PowerPack for Revit

GRAITEC

#BIM #Produktywność #3Dmodeling

Graitec PowerPack for Revit jest głównym narzędziem niezbędnym do efektywnej realizacji projektu.  PowerPack stawia na zwiększenie wydajności, automatyzację , aby pomóc w redukcji błędów, wyeliminować powtarzalne zadania, poprawić jakość projektu oraz zwiększyć wydajność.

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM
Zobacz nasze szkolenia

Dlaczego warto kupić PowerPack for Revit

Przyspiesz codzienne powtarzalne zadania, zwiększ produktywność, ogranicz błędy i umożliw przepływ pracy dzięki oprogramowaniu Graitec Design Software.

Połącz z Excel

Utwórz interaktywne, dwukierunkowe połączenie między projektem Autodesk Revit® a arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel.

Menedżer rodzin

Menedżer rodzin optymalizuje tworzenie modelu BIM i ułatwia pracę zespołową, aby zagwarantować skuteczną współpracę i zapewnić spójność między elementami projektu w ramach agencji lub biura projektowego.

Wyszukiwanie elementów

Wyszukiwanie elementów zapewnia zaawansowane funkcje wyszukiwania, które oferują elastyczność niezbędną do umożliwienia łatwego wyboru obiektów na podstawie ich cech oraz do celów przetwarzania zbiorczego.

Numeracja

Numerowanie i zmiana numeracji są łatwe dla wszystkich elementów takich jak siatki, poziomy, pomieszczenia, elementy konstrukcyjne, kanały, drzwi, elementy itp.

Monitor pracy

Rejestruje czas spędzony przez użytkownika nad projektem lub plikiem z programu Autodesk Revit® i tworzy wykresy aktywności, które można później wykorzystać do tworzenia raportów z aktywności.

BIM Connect

Pakiet narzędzi do współpracy i interoperacyjności umożliwiający wymianę modelu BIM pomiędzy programem Revit a oprogramowaniem Graitec.

PowerPack PREMIUM CONCRETE

PowerPack proponuje innowacyjny zestaw narzędzi do modelowania i detalowania prętów zbrojeniowych bezpośrednio w programie Revit. Współpracuje on z różnymi międzynarodowymi standardami, aby przyspieszyć generowanie zbrojenia 3D, edytować zbrojenie, zautomatyzować i dostosować dokumentację, w tym rysunki, zestawienia ze schematem gięcia i raporty projektowe.

Modelowanie zbrojenia

Korzystaj z zaawansowanych funkcji przyspieszających generowanie zbrojenia, w połączeniu z funkcjami przeznaczonymi do precyzyjnego dostrajania rysunków i zestawień zbrojenia.

Rysunki zbrojeniowe

Korzystaj z szeregu dedykowanych narzędzi wspomagających tworzenie dokumentacji rysunkowej, takich jak Opis rozkładu, tworzenie zestawień z schematami gięcia prętów, tworzenie arkuszy rysunkowych w oparciu o konfigurowalne szablony.

Projektowanie zbrojenia

Oprócz dużego zestawu narzędzi do tworzenia szczegółów gięcia zbrojenia, wygeneruj i zaprojektuj zbrojenie 3D bezpośrednio w Revit na podstawie wyników MES.

PowerPack for Revit | GRAITEC Polska

5 kluczowych korzyści pakietu PowerPack for Revit

Szeroki zakres poleceń, które mają na celu zwiększenie wydajności

Wykorzystaj zaawansowane funkcje, aby zmniejszyć liczbę błędów podczas wykonywania powtarzalnych zadań lub złożonej obsługi modelu Revit

Wykorzystaj zalety kompletnego przepływu pracy BIM opartego na formacie plików GTCX, umożliwiającego zaawansowaną wymianę danych i modeli pomiędzy programem Revit i oprogramowaniu Graitec

Wykorzystaj duży zestaw narzędzi do zarządzania i kontroli projektów Revit, od zbiorowej aktualizacji plików Revit, zborowego eksportu arkuszy Revit lub śledzenia czasu pracy nad plikiem Revit

Aktualizacje z licznymi udoskonaleniami wynikającymi z potrzeb klienta

Dlaczego warto wybrać GRAITEC

Rozwiązania pomagające realizować projekty na czas i w ramach budżetu

Dedykowani eksperci, którzy pomogą Ci zwiększyć wydajność

Szkolenia, które pomogą Ci zwiększyć efektywność Twojego zespołu

Światowy lider w integracji systemów AEC & MFG

PowerPack for Revit | GRAITEC Polska

Gotowy do wypróbowania PowerPack for Revit?

Gwarantujemy dedykowane wsparcie i profesjonalne szkolenia. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej.

ZADAJ PYTANIE

00:0000:00
PowerPack for Revit | GRAITEC Polska

PowerPack for Revit – inne funkcje

Odkryj, jak PowerPack for Revit może idealnie dopasować się do Twoich projektów.
Nasz zespół ekspertów może pomóc w spełnieniu Twoich wymagań, a jeśli chcesz wypróbować program skontaktuj się z nami w celu pozyskania wersji demonstracyjnej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ FUNKCJE PAKIETU PREMIUM CONCRETE

Eksport zbiorowy

To nowe polecenie to ogólna funkcjonalność umożliwiająca eksport arkuszy Revit i widoków Revit do wielu formatów docelowych.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko wyeksportować widoki Revit® do dowolnego dostępnego formatu (PDF, IFC, NWC, DXF), wszystko za jednym razem.

Otwory na instalacje

Polecenie Otwory na instalacje tworzy i wycina otwory w elementach budynku wokół elementów MEP. Może być zastosowane do elementów Kanał, Rura, Rura kablowa i Drabinka kablowa, a jego główną zaletą jest możliwość sprawdzenia z poziomu okna dialogowego obecności otworów we wszystkich elementach konstrukcyjnych, a także aktualizacji i zastosowania konfiguracji w dowolnym momencie.

Dodaj parametry

Narzędzia Dodaj parametry oferują zestaw poleceń umożliwiających dodanie dodatkowych parametrów współdzielonych dla określonego typu obiektu, takiego jak słupy, ściany, belki, płyty, nadproża i parapety.
Wszystkie te parametry mogą być wykorzystywane, na przykład podczas przygotowywania harmonogramów, i mogą być łatwo użyte do filtrowania informacji.
Parametry są aktualizowane automatycznie, co oznacza, że za każdym razem, gdy dokonasz zmian w modelu za pomocą powyższych funkcji, PowerPack zastosuje te zmiany w modelu.

Narzędzia do zarządzania plikami

Proponowanych jest kilka narzędzi do zarządzania plikami Revit.
Polecenie Aktualizacja pliku skonwertuje wszystkie pliki Revita (.rvt; .rfa; .rte) z poprzedniej wersji programu do najnowszej wersji zainstalowanej na komputerze.
Zamiast otwierać każdy projekt/rodzinę/szablon i czekać na zakończenie procesu aktualizacji, wystarczy uruchomić polecenie dla folderu i procedura może działać w tle komputera.
Dostępne są również dodatkowe narzędzia ułatwiające zarządzanie plikami Revit, takie jak automatyzacja usuwania plików kopii zapasowych.
Dostępne jest także narzędzie do oczyszczania przed połączeniem projektu Revit. Polecenie to pozwoli w prosty sposób oczyścić projekt Revit i automatycznie przenieść standardy i poziomy projektu pochodzące z tego połączenia do hosta projektu Revit.

Zakres przycięcia

Zakres przycięcia rozszerza się w czasie rzeczywistym dzięki prostemu przewijaniu myszą. W widoku 3D użytkownicy mogą aktywować narzędzie Zakres przycięcia, klikając w nie na panelu Widoki 3D. Po aktywacji można ustawić żądaną płaszczyznę do przecięcia przez X, Y i Z – klikając na rozwijaną ikonę (płaszczyzna Z jest domyślnie włączona).
Po wybraniu żądanej płaszczyzny, wystarczy przytrzymać Ctrl+Środkowy Przycisk Myszy (MMB), aby szybko przeciąć płaszczyznę.

Podział rur MEP

Funkcja Podział rur dzieli kanały i rury na mniejsze segmenty. Partiami przetwarza wszystkie rury i kanały do określonych długości, oszczędzając znaczną ilość czasu i gwarantując prawidłową konfigurację końcową zgodnie z ustawieniami początkowymi.

PowerPack PREMIUM CONCRETE

PowerPack proponuje innowacyjny zestaw narzędzi do modelowania i detalowania prętów zbrojeniowych bezpośrednio w programie Revit. Współpracuje on z różnymi międzynarodowymi standardami, aby przyspieszyć generowanie zbrojenia 3D, edytować zbrojenie, zautomatyzować i dostosować dokumentację, w tym rysunki, zestawienia ze schematem gięcia i raporty projektowe.

MODELOWANIE ZBROJENIA

 

Korzystaj z zaawansowanych funkcji przyspieszających generowanie zbrojenia, w połączeniu z funkcjami przeznaczonymi do precyzyjnego dostrajania rysunków i zestawień zbrojenia.

Pręty główne

Polecenie Pręty główne pozwala na szybkie wygenerowanie pełnego zbrojenia 3D na wybranych betonowych belkach, słupach, stopach i ścianach.
Wybierając element konstrukcyjny taki jak belki, słupy, stopy lub ściany, specjalne okno dialogowe odnoszące się do każdej pojedynczej kategorii elementu konstrukcyjnego umożliwi użytkownikowi szczegółową konfigurację prostego lub bardziej złożonego zbrojenia zawierającego różne typy prętów (podłużne, poprzeczne, startery górne lub dolne…) oraz ustawienia (liczby, odstępy, średnice…).

Podział prętów

Polecenie Podział prętów oferuje kilka narzędzi do zarządzania podziałem prętów zbrojeniowych w programie Revit. Używając pewnych reguł (maksymalna długość, dokładna liczba podziałów, podział na linii) i stosując różne metody połączeń (na zakład, odginanie prętów lub używanie łączników mechanicznych z lub bez układania na mijankę), PowerPack automatycznie zmodyfikuje długość prętów zbrojeniowych umieszczonych w modelu.

Otwory

Polecenie Otwory jest używane do szybkiego generowania zbrojenia konstrukcyjnego wokół otworów.
Polecenie wspiera generowanie zbrojenia wokół otworów na płytach i ścianach oraz pozwala na generowanie prętów zbrojeniowych dla wielu oddzielnych otworów jednocześnie. Dla wybranego otworu otwiera okno konfiguracji z parametrami związanymi z otuliną betonową oraz zakładkami dla różnych typów prętów zbrojeniowych.

Zbrojenie krawędziowe

Nowe polecenie Zbrojenie krawędzi służy do szybkiego generowania zbrojenia konstrukcyjnego wzdłuż krawędzi elementów takich jak płyty czy ściany.
Polecenie to działa poprzez wybór jednego (lub więcej) lica krawędzi, dzięki czemu zbrojenie może być generowane dla wielu konfiguracji.
Okno konfiguracji pozwala na ustawienie parametrów dla:
– zbrojenia poprzecznego (otwartego lub zamkniętego)
– oraz prętów podłużnych; osobno dla rozkładu pionowego; górnego i dolnego.

Pręty odgięte

Polecenie to służy do szybkiego generowania odgięć na wybranych końcach prętów zbrojenia podłużnego. Jest to szczególnie pomocne we wszystkich sytuacjach, w których chcemy uniknąć kolizji współliniowych prętów. Odgięcia mogą być definiowane na prętach prostych, także z hakami, modelowanych pojedynczo lub w rozkładzie. W przypadku prętów w rozkładzie, odgięcia definiuje się w kierunku prostopadłym do kierunku rozkładu.

Zbrojenie poprzeczne

To narzędzie umożliwia użytkownikom tworzenie dla liniowych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki lub słupy, zmiennego rozkładu prętów zbrojeniowych. Poprzez odpowiednie okno dialogowe można dostosować parametry, które będą definiować rozkład zbrojeniaZ.

RYSUNKI ZBROJENIOWE

Korzystaj z szeregu dedykowanych narzędzi wspomagających tworzenie dokumentacji rysunkowej, takich jak Opis rozkładu, tworzenie zestawień z schematami gięcia prętów, tworzenie arkuszy rysunkowych w oparciu o konfigurowalne szablony.

Rysunki

To narzędzie wygeneruje przekroje, widoki i umieści je w widoku arkusza dla kilku kategorii elementów konstrukcyjnych (takich jak belka, słup, stopy i ściany).
Na podstawie konfiguracji i ustawień użytkownika, automatycznie tworzy widoki arkuszy wraz z powiązanymi widokami przekroju dla jednego lub wielu elementów, zgodnie z ustawionymi opcjami.

Szczegóły pręta

Twórz inteligentne szczegóły gięcia prętów na podstawie zamodelowanego zbrojenia. To polecenie umożliwia utworzenie w pełni zwymiarowanego szczegółu gięcia prętów 2D, który będzie aktualizowany w miarę zmian w projekcie. Zarówno rozmieszczenie, jak i skala tych szczegółów może być kontrolowana, aby pomóc zwiększyć szybkość procesu tworzenia dokumentacji.

Zestawienie zbrojenia

Zestaw narzędzi dedykowanych do generowania i zarządzania zestawieniem zbrojenia jest proponowany użytkownikom w celu przyspieszenia procesu obliczania ilości prętów zbrojeniowych. Po pierwsze, możliwe jest wygenerowanie zestawienia zbrojenia w Revit z szablonu. Ponadto, użytkownicy mogą stworzyć własny raport i wyeksportować go bezpośrednio do programu Word. Wreszcie, możliwe jest stworzenie schematu (obrazu) szczegółów gięcia, aby dołączyć go do swoich zestawień zbrojenia.

Widoczność zbrojenia

PowerPack zawiera kilka narzędzi do optymalizacji i kontroli widoczności zbrojenia w każdym widoku Revit. Po pierwsze, kilka narzędzi umożliwia przełączanie widoczności zbrojenia z ukrytego na liniowe, z widocznego na ukryte dla każdego typu zbrojenia (pręty zbrojeniowe, siatki zbrojeniowe, zbrojenie po ścieżce, zbojenie powierzchniowe lub łączniki). Ponadto użytkownicy mogą definiować warstwy, przypisywać je do prętów zbrojeniowych i zarządzać ich widocznością.

Symbol końca pręta (Tick i Tag)

Polecenie Symbol końca pręta, dostępne na wstążce PowerPack Detailing, pozwala na szybkie zdefiniowanie na widokach 2D specjalnego symbolu (tick i tag) pokazującego położenie końców prętów prostych. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadkach, gdy pręty zbrojeniowe zachodzą na siebie na widoku.

Narzędzia numeracji

Zestaw narzędzi pozwala na wybieranie lub usuwanie prętów zbrojeniowych po numerze. Dodatkowo, polecenie Przeglądaj zbrojenie uzupełnia ten duży zestaw narzędzi, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie całego zbrojenia poprzez filtr oparty na parametrach zbrojenia (typ zbrojenia, podział, numer zbrojenia, kształt zbrojenia, średnica…), który podświetla wszystkie odpowiadające im przypadki w widoku.

PROJEKTOWANIE ZBROJENIA

Oprócz dużego zestawu narzędzi do tworzenia szczegółów gięcia zbrojenia, wygeneruj i zaprojektuj zbrojenie 3D bezpośrednio w Revit na podstawie wyników MES.

Obliczaj elementy konstrukcyjne

Projektowanie zbrojenia pozwala użytkownikom tworzyć, aktualizować i modyfikować model zbrojenia dla płyt, ścian, belek, słupów i stóp fundamentowych. Zbrojenie może być wykonane automatycznie, w oparciu o liczne parametry i wyniki obliczeń, które mogą być importowane lub ustawiane ręcznie. Zaimplementowano kilka lokalnych norm projektowych stosowanych w wielu krajach (Eurokod, NBC, NTC, ASCE …)

Utwórz grupę

Ta funkcja łączy elementy konstrukcyjne o podobnych założeniach geometrycznych i konstrukcyjnych w zespół, w celu wytworzenia identycznego zbrojenia dla wszystkich zgrupowanych elementów, w oparciu o obwiednie powierzchni zbrojenia teoretyczne i najgorsze scenariusze kontroli geotechnicznych.

Generowanie raportu

To polecenie generuje spersonalizowane raporty dotyczące założeń projektowych i wyników, uproszczone lub szczegółowe, zgodnie z ustawieniami szablonów raportów.

Raport jest wyświetlany w narzędziu ReportViewer, które umożliwia wydruk i podgląd wydruku, a także eksport do formatów Excel, Word i PDF.

Zbrojenie konstrukcyjne

Polecenie Zbrojenie konstrukcyjne pozwala na szybkie wygenerowanie pełngo zbrojenia 3D na wybranych belkach betonowych, słupach, stopach i ścianach.
Kluczowe jest to, że wygenerowane zbrojenie jest generowane bez pełnych obliczeń wymiarujących, ale jednocześnie jest zgodne z aktualnymi ustawieniami zbrojenia w programie i spełnia wszystkie minimalne wymagania według wybranych norm projektowych.
Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy wygenerować (w ciągu kilku sekund) zbrojenie 3D na elemencie, a następnie użyć go jako bazy do przygotowania wymaganego modelu zbrojenia, co można zrobić poprzez dostosowanie uzyskanych prętów.

Obciążenia i kombinacje

Dzięki PowerPack, elementy konstrukcyjne takie jak belki, słupy, stopy i ściany mogą być projektowane bezpośrednio w Revit bazując na automatycznie wygenerowanym zbrojeniu 3D. Bez użycia zewnętrznego oprogramowania analitycznego, te lokalne elementy mogą być zaprojektowane w oparciu o różne typy i kombinacje obciążeń umieszczone ręcznie w dedykowanym interfejsie lub zaimportowane z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wykresy

To polecenie wyświetla wyniki analizy strukturalnej.
W zależności od rozważanego elementu konstrukcyjnego, siły, naprężenia lub krzywe interakcji są weryfikowane graficznie w celu spełnienia kryteriów projektowych dla elementów liniowych.
Można zastosować wiele wykresów.

Powiązane produkty

Autodesk®Construction, Engineering

Revit to zbiór narzędzi wspierających projektantów w całej branży budowlanej. Revit posiada narzędzia zaprojektowane specjalnie dla projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, mechanicznych…

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: