advance-design-renovation-banner.webp

Transformacja cyfrowa: jak BIM rewolucjonizuje renowację budynków

Zadaniem architektów i projektantów konstrukcji odpowiedzialnych za projekt jest pogodzenie zachowania historycznego charakteru, bezpieczeństwa, funkcjonalności i wymagań energetycznych.

Pobierz dokument

Ochrona dziedzictwa architektonicznego: główne wyzwanie

Istniejąca infrastruktura lądowa i budynki mają nieocenioną wartość historyczną i dziedzictwo. Jednak ich struktura i bezpieczeństwo mogą być zagrożone ze względu na ich zaawansowany wiek. Z biegiem czasu te budynki ulegają zaburzeniom związanym z ich ciągłym użytkowaniem, naturalnymi zagrożeniami oraz ewolucją norm budowlanych i bezpieczeństwa. Materiały mogą ulegać degradacji, fundamenty osłabiać, a systemy wspomagające stawać się przestarzałe.

Ta postępująca degradacja zagraża długowieczności konstrukcji. Ich konsolidacja i renowacja stają się zatem pilną koniecznością, aby zapewnić zachowanie tych wspaniałych zabytków.

Wprowadzenie efektywności węglowej do renowacji istniejących budynków

Aby osiągnąć ambitne cele neutralności węglowej do 2050 roku, konieczne jest, aby architekci i projektanci konstrukcji przyjęli holistyczne podejście do modernizacji i renowacji istniejących budynków. Rzeczywiście, aby skutecznie przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wymóg efektywności renowacji musi uwzględniać nie tylko efektywność energetyczną, ale także ślad węglowy materiałów i procesów budowlanych.

Na styku zagadnień środowiskowych i społecznych to podejście opiera się na dwóch głównych dźwigniach:

  • Priorytetowe traktowanie materiałów o niskim śladzie węglowym podczas prac renowacyjnych, takich jak materiały z recyklingu lub odnawialne;
  • Dążenie do operacyjnej efektywności budynku po zakończeniu prac: to w tej fazie emisje gazów cieplarnianych są najbardziej znaczące.

Aby to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzenie analizy cyklu życia budynku przed renowacją, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie jego śladu węglowego i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące wyboru materiałów i technik budowlanych.

Przeczytaj cały dokument "Transformacja cyfrowa: jak bim rewolucjonizuje renowację budynków"

Pobierz dokument

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: