graitec-banner-31-test-2.jpg

Mój pierwszy projekt z Advance Design

Zdobądź niezbędną wiedzę i zacznij tworzyć projekty z Advance Design!

KONSTRUKCJE STALOWE I ŻELBETOWE

Mój pierwszy projekt z Advance Design, to zestaw 27 łatwych do prześledzenia filmików, które poprowadzą Cię przez proces nauki korzystania z programu Graitec Advance Design w projektach konstrukcji stalowych i żelbetowych.

 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

 

Na podstawie projektu wielopiętrowego budynku administracyjnego pokażemy Ci, jak modelować i obliczać konstrukcję żelbetową.

Definicja słupów i ścian (video 1)
Belki i płyty (video 2)
Tworzenie i kopiowanie kondygnacji (video 3 i 4)
Definiowanie podpór (video 5)
Przykładanie obciążeń i definiowanie kombinacji obciążeń (video 6)
Uruchamianie i wyświetlanie wyników analizy MES (video 7)

Ostatnia część koncentruje się na wymiarowaniu elementów żelbetowych

Definiowanie założeń projektowych dla poszczególnych elementów (video 8)
Projektowanie i zbrojenie słupów żelbetowych (video 9)
Belki żelbetowe  (video 10)
Płyty żelbetowe (video 11)
Stopy żelbetowe (video 12)

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – SZKOLENIE

Odcinek 1 – Modelowanie słupów i ścian

Odcinek 2 – Modelowanie beleki płyt

Odcinek 3 – Tworzenie nowej kondygnacji

Odcinek 4 – Kopiowanie powtarzalnych kondygnacji

Odcinek 5 – Definicja podpór

Odcinek 6 – Definicja obciążeń i kombinacji

Odcinek 7 – Uruchamianie obliczeń MES

Odcinek 8 – Definiowanie założeń wymiarowania

Odcinek 9 – Wymiarowanie słupów żelbetowych

Odcinek 10 – Wymiarowanie belek żelbetowych

Odcinek 11 – Wymiarowanie płyt żelbetowych

Odcinek 12 – Wymiarowanie fundamentów

 

KONSTRUKCJE STALOWE

 

W tej edycji pokażemy Ci jak modelować i obliczać konstrukcję stalową przy użyciu Advance Design.

Modelowanie ramy stalowej 2D z kratownicą, belką, słupami i podporami
Modelowanie ramy stalowej 2D – materiał, przekroje, zwolnienia podpór i prętów
Tworzenie obciążeń klimatycznych 2D, obciążeń użytkowych i ich kombinacji
Obliczenia MES i prezentacja wyników
Definiowanie ustawień projektowych
Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych
Definicja i projektowanie połączeń stalowych
Modelowanie ramy stalowej 3D na podstawie modelu 2D)
Tworzenie okładzin i płatwi zimno-giętych
Generowanie obciążeń klimatycznych 3D, obciążeń użytkowych i kombinacji
Definiowanie ustawień projektowych
Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych
Tworzenie raportu z obliczeń MES i projektowania stali
Definiowanie i projektowanie połączeń stalowych w grupie
Obliczenia dla obciążeń sejsmicznych

KONSTRUKCJE STALOWE – SZKOLENIE

Odcinek 1 – Modelowanie ramy stalowej 2D z kratownicą, belką, słupami i podporami

Odcinek 2 – Modelowanie ramy stalowej 2D – materiał, przekroje, zwolnienia podpór i prętów

Odcinek 3 – Tworzenie obciążeń klimatycznych 2D, obciążeń użytkowych i ich kombinacji

Odcinek 4 – Obliczenia MES i prezentacja wyników

Odcinek 5 – Definiowanie ustawień projektowych

Odcinek 6 – Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych

Odcinek 7 – Definicja i projektowanie połączeń stalowych

Odcinek 8 – Modelowanie ramy stalowej 3D na podstawie modelu 2D

Odcinek 9 – Tworzenie okładzin i płatwi zimno-giętych

Odcinek 10 – Generowanie obciążeń klimatycznych 3D, obciążeń użytkowych i kombinacji

Odcinek 11 – Definiowanie ustawień projektowych

Odcinek 12 – Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych

Odcinek 13 – Tworzenie raportu z obliczeń MES i projektowania stali

Odcinek 14 – Definiowanie i projektowanie połączeń stalowych w grupie

Odcinek 15 – Obliczenia dla obciążeń sejsmicznych

Zachęcamy do pobrania wersji TRIAL programu Advance Design i zapoznania się z podstawowymi etapami analizy konstrukcji w programie Advance Design. Po zakończeniu tego zestawu filmów, powinieneś zdobyć wystarczającą wiedzę, aby modelować i obliczać swoje własne projekty. W przypadku wszystkich innych zaawansowanych funkcji analizy i projektowania (analiza nieliniowa, sejsmiczna, formowanie na zimno, analiza etapowa, murowanie), nasz zespół techników jest gotowy zademonstrować, że Graitec Advance Design może być Twoim rozwiązaniem w zakresie analizy strukturalnej.

Advance Design – oprogramowanie MES do projektowania konstrukcji dla profesjonalistów z branży budowlanej

Advance Design to rozwinięte i łatwe w użyciu rozwiązanie do analizy konstrukcji MES, przeznaczone dla konstruktorów pracujących w środowisku BIM. Pozawala na projektowanie dowolnego typu konstrukcji, z dowolnymi obciążeniami, łącząc elementy żelbetowe, drewniane i stalowe. Uwzględnia główne normy projektowe (Eurokody z załącznikami / Ameryka Północna).

Advance Design to doskonałe narzędzie pracy w środowisku BIM. Umożliwia inteligentny, oparty na modelu przepływ pracy dla inżynierów i konstruktorów. Advance Design działa jako platforma BIM i gwarantuje ciągłość danych geometrycznych i analitycznych poprzez transfer modelu w całym cyklu projektowania. Wyniki analiz są również przechowywane w modelu cyfrowym i stanowią część procesu BIM. Można je na przykład wykorzystać do wymiarowania zbrojenia lub połączeń stalowych bezpośrednio z programu Revit. Opcje te otwierają nowe, przełomowe możliwości.

  • Wydajny, łatwy w użyciu i obsłudze
  • BIM: pełna zgodność z programem Revit
  • Do 20% oszczędności czasu
  • Wspierany przez silny zespół ekspertów
  • Tysiące referencji na całym świecie

Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, szkoleń, usług doradczych. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt

Powiązane tematy

Advance Design jako łącznik do Advance Steel

Advance Design jako łącznik do Advance Steel

Advance Design to klucz do uwolnienia pełnego potencjału Twoich projektów Advance Steel

GRAITECArchitecture, Engineering

Advance Design to zaawansowane i łatwe w użyciu rozwiązanie MES do analizy konstrukcji, stworzone dla inżynierów pracujących w środowisku BIM.

Advance Design Award 2024

KonkursArchitecture, Construction, Engineering

Data: 15 lutego 2023 - 15 września 2023

Lokalizacja: konkurs globalny

Zgłoś swój projekt, aby mieć szansę na zdobycie nagrody! Dołącz do społeczności konstruktorów SIMULATE na całym świecie.

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: