Proiectul 940

Proiectul 940 este situat în zona de nord a Bucureștiului și aparține unei importante unități militare a Forțelor Aeriene Române. În cadrul proiectului am realizat proiectarea și execuția unei clădiri multifuncționale - administrative, cu funcțiuni diferite, care să asigure condițiile optime de desfășurare a tuturor activităților specifice personalului militar.

Partager

screenshot_1.jpg

Companie : Leviatan Design

Locație : București, România

Denumire proiect: Proiectul 940

 

Leviatan Design este o companie de proiectare, arhitectură și inginerie civilă, 100% românească, care și-a început activitatea în 2012. Cu o prezență de 10 ani pe piața din România, compania a reușit să se distingă, încă de la început, prin viziunea tinerilor antreprenori care au format-o, orientată către progres și adoptarea de tehnologii și soluții inovative aplicabile în domeniul construcțiilor.
Sub motto-ul „Mind Matter”, compania a evoluat continuu și oferă astăzi servicii complete pentru construcții de tip design & build. Echipa Leviatan Design numără peste 100 de specialiști care utilizează tehnologii moderne și metode de lucru inovative precum BIM, ce le permite livrarea proiectelor la un nivel ridicat de calitate. Prin capacitatea sa de ADAPTARE, susținută ferm de digitalizarea și de automatizarea proceselor interne, Leviatan Design este un promotor al digitalizării și tehnologizării construcțiilor.

 

Particularități ale proiectului

Proiectul 940 este situat în zona de nord a Bucureștiului și aparține unei importante unități militare a Forțelor Aeriene Române.

În cadrul proiectului am realizat proiectarea și execuția unei clădiri multifuncționale – administrative, cu funcțiuni diferite, care să asigure condițiile optime de desfășurare a tuturor activităților specifice personalului militar.

Echipa noastră, ținând cont de principiile de sustenabilitate, legislația în vigoare și de cerințele emise de Beneficiar, a realizat o clădire cu regim de înălțime Demisol + Parter + 2 Etaje, cu o suprafață construită de 1290,20 mp și suprafață desfășurată de 5320,18 mp, înălțimea totală la atic de 15,40m și un volum total de 20 974,87mc.

Proiectul include 5 obiecte de investiție,  iar pavilionul administrativ este obiectul principal al proiectului și cuprinde următoarele zonări funcționale: birouri, sală de expunere muzeală și tradiții, săli de întruniri și diferite activități, camere de socializare și recreere, camere de cazare cu grupuri sanitare cu duș, vestiare și grupuri sanitare dotate cu duș, bucătărie și sală de mese, infirmerie cuprinzând sala de tratamente, cabinet medical și hol așteptare, spații de depozitare.

În vederea realizării unei clădiri cu performanță energetică ridicată, proiectanții noștri au propus soluții sustenabile cum ar fi sistemul de ventilare centralizată cu recuperare de căldură, proiectarea clădirii s-a realizat astfel încât ventilația naturală să poată fi asigurată de deschideri în fațadele opuse. Dintre elementele de sustenabilitate utilizate în proiectare enumerăm: amplasarea jaluzelelor în partea de sus, la ferestrele poziționate spre sud, pentru protejarea de lumina excesivă a soarelui și amplasarea panourilor solare pe terasă pentru a furniza apă caldă. Toate aceste soluții sunt de natură să îmbunătățească gradul de confort al personalului care își va desfășura activitatea în incinta unității și să asigurare condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților specifice.

 

Tehnologia folosită

Proiectul a început prin realizarea studiului topografic în urma căruia arhitecții au preluat modelul 3D al amplasamentului, procesat de inginerii noștri geodezi și au creat în Revit suprafața pentru planul de amplasament. Această suprafață a fost utilizată de arhitecți pentru a proiecta amenajarea exterioară și sistematizarea terenului și de inginerii proiectanți de structuri pentru a crea planul de săpătură.

Săpătură a fost modelată 3D în Autodesk Revit ținând cont și de coordonatele de pe teren, rezultând astfel automat cantitățile de strat vegetal și săpătură generală, în funcție de suprafața topografică (planeitatea/oscilațiile terenului), cât și cantitatea de săpătură teren până la cota de fundare.

Proiectul 940 | GRAITEC Romania

Autodesk Revit este programul care ne ajută să modelam 3D pentru toate specialitățile astfel:

Proiectare structurală – Pentru armarea elementelor de beton îmbinăm funcționalitățile programului Autodesk Revit cu modulul de armare Graitec PowerPack Premium Concrete, care ne-au ajutat să modelăm armătura, să vizualizăm 2D și 3D barele de armătură, să identificăm potențialele conflicte și să generăm automat detaliile de fasonare ale barelor și extrasele de armatură.

Graitec PowerPack Premium Concrete, prin funcțiile și caracteristicile sale, ne-a permis armarea automată pentru toate elementele de beton, cum ar fi radierul (inclusiv armare bașe și armare la străpungere) stâlpii, pereții (inclusiv bordaje goluri, armare centuri și grinzi cuplare), grinzile, plăcile (inclusiv bordaje golurile instalații și armare atice și parapeți), etc.

Proiectare arhitecturală – tot Autodesk Revit au folosit și colegii arhitecți, în modelarea cu ușurință a pereților despărțitori, finisajelor, pardoselii, plafoanelor, ferestrelor și ușilor, având deja proiectul de structură linkuit în program.

Modelarea 3D a fațadei a fost o altă arie de aplicare a programului Autodesk Revit, prin care specialiștii noștri au utilizat toate specificațiile tehnice direct de la producători, informații existente în familiile stocate pe serverele noastre și accesate prin add-on-ul Graitec Powerpack pentru Revit, un add-on care permite și gestionarea familiilor.

Proiectarea instalațiilor MEP – Instalațiile s-au modelat exclusiv 3D, de la alegerea conductelor și a echipamentelor sistemelor, până la setarea atributelor și poziționarea lor, utilizând Autodesk Revit împreună cu modulele Magicad: Plumbing, Electrical și Mechanical, având linkuite modelele de arhitectură și structură.

Am realizat calculele electrice de iluminare pentru zonele interioare și exterioare prin programul Dialux, și am obținut o simulare fotorealistă a proiectului, pornind de la încăperile individuale ale clădiri și până la iluminarea exterioară și iluminarea fațadelor. Aceste simulări au fost generate automat de program, în urma calculelor rezultate după introducerea tuturor datelor din proiect. Avantajul utilizării acestui program constă în veridicitatea informațiilor transmise, luând în considerare sistemele de iluminat care se găsesc pe piața locală, aspect care duce la facilitarea alegerii materialelor necesare pentru realizarea proiectului, inclusiv în etapa de execuție a acestuia.

Provocările întâmpinate în timpul proiectului și felul în care au fost depășite

Coordonarea dintre specialități – Având în vedere nivelul de complexitate al tuturor soluțiilor structurale, arhitecturale și a tuturor tipurilor de instalații existente în proiect, s-a impus necesitatea unei coordonări între toate specialitățile. Acest lucru a fost posibil datorită utilizării Autodesk Revit și Navisworks în vederea eliminării coliziunilor între specialități și erorilor apărute în procesul de proiectare, fapt ce în sistem clasic 2D ar fi fost aproape imposibil.

Lucrul colaborativ – programul oferă posibilitatea tuturor specialiștilor să lucreze cu fișiere linkuite și cu fișiere de dimensiuni foarte mari.

Soluție tehnică – Armare pereți infrastructură – Datorită numărului mare de goluri pentru ferestre și uși din pereții de beton armat ai infrastructurii, armarea completă a acestora în varianta clasică 2D sau în varianta 3D fără coordonare cu modelele de arhitectură și instalații (armare orizontală și verticală, armare bulbi, grinzi de cuplare și centuri, bordaje goluri instalații, etc.) ar fi fost dificilă, atât sub aspecte ce țin de vizualizare, înțelegere și detaliere soluție tehnică, cât și sub aspecte ce țin de coordonarea precisă cu celelalte specialități (poziție și dimensiuni goluri), însă datorită armării 3D coroborat cu un mod de lucru colaborativ, aceste probleme au fost evitate, reducând numărul greșelilor potențiale de proiectare și execuție.

Soluție tehnică – Realizare carcase complexe în plan și în elevație de armare stâlpi – Datorită formei în elevație a pereților de beton armat ai infrastructurii (dimensiuni, număr și poziție goluri din cerințe arhitecturale și funcționale), precum și din aspecte ce țin de facilitarea procesului de execuție, au rezultat carcase complexe de armare a stâlpilor, dezvoltate pe înălțimea Demisol + Parter (circa 10m înălțime). Detalierea acestor carcase de armare în varianta clasică, fără modelarea 3D completă a barelor de armătură pentru toate elementele structurale din beton și fără coordonarea cu specialitatea Arhitectură, ar fi fost mult îngreunată (înțelegere și vizualizare soluție tehnică), iar timpul de proiectare și numărul erorilor ar fi fost semnificativ crescute, având în vedere că procesul de proiectare este unul iterativ, iar pe parcursul proiectării dimensiunile și poziția golurilor au fost modificate în repetate rânduri influențând forma finală a acestora.

graitec

Soluție tehnicăModelare 3D și armare scări exterioare și curți de lumină – Lucrul colaborativ și coordonarea cu celelalte specialități a permis realizarea facilă și fără erori de coordonare, a procesului de proiectare și de întocmire a planurilor, în pofida numărului mare și a dezvoltării complexe în plan a elementelor structurale exterioare pe zona de infrastructură (scări și rampe acces, curți lumină). Modificările propuse de una dintre specialități în vederea îmbunătățirii soluției tehnice, sunt transpuse și în modelele celorlalte specialități, iar modificările realizate pe o anumită zonă a clădirii (cofraje, armări) sunt automat reflectate în toate planurile, reducând substanțial timpul de proiectare și erorile.

Extragerea automată și rapidă a cantităților direct din Autodesk Revit- având în vedere că avem deja o bibliotecă de familii creată la nivelul companiei pe toate specialitățile, și datorită modului unitar de modelare, materializat printr-un manual propriu de lucru în Revit – au dus la extragerea cantităților în mod automat, fapt ce ne-a conferit posibilitatea estimării costurilor proiectului încă din faze incipiente ale procesului de proiectare, cu implicația obținerii unui cost optim al investiției.

Avantajele obținute în urma folosirii tehnologiilor Graitec/Autodesk

Utilizarea GRAITEC PowerPack împreună cu Autodesk® Revit® pentru armarea elementelor de beton a dus la următoarele avantaje ale acestei metode de lucru:

  • vizualizarea completă și facilă, atât în 2D cât și în 3D
  • identificarea potențialelor conflicte
  • generarea automată a detaliilor de fasonare ale barelor, a extraselor de armatură cantități totale de oțel și cantitățile de oțel pe diametru sau pe element
  • modificările realizate pe unul dintre planuri sunt reflectate automat și în celelalte planuri: modificările realizare asupra armării unui element structural sunt transpuse automat în toate planurile, elevațiile, secțiunile și detaliile prin acel element structural, precum și în extrasul de armare modelarea 3D a armărilor
  • permite echipei de execuție să vizualizeze, să înțeleagă și să execute corect și ușor armarea elementelor
  • verificările tehnice la fazele determinante de control se fac ușor și rapid, folosind carcasele de armături 3D

Biblioteca Nationala a Romaniei – Bucuresti

Biblioteca Nationala a Romaniei (BNaR, în trecut Biblioteca Centrală de Stat) este cea mai mare bibliotecă din România, aflată în…

Institutul Cantacuzino

Institutul Cantacuzino este un institut de cercetare și dezvoltare medico-militară cu o vechime de peste 100 de ani, care are…

Clădire de birouri Skanska

Clădirea Campus 6.4, asemănător Campus 6.1, are o formă neregulată în plan, structura fiind amplasată pe două sisteme de axe…