powiązane tematy

Autodesk®Engineering, Konstrukcje budowlane

Revit to zbiór narzędzi wspierających projektantów w całej branży budowlanej. Revit posiada narzędzia zaprojektowane specjalnie dla projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, mechanicznych…

Autodesk®Architecture, Engineering, Konstrukcje budowlane

Kolekcja Autodesk AEC Collection zapewnia projektantom, inżynierom i wykonawcom narzędzia pomagające w realizacji pełnych projektów od koncepcji do budowy. Obejmują…

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: