Universitatea Națională de Apărare Carol I

Prezentul proiect s-a desfășurat în incinta unei cazărmi militare din București construită în anul 1938, cazarmă care cuprinde 6 clădiri declarate monument istoric, aparținând Ministerului Apărării Naționale.

Partager

2-copy.jpg

Companie : Leviatan Design

Locație : București, România

Denumire proiect: Universitatea Națională de Apărare Carol I

 

Leviatan Design este o companie de proiectare, arhitectură și inginerie civilă, 100% românească, care și-a început activitatea în 2012. Cu o prezență de 10 ani pe piața din România, compania a reușit să se distingă, încă de la început, prin viziunea tinerilor antreprenori care au format-o, orientată către progres și adoptarea de tehnologii și soluții inovative aplicabile în domeniul construcțiilor.
Sub motto-ul „Mind Matter”, compania a evoluat continuu și oferă astăzi servicii complete pentru construcții de tip design & build. Echipa Leviatan Design numără peste 100 de specialiști care utilizează tehnologii moderne și metode de lucru inovative precum BIM, ce le permite livrarea proiectelor la un nivel ridicat de calitate. Prin capacitatea sa de ADAPTARE, susținută ferm de digitalizarea și de automatizarea proceselor interne, Leviatan Design este un promotor al digitalizării și tehnologizării construcțiilor.

 

Particularități ale proiectului

Prezentul proiect s-a desfășurat în incinta unei cazărmi militare din București construită în anul 1938, cazarmă care cuprinde 6 clădiri declarate monument istoric, aparținând Ministerului Apărării Naționale.

Clădirile sunt dispuse pe o suprafața de teren de 39.332 mp și găzduiesc  prestigioasa instituție de învățământ superior militar, cunoscută sub acronimul UNAP, respectiv  Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Din cauza unui grad ridicat de uzură al rețelelor din incintă, respectiv rețeaua de alimentare cu apă potabilă, rețeaua de hidranți exteriori și rețeaua de distribuție agent termic, și pericolul apariției unor avarii care ar fi dus la pierderi mari de agent termic și, implicit la costuri suplimentare, s-a impus realizarea proiectului de “LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN CAZARMA 1091 BUCUREȘTI- INCINTA NR.1, PENTRU REABILITAREA REȚELELOR DE UTILITĂȚI, REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ, REABILITARE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, DRUMURI ȘI PLATFORME.”

Universitatea Națională de Apărare Carol I | GRAITEC Romania

Prin realizarea proiectului de investiție imobiliară s-au creat condițiile optime de organizare și funcționare conform exigențelor în domeniu și s-au realizat, de asemenea, economii prin schimbarea sistemului de încălzire, aceste economii fiind semnificative în perioada de mentenanță a clădirilor prin reducerea costurilor cu energia sau a reparațiilor

Proiectul a fost structurat  în mai multe obiecte de investiție, prin realizarea mai multor lucrări, astfel:

Reabilitarea rețelei de apă și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității specifice în domeniul învățământului militar;

Reabilitarea rețelei de hidranți exterior și asigurarea debitului de apă necesar pentru intervenția în caz de incendiu;

Reabilitarea și extinderea rețelei de transport a agentului termic și asigurarea în parametrii optimi a agentului termic și a confortului interior;

Realizarea iluminatului perimetral, reparațiile la împrejmuirea existentă și extinderea acesteia, reprezintă facilități care vor asigura în perspectivă un nivel ridicat de securizare a obiectivului și încadrarea în zonă din punct de vedere monumental și arhitectural;

Reabilitarea platourilor, drumurilor și aleilor asfaltate pentru realizarea în condiții optime a procesului de pregătire profesională și învățământ a militarilor și eliminarea riscurilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

Refacerea drumurilor și aleilor interne pentru eliminarea fisurilor și a denivelărilor și realizarea unei structuri uniforme din punct de vedere al materialelor folosite.

Obiectul principal al proiectului este reprezentat de construirea unei clădirii care să asigure camera tehnică pentru centrala termică cu funcționare pe gaze, și implicit realizarea punctului termic aferent obiectivului de investiție.

 

Provocările întâmpinate în timpul proiectului și felul în care au fost depășite

Două din provocările principale ale acestui proiect au fost redate de realizarea construcției noi în incinta unui ansamblu de clădiri de patrimoniu, astfel încât să afecteze minim arhitectura amplasamentului, dar și de realizarea unui sistem propriu de încălzire prin  utilizarea soluției de centrală termică cu funcționare pe gaz, care să asigure agentul termic pentru încălzire și prepararea apei calde menajere pentru toate cele 6  pavilioanele din incinta cazărmii, având în vedere că utilitățile din cadrul cazărmii au fost realizate în anul 1938 și au funcționat până la momentul investiției fără reparații majore sau reabilitări.

Universitatea Națională de Apărare Carol I | GRAITEC Romania

Procesul de proiectare a început prin crearea modelelor informaționale 3D, având la bază modelul digital al terenului cartografiat prin echipamente de scanare 3D, procesat în Autodesk Revit.

Soluția propusă de echipa noastră în vederea realizării obiectului principal, dar și pentru menținerea cadrului ambiental și a nu afecta valoarea istorică și monumentală a incintei  a fost realizarea unei construcții semi-îngropate al cărei planșeu este acoperit cu rulouri de gazon. Noul punct termic s-a  realizat prin soluția sistemului compus din 3 cazane, fiecare având o capacitate de 1,4MW prevăzute cu arzătoare modulante, care funcționează în cascadă (cazan master – slave cu echilibrarea orelor de funcționare)

Pentru realizarea distribuției agentului termic către cele șase pavilioane au fost prevăzute ramuri individuale din camerele centralei, în comparație cu sistemul existent prin care asigurarea agentului termic se făcea prin intermediul unei pompe din punctul termic către consumatori.

 

Tehnologia folosită

Proiectarea instalațiilor MEP s-a realizat cu ajutorul Autodesk Revit, astfel încât am putut înainta Beneficiarului / Investitorului propuneri informate, pornind de la alegerea traseelor de conducte, tubulaturi, paturi de cabluri și a echipamentelor sistemelor, până la setarea atributelor și poziționarea acestora.

Revit ne-a permis lucrul colaborativ pe toate specialitățile. Având deja modelele 3D de arhitectură și de structură link-uite în program,  specialitățile de instalații au  putut realiza cu ușurință trasarea conductelor, poziționarea echipamentelor, poziția golurilor tehnologice, etc.

Având în vedere soluțiile structurale, arhitecturale și a tuturor tipurilor de instalații existente în proiect, s-a impus necesitatea coordonării în detaliu între toate specialitățile de proiectare. Acest lucru a fost posibil datorită utilizării Autodesk Revit și Navisworks, în vederea eliminării coliziunilor între specialități și a erorilor apărute în procesul de proiectare, fapt ce în sistem clasic 2D ar fi fost aproape imposibil.

Utilizarea  softwareului Navisworks,  parte din suita Autodesk, pentru verificarea și coordonarea dintre specialități, ne-a ajutat în detectarea coliziunilor cu rapiditate și apreciem acest program pentru aceasta.

La baza analizelor comparative realizate pentru sistemul de încălzire existent în raport cu alte sisteme de încălzire a stat Magicad, cu ajutorul căruia am ales soluția de încălzire prin utilizarea unei centrale termice cu funcționare pe gaze naturale, ce conferă un grad ridicat de autonomie, posibilitatea reglării consumului în funcție de temperatura mediului exterior și de gradul de ocupare a spațiilor, precum și un nivel de automatizare și siguranță în exploatare.

Magicad completează activitatea de proiectare cu mai multe funcții inteligente. Prin intermediul Magicad s-a realizat o selecție largă de funcții de calcul, precum debite de aer, dimensionarea automată, pierderi de presiune, echilibrare, nivelul de zgomot, dar și posibilitatea de a realiza trasarea distribuției mai rapid, prin desenarea simultană a mai multor conducte (1, 2 sau 3), inclusiv producția rapidă și ușoară a jurnalurilor de cabluri pentru specialitatea de instalații electrice.

Pentru asigurarea agentul termic către cel mai îndepărtat consumator (din consumatorii existenți în incintă) s-a realizat dimensionarea corespunzătoare a pompelor de circulație . Pentru aceasta realizarea calculelor de dimensionare și pierderi de presiuni s-a realizat tot prin intermediul programului Magicad, dimensionare care s-a realizat cu rapiditate și la o valoare precisă.

Simularea reală a nivelului de iluminare perimetral pentru întreg ansamblul s-a realizat prin intermediul programului  Dialux,   inclusiv generarea de simulări tehnico-financiare, ținând cont de sistemele și soluțiile care se regăsesc pe piața locală. Acest aspect a ajutat în alegerea și extragerea listelor de materiale, și ne-a permis vizualizarea în 3D a simulărilor generate de program.

 

Avantajele obținute în urma folosirii tehnologiilor Graitec/Autodesk

Utilizarea programelor din suita Autodesk®  – Revit®, Magicad® Navisworks ®   pentru realizarea proiectării tuturor instalațiilor din cadrul proiectului au dus la următoarele avantajele:

 • Ușurință în partajarea și vizualizarea atât în format 2D, cât și în 3D a planurilor proiectate pentru toate specialitățile;
 • Identificarea rapidă a coliziunilor între specialitățile implicate, și reflectarea acestora în mod automat în celelalte planuri, inclusiv remedierea lor în paralel, pentru toate specialitățile;
 • Lucrul colaborativ;
 • Interoperabilitatea fișierelor;
 • Posibilitatea realizării unor simulări informate cu produsele existente în piață;
 • Estimarea automată a costurilor;
 • Vizualizarea proiectului în format 3D, ce a dus la o mai bună înțelegere și execuție a proiectului în etapa de execuție a acestuia;
 • Rapiditate și accesibilitate în realizarea verificărilor tehnice la fazele determinante de control, folosind modelele 3D;
 • Prezentarea proiectului prin randările 3D din Enscape și vizualizarea acestuia prin tehnologia Mixed Reality i-au permis Beneficiarului / Investitorului să vadă în mod real, încă din faza de proiectare, cum va arăta proiectul și, de asemenea, să înțeleagă mai ușor soluțiile propuse;
 • Diminuarea erorilor ce pot apărea în timpul execuției;
 • Coordonarea facilă între birourile de proiectare, asistență tehnică și execuție.

 

Biblioteca Nationala a Romaniei – Bucuresti

Biblioteca Nationala a Romaniei (BNaR, în trecut Biblioteca Centrală de Stat) este cea mai mare bibliotecă din România, aflată în…

Institutul Cantacuzino

Institutul Cantacuzino este un institut de cercetare și dezvoltare medico-militară cu o vechime de peste 100 de ani, care are…

Clădire de birouri Skanska

Clădirea Campus 6.4, asemănător Campus 6.1, are o formă neregulată în plan, structura fiind amplasată pe două sisteme de axe…