autodesk_raport_bim23_banner.jpg

Raport Autodesk

BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Co warto wiedzieć o cyfryzacji polskiej branży budowlanej?

Autodesk po raz trzeci opublikował, zrealizowany przez Kantar Polska, raport „BIM, współpraca i zarządzanie informacją w polskim budownictwie” – opracowanie podsumowujące stan cyfryzacji polskiej branży budowanej. Najważniejszym wnioskiem z badania jest ten wskazujący, że świadomość BIM systematycznie rośnie, osiągając obecnie poziom 60 proc., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu z 2019 roku. Podobnie wygląda adopcja – ponad jedna trzecia badanych firm stosuje BIM. Jest to 70 proc. więcej niż cztery lata temu. Przy czym o ile w przypadku architektów i projektantów wskaźniki te pozostają na podobnym co cztery lata temu poziomie, o tyle wzrost w grupach wykonawców i inwestorów jest niezwykle dynamiczny.

Niezmienne pozostają wskazywane przez uczestników badania korzyści ze stosowania metodyki technologii BIM: tworzenie projektów lepszej jakości (62,4 proc.), mniej błędów na etapie realizacji inwestycji (59,8 proc.), lepsza komunikacja treści projektu i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony (53 proc.).

Raport pokazuje również bariery rozwoju, wśród nich najczęściej niski poziom wiedzy, na drugim miejscu – niska świadomość BIM wśród inwestorów. Ważnym punktem jest dostępność kadr: mała liczba specjalistów posiadających umiejętność projektowania/ wykonawstwa w oparciu o BIM stanowi barierę dla blisko 70 proc. ankietowanych i wyraźnie wzrosła (59 proc. wskazań w 2019). O braku kadr wyraźnie częściej mówią inwestorzy – 86 proc. ankietowanych.

Co może pomóc rynkowi pełniej korzystać z BIM? Po 40 proc. respondentów wskazuje na trzy obszary – opracowanie polskich standardów BIM, budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych dzięki BIM oraz budowanie świadomości na temat BIM wśród osób odpowiedzialnych za inwestycje publiczne. W firmach wykonawczych ponad 50 proc. wskazuje, że pomocne byłoby wprowadzenie BIM na uczelniach.

Z pozostałymi wnioskami z badania można zapoznać się po pobraniu raportu , a także podczas debaty eksperckiej 22 listopada, online, w trakcie której zostaną omówione najważniejsze zagadnienia.

Debata: BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Zachęcamy do udziału w debacie, której tematem będą wyniki badania „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie”. Na jakim etapie jest polska branża budowlana w obszarze BIM i cyfryzacji? Co przed nami? O trendach, barierach i sposobach na rozwój będą rozmawiać eksperci polskiego rynku. Zapraszamy!

Termin: 22 listopada, godz. 13.00, online

REJESTRACJA

BIM w Polsce – wykonawcy i inwestorzy dołączają do architektów i inżynierów

Raport „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie” wskazuje na dalszy wzrost zarówno świadomości, jak i adopcji BIM w Polsce. Szczególną uwagę zwraca znaczne upowszechnienie stosowania metodyki BIM wśród inwestorów i właścicieli.

Warszawa, listopad 2023 – Autodesk opublikował trzecią edycję raportu „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie”. Badanie zrealizował Kantar Polska, na próbie 347 osób reprezentujących firmy architektoniczne i projektowe, budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, zarządzające nieruchomościami oraz inwestorów prywatnych i publicznych

pobierz raport

 

 

 

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: