CADKON

GRAITEC

#CAD #kreślenie #detalowanie projektów

CADKON+ jest oprogramowaniem z rodziny CAD przeznaczonym do pracy na płasko (2D) oraz w  przestrzeni (3D). Program posiada szereg standardowych narzędzi CAD umożliwiających rysowanie i edytowanie obiektów rysunkowych. Pliki zapisywane są w rozszerzeniu .dwg, które jest w pełni kompatybilne z programem Autodesk AutoCAD®.

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM
Zobacz nasze szkolenia

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania CADKON+

Wykonuj dokumentacje techniczną szybciej i o wiele prościej, dzięki automatyzacji procesów powtarzalnych i długotrwałych.

Pełna funkcjonalność CAD

Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®.

Obszerna biblioteka bloków

Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, umożliwiających sprawne detalowanie zbrojenia elementu. W skład biblioteki wchodzą kształty prętów głównych, poprzecznych oraz kształty prętów 3D.

Opisy, wymiary i etykiety

Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem.

Automatyczne zestawienia stali

Automatyczne zestawienia są tabelami dynamicznymi i pokazują aktualnie wykorzystywane zbrojenie w szalunku. Można wybrać raportowanie elementów z całego rysunku, z wybranych elementów lub warstw.

Dowolny kształt prętów

Program umożliwia tworzenie dowolnych kształtów prętów za pomocą punktów lub polilinii. W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest wstawianie elementów o zmiennej długości i można rysować w metrach bieżących.

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

Program umożliwia tworzenie zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych. Zawiera rozszerzalną bibliotekę standardowych siatek zbrojeniowych oraz narzędzia umożliwiające ich wstawianie i modyfikowanie, dodatkowo mamy możliwość automatycznej generacji kształtów zastosowanych siatek i ich zestawienia w standardzie dopasowanym do potrzeb użytkownika.

CADKON | GRAITEC Polska

5 kluczowych zalet CADKON+

Niezależny program CAD, z klasycznym interfejsem

Program na licencji wieczystej

Uzyskaj dostęp do ulepszonych narzędzi branżowych

Automatyzacja procesów długotrwałych w programie

Regularne aktualizacje z licznymi ulepszeniami ukierunkowanymi na klientów

Dlaczego warto wybrać GRAITEC

Wysokiej jakości doradztwo biznesowe i techniczne w celu optymalizacji wydatków

Ponad 700 kompetentnych ekspertów w dziedzinie transformacji cyfrowej

Pełne wsparcie i szkolenia bez ograniczeń

Ponad 270 000 zadowolonych klientów na całym świecie

CADKON | GRAITEC Polska

Gotowy, aby wypróbować CADKON+?

Gwarantujemy dedykowane wsparcie i pełen pakiet profesjonalnych szkoleń. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej.

napisz do nas

WERSJE PROGRAMU CADKON

Cadkon+Basic

CADKON+ jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG.
Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.

CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ ARCHITECTURE  jest przydatnym narzędziem dla każdego biura projektowego zajmującego się dokumentacją inżynierską wymaganą dla budownictwa. Jego główne zalety to intuicyjność, utrzymanie i przestrzeganie standardów projektowych oraz wsparcie dla elementów budowlanych. Moduł ten umożliwia praktyczne zastosowanie dla całego procesu projektowania.

CADKON+ RC

Praktyczne i wydajne narzędzie do detalowania konstrukcji żelbetowych, które posiada również wszystkie funkcje rysowania, edytowania i przeglądania znanych z popularnych programów CAD. Zachowuje pełną kompatybilność z formatem DWG.

Kluczowe funkcje Cadkon +RC

W pełni funkcjonalne narzędzie CAD
Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązanie dotyczące tworzenia i edytowania rysunków.

Dowolny kształt prętów zbrojeniowych
Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, w tym kształtów 3D. Inne rodzaje prętów można wprowadzać za pomocą polilinii lub punktów. W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest wstawianie elementów o zmiennej długości i można rysować w metrach bieżących.

Automatyczne zestawienia
Automatyczne zestawienia są tabelami dynamicznymi i pokazują aktualnie wykorzystywane zbrojenie w szalunku. Można wybrać raportowanie elementów z całego rysunku, z wybranych elementów lub warstw. Każda zmiana zbrojenia jest natychmiast pokazywana, dzięki czemu zestawienia są zawsze aktualne. Domyślnie tabele są umieszczane na rysunku, ale można je również wyeksportować do programu Excel.

Zintegrowany model 3D zbrojenia
Całe wstawiane zbrojenie ma odzwierciedlenie w modelu 3D, który służy jako podstawa do zobrazowania i oceny projektu. Pozwala to na jednoznaczną ocenę ilości użytego zbrojenia, a także wyświetlanie zbrojenia w przekrojach 2D. Zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich innych przekrojach.

Opisy, wymiary i etykiety
Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Kształt etykiet można dowolnie definiować, tworząc niestandardową maską na podstawie różnych parametrów zbrojenia.

Dostosowywanie programu
Program jest przygotowany tak, aby powstałe rysunki odpowiadały powszechnej praktyce. Jednocześnie zawiera również możliwość dostosowywania wyników zgodnie ze standardem poszczególnych użytkowników. Możliwe jest ustawienie warstw, kolorów, czcionek, wyświetlania wymiarów i zestawień. Wszystkie ustawienia można zapisać do wykorzystania w przyszłości lub przenieść na inny komputer.

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi
Program umożliwia tworzenie zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych. Zawiera rozszerzalną bibliotekę standardowych siatek zbrojeniowych oraz narzędzia umożliwiające ich wstawianie i modyfikowanie, dodatkowo mamy możliwość automatycznej generacji kształtów zastosowanych siatek i ich zestawienia w standardzie dopasowanym do potrzeb użytkownika.
Dostępność narzędzi do zbrojenia za pomocą siatek zgrzewanych podlega licencji Ultimate.

ZESTAWIENIE FUNKCJI DLA CADKON +RC

Wszystkie narzędzia CAD

expand_more

Standardowe narzędzia CAD. CADKON+ RC to program CAD w pełni kompatybilny z formatami DWG. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne rozwiązania dotyczące tworzenia i edytowania rysunków. Dzięki nowoczesnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi CADKON+ RC tworzy wszystkie obiekty 2D i 3D, zawiera funkcje nawigacji i wizualizacji rysunków, a także zna pojęcia takie jak „warstwy”, „punkty przyciągania”, „okna” itp.
Obsługiwane formaty DWG i DXF. CADKON+ RC odczytuje i zapisuje pliki w formacie DWG bez utraty danych, zaczynając od najnowszych wersji AutoCAD 2018, aż do wersji 2.5, w tym AutoCAD LT. Standardowo CADKON+ po zainstalowaniu zapisuje pliki w formacie DWG 2018. Oczywiście program również otwiera pliki w bieżącym formacie DWG 2018. CADKON+ RC używa formatu Autodesk DWG jako formatu macierzystego, konwersja nie jest wymagana.
Formaty rastrowe, pliki PDF i inne formaty. CADKON+ RC może pracować również z następującymi formatami:
– Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
– Export plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
– Export do 3D PDF
– Import i Export do plików ACIS
Standardowe narzędzia do tworzenia rysunków. W programie dostępne są między innymi następujące narzędzia:
– Linia, polilinia, splajn
– Okrąg, prostokąt, elipsa, łuk
– Tekst w jednej lub kilku liniach, wymiar
– i wiele innych
Modyfikacja i zmiany zmiany na rysunkach. W programie dostępne są następujące opcje:
– Kopiowanie, przesunięcie, obrót
– Przedłużenie, rozciągnięcie, ucinanie
– Przerwanie, lustro, symetria
– i wiele innych
Warstwy i ich właściwości. Warstwy i ich właściwości Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:
– Menedżer warstw
– Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
– Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
– i wiele innych
Inne funkcjonalności. Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:
– Pracę z układami współrzędnych,
– Rzutnie (arkusze),
– Pracę z blokami i atrybutami
– Skalowanie,
– Wydruk i przenoszenie rysunku
– i wiele innych
Praca w programie przy użyciu wstążki lub klasycznego paska z ikonami. W programie można wybrać nowoczesne środowisko pracy ze wstążką lub zdecydować się na klasyczny pasek narzędziowy, w którym znajdują się ikony. Obydwa podejścia (wstążka, ikony) można ze sobą łączyć i poprzez opcję „Sugestie poleceń” osiągnąć wyższą wydajność pracy w programie.
Środowisko pracy. Program CADKON+ RC został przetłumaczony z języka czeskiego na polski. Jeśli chcesz korzystać z angielskich poleceń również nie ma problemu aby korzystać z obu języków.
W połączeniu z szeroką gamą samouczków wideo i kursów szkoleniowych nauczysz się stosunkowo szybko pracować w CADKON+ RC.
Skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają pracę w każdym programie. CADKON+RC posiada:
– Klasyczne skróty oraz możliwość importu skrótów programu AutoCAD w formacie PGP,
– Klawisze skrótu bez konieczności potwierdzania klawiszem ENTER
– Autouzupełnianie (program proponuje stosowne polecenia zgodnie z już wpisanymi literami).

Dowolny kształt prętów

expand_more

Kształt prętów zbrojeniowych. Kształt prętów można definiować na kilka sposobów:
wybór kształtu – najczęściej stosowane kształty prętów zbrojeniowych są definiowane parametrycznie. Dostępnych jest ponad 50 podstawowych kształtów prętów, strzemion i prętów 3D
zadanie kształtu – kształt pręta jest określany poprzez wprowadzenie punktów pręta i strony odsunięcia
wybór narysowanej polilinii – określa kształt pręta na podstawie wybranej krzywej. Krzywa określa kształt zbrojenia i stronę odsunięcia.
wybór prętów poprzecznych – kształ pręta i strona odsunięcia jest definiowana poprzez wybieranie prętów istniejących. Podczas wstawiania nowych prętów CADKON sprawdza, czy element o tym samym kształcie i stali już istnieje.
Pręty o zmiennej długości. Dla złożonych konstrukcji dostępne są elementy o zmiennej długości. Odległości elementów o zmiennej długości mogą być stałe lub zmienne (na krzywej o różnym skoku). Element o zmiennej długości można łatwo utworzyć, przycinając zwykły element poprzez określenie punktów lub na podstawie wstępnie zdefiniowanej krzywej. Możliwe jest definiowanie za pomocą odcinków prostych lub zakrzywionych.
Elementy w metrach bieżących. Do zbrojenia wieńca lub ścian korzystamy z opcji tworzenia szalunku w metrach bieżących, co w rezultacie skutkuje zestawieniem stali w przeliczeniu o zdefiniowany współczynnik.
Rozkład prętów. Zbrojenie można umieścić w przekroju jako pojedyncze pręty lub jako rząd prętów. Rzędy mogą być proste, łukowate lub o dowolnym kształcie. Odstępy między prętami mogą być równe lub zmienne.
Zbrojenie promieniowe i styczne. W obszarach kołowych można rozkładać zbrojenie styczne i promieniowe za pomocą różnych wariantów. Do wstawienia tego zbrojenia można również użyć niektórych gotowych funkcji:
– zbrojenie styczne obszaru kołowego
– zbrojenie styczne wycinka kołowego
– zbrojenie promieniowe obszaru kołowego

Automatyczne zestawienia stali

expand_more

Poprawność zestawień. Ilość zastosowanego zbrojenia oparta jest na modelu 3D, dlatego gwarantowana jest jego jednoznaczna ocena. Każda zmiana zbrojenia (profil, długość, liczba, …) w dowolnym miejscu na rysunku jest odzwierciedlana w modelu 3D i automatycznie w zestawieniu stali. Dotyczy to wszystkich rodzajów zestawień i etykiet elementów.
Eksportowanie zestawień. Zestawienia są domyślnie generowane na rysunek. Można jednak użyć innych opcji, takich jak:
– export zestawienia do Microsoft Excel
– export zestawienia do Apache OpenOffice Calc
– export do pliku tekstowego
Dostosowywanie zestawień. CADKON+ RC zawiera już zdefiniowane raporty, które są dostępne dla użytkownika. Ze względu na zróżnicowane przyzwyczajenia, możliwe jest szczegółowe dostosowywanie zestawień. Na przykład można skonfigurować:
– kolory elementów w zestawieniu (linie, teksty, schematy, wymiary, …)
– styl tekstów w zestawieniu (czcionka, rozmiar, …)
– format jednostek (długości, wagi, …)
– liczbę oraz kolejność i szerokość kolumn w zestawieniu
– punkt wstawienia i inne
Schematy elementów. Lista elementów może być częścią zestawienia lub wygenerowana osobno. Można generować schematy indywidualnie, z wybranych elementów i warstw lub automatycznie z całego rysunku. Program informuje o niewygenerowanych elementach, a jednocześnie kontroluje, czy jeden element nie został narysowany więcej niż jeden raz. Wygląd elementów, w tym etykiet, można dostosowywać.
BVBS umożliwiający automatyzację produkcji. Eksport do BVBS umożliwia wyeksportowanie geometrii (wymiary i kształt) prętów zbrojeniowych do formatu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) dla automatycznych giętarek do automatyzacji produkcji. Wynikiem jest plik tekstowy w formacie ASCII z rozszerzeniem nazwy pliku *.abs.

Zintegrowany model 3D zbrojenia

expand_more

Model 3D zbrojenia. Kluczowym elementem w CADKON+ RC jest model zbrojenia. Podstawą modelu jest szalunek, który można utworzyć z przekrojów 2D (elementy CAD 2D) lub obiektów 3D (bryły ACIS). Program wstawia zbrojenie do modelu, które użytkownik wprowadza do szalunku. Zbrojenie jest wstawiane w 2D na odpowiednich przekrojach lub widokach. Te przekroje 2D są ze sobą połączone, tworząc model przestrzenny 3D zbrojenia.
Zalety modelu.
– zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie uwzględniane w kolejnym przekroju, którego dotyczy wstawiane zbrojenie
– jednoznaczna ocena ilościowa zastosowanego zbrojenia
– nie jest konieczne powtórzenie zbrojenia, jeśli te same pręty mają być wyświetlane w większej liczbie przekrojów
– jakiekolwiek inne przekroje zbrojenia można narysować w każdej chwili
– wyświetlanie i kontrola zbrojenia w widoku przestrzennym
Szalunek z Revita – BIM. CADKON+ RC zawiera również rozszerzenie do programu Autodesk Revit, które pozwala eksportować z niego szalunek 3D i używać go jako definicji kształtu do zbrojenia. Dzięki temu rozwiązaniu CADKON+ RC można łatwo wykorzystać do detalowania projektów opracowywanych w technologii BIM.

Opisy, wymiary i etykiety

expand_more

Przekroje 2D. Wstawiane zbrojenie jest wyświetlane w odpowiednich przekrojach 2D, które obejmują swoją głębokością widzenia dany pręt/rząd prętów. W CADKON+ RC można zdefiniować wiele przekrojów, mimo, że niektóre będą służyć wyłącznie jako pomocnicze do wprowadzenia zbrojenia, a pozostałe jako finalne do wydruku. Wygląd finalnych przekrojów 2D można dostosowywać, np. można ustawić: –
grubość pręta (średnica rzeczywista lub 0)
– styl przedstawiania pręta w przekroju (ciągła kropka, okrąg, krzyż, …)
– styl wyświetlania odgięcia (tylko w przekroju, w widoku lub jako schemat)
– włącz lub wyłącz niektóre elementy
Opisywanie przekroju. Przekroje 2D powinny być prawidłowo oznakowane i etykietowane. W tym celu CADKON+ RC zawiera szereg funkcji, takich jak opisy etykiet, opisy rzędów prętowych lub wymiaru szalunku. Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia.
Etykiety. Poszczególne pręty lub rzędy prętowe można oznaczyć etykietą. Wygląd etykiet można dostosowywać.
Opisywanie rzędu. Zaimplementowane jest 12 podstawowych opcji wymiarowania rzędu z dodatkowymi ustawieniami, takimi jak:
– niewidoczność niektórych prętów
– wymiarowanie końcowych prętów od szalunku
– wybór odległości wymiaru (minimum / średnia / maksimum)
– styl i format opisu
Wymiarowanie szalunku. Oczywiście istnieje możliwość wymiarowania szalunku konstrukcji. W tym celu można wykorzystać standardowe narzędzia programu CAD. Dostępne są również określone funkcje, takie jak wymiarowanie rzędu lub skalowanie wymiarów zgodnie z przekrojem 2D.
Formaty etykiet. Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z prowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia. Utworzone formaty są zapisywane do wykorzystania w przyszłości i mogą być również przenoszone między komputerami.
Koty wysokościowe. Symbole poziomów, tzw. koty wysokościowe, są automatycznie obliczane przez program w oparciu o ustaloną podstawę – poziom bazowy. Na rysunku może występować kilka niezależnych baz i punktów odniesienia. Elewacje są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany konstrukcji, a tym samym położenia koty wysokościowej. Koty mogą mieć dwa poziomy wysokości dla wysokości względnej i bezwzględnej. Oczywiście dostępne są również wymiary wysokości planu.
Rysunki konstrukcji stalowych. Do rysowania konstrukcji stalowych dostępna jest biblioteka profili stalowych zawierająca 3200 profili w poszczególnych widokach. W ofercie wszystkie powszechnie stosowane profile walcowane, cienkościenne, rury, pręty. Każdy profil można wstawić w przekroju lub w rzucie oraz w widoku perspektywicznym. Długość profilu można wprowadzić ręcznie lub za pomocą dwóch punktów na rysunku.

W obrębie profili wstawianych z biblioteki profili stalowych można skorzystać z automatycznego odejmowania parametrów podczas tworzenia elementów opisu profili i blach stalowych. Utworzone pozycje opisu profili i blach można zbiorczo edytować za pomocą menedżera pozycji, a następnie raportować do tabeli zestawczej elementów konstrukcji stalowej.

Dostosowywanie programu

expand_more

Szerokie zastosowanie. CADKON+ RC jest gotowy do szerokiego zastosowania zarówno w Polsce jak i w zagranicznych biurach projektowych – respektuje różne wymagania dotyczące sposobu zbrojenia żelbetu. Zawiera ponad 12 sposobów rysowania i opisywania rzędów prętowych, różne formaty etykiet zgodnie z wprowadzonymi maskami. Każde zdefiniowane zbrojenie można wyświetlić w każdym przekroju 2D w inny sposób. Dokumentacja rysunkowa może być w dowolnym języku, w tym również w zestawieniach stali, opisach i warstwach. Po przeniesieniu rysunku do obcego środowiska nazwy warstw są automatycznie konwertowane.
Standardy. CADKON+ RC respektuje podstawowe standardy projektowania, takie jak automatyczne zaokrąglanie segmentów prętowych, automatyczne zaokrąglanie prętów, standardowe wykończenie, maksymalna długość prętów zbrojeniowych, minimalna wartość zakładu, minimalna i maksymalna odległość między prętami itp. W aktualnej wersji wdrożone są Eurokody. Możesz zapisać ustawienia zasad projektowania, metody rysowania, zawartości tabeli i układu do ponownego wykorzystania.

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

expand_more

Wstawianie i przycinanie siatek. Zaletą stosowania siatek w CADKON+ RC jest ich pełna integracja z istniejącymi narzędziami do zbrojenia. Siatki są automatycznie wyświetlane we wszystkich przekrojach konstrukcji, a wszystkie informacje o siatkach na rysunku są natychmiast aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, w tym adnotacji elementów siatki z ich wymiarami, schematami i szczegółami kształtu.
Siatkę można wielokrotnie wstawiać do rysunku za pomocą punktu wstawienia. Na utworzonej siatce dostępne są punkty uchwytu w odległości zakładu siatek, co ułatwia ich dalsze kopiowanie.
Do modyfikacji pojedynczych siatek można użyć typowych poleceń CAD (KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ, LUSTRO). Przycinanie siatek umożliwia modyfikację kształtu wybranych siatek zgodnie z określoną lub wybraną polilinią ograniczającą.
Rysowanie kształtów i tworzenie zestawień siatek. Polecenie „Kształty siatek” automatycznie wstawia kształty siatek znajdujących się na rysunku, w tym dodatkowy prostokąt ograniczający oraz wymiary kształtu siatki. Polecenie „Zestawienie siatek” generuje tabelę z listą siatek utworzonych na rysunku, która jest automatycznie aktualizowana. Oczywiście istnieje możliwość wyeksportowania zestawienia do zewnętrznego pliku TXT lub XLS.
Wyświetlanie i opis siatek w przekroju. Siatki są automatycznie wyświetlane w przekrojach konstrukcji, gdzie można je łatwo opisać. Wszystkie informacje na temat danego typu siatki są automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.
Optymalizacja przycinanych siatek wraz ze schematami cięcia oraz ich wykazem. Ponieważ do zbrojenia najczęściej stosuje się standardowe siatki – CADKON+ RC oferuje bibliotekę, która może być rozszerzana przez użytkownika. W wydawanej dokumentacji konieczne jest podanie dokładnej ilości siatek jaka jest potrzebna do zazbrojenia danego elementu konstrukcji, w tym celu CADKON+ RC oferuje narzędzia umożliwiające optymalizację ciętych siatek wraz ze schematami cięcia oraz raportem całych siatek.
Optymalizacja wykonywana jest automatycznie. Program wykonuje obliczenia polegające na złożeniu ciętych siatek tego samego typu w wymiar całej siatki, tak aby łączna liczba całych siatek była minimalna. Wykaz ciętych siatek jest graficznym odwzorowaniem optymalizacji siatek w formie tabeli.
Zestawienie typów siatki przedstawia zoptymalizowaną liczbę całych siatek jak potrzebna jest do za zbrojenia elementu.

Kluczowe funkcje Cadkon +Basic

CADKON+ jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG®.
Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.

Standardowe narzędzie CAD

Program CADKON+ BASIC jest oprogramowaniem CAD w pełni kompatybilnym z formatem DWG® . Jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem dla osób, które codziennie tworzą rysunki / modyfikują rysunki. W programie CADKON+ BASIC można tworzyć elementy 2D i 3D (tworzenie elementów 3D wymaga licencji CADKON+ Premium), wykorzystując nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Formaty DWG i DXF

W programie CADKON+ BASIC możliwy jest odczyt i zapis plików DWG (w ich formacie natywnym) bez utraty danych. Obsługiwany jest format AutoCAD ® 2018 i wszystkie poprzednie (aż do wersji 2.5), włączając w to również wersje programu AutoCAD LT®.

Ponieważ program CADKON+ BASIC wykorzystuje natywny format plików Autodesk ® DWG ™, nie jest potrzebna żadna konwersja plików.

Formaty rastrowe, PDF i inne opcje

Możliwa jest praca w programie CADKON+ BASIC z następującymi formatami plików:

 • Import plików: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN, PDF, formaty rastrowe (JPG, TIF, BMP, PNG…)
 • Eksport plików: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
 • Eksport do 3D PDF
 • Import i eksport do plików ACIS (wymaga licencji CADKON+ Premium)

Warstwy i ich właściwości

Aby móc łatwo zarządzać projektem, można wykorzystywać wiele opcji służących do definicji / modyfikacji warstw:

 • Menedżer warstw
 • Wyłączanie, zamrażanie, blokowanie, nie do wydruku
 • Wyłączanie elementów w rysunku poprzez selekcję obiektów
 • i wiele innych

Inne funkcjonalności

Poza wymienionymi powyżej opcjami i poleceniami, można również wykorzystywać:

 • Pracę z układami współrzędnych
 • Rzutnie (arkusze)
 • Pracę z blokami i atrybutami
  Skalowanie
 • Wydruk i przenoszenie rysunku
 • i wiele innych

Praca w programie przy użyciu wstążki lub klasycznego paska z ikonami

W programie można wybrać nowoczesne środowisko pracy ze wstążką lub zdecydować się na klasyczny pasek narzędziowy, w którym znajdują się ikony. Obydwa podejścia (wstążka, ikony) można ze sobą łączyć i poprzez opcję „Sugestie poleceń” osiągnąć wyższą wydajność pracy w programie.

Interfejs po polsku

Interfejs programu CADKON+ BASIC jest dostępny po polsku (wliczając polecenia, okna dialogowe, linię komend, pomoc).

Dość łatwo i szybko można nauczyć się obsługi programu CADKON+ BASIC, oglądając przygotowane filmy oraz uczestnicząc w szkoleniach.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają pracę w każdym programie.

Program CADKON+ BASIC posiada:

 • Klasyczne skróty oraz możliwość importu skrótów programu AutoCAD
  w formacie PGP
 • Klawisze skrótu bez konieczności potwierdzania klawiszem ENTER
 • „Sugestię polecenia” (program proponuje stosowne polecenia zgodnie z już wpisanymi literami)

Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, szkoleń, usług doradczych. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt

Powiązane produkty

GRAITECEngineering

Dla profesjonalistów z branży AEC, Graitec PowerPack for Advance Steel został zaprojektowany, aby usprawnić codzienną pracę i pomóc w realizacji…

Advance Steel

Autodesk®Engineering, Wytwórca

Advance Steel to pakiet oprogramowania do modelowania i detalowania konstrukcji stalowych. Zawiera on dedykowane makra do tworzenia typowych połączeń i…

Autodesk®Architecture, Construction, Engineering, Manufacturing, Product design, Wytwórca

Oprogramowanie AutoCAD do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) umożliwia wszystkim specjalistom tworzenie precyzyjnych rysunków 2D i 3D.

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: