Advance Design – Pachete | GRAITEC Romania

Advance Design

GRAITEC

#Structural analysis#Design#BIM

VORBIȚI CU UN EXPERT

Funcţionalităţi disponibile Standard Premium Ultimate Modul de calcul & detaliere armătură

ELEMENTE DE MODELARE

expand_more

Structuri 2D şi 3D done done done
Elemente liniare: grindă, grindă S, grindă cu secțiune variabilă, cablu, tirant, bară comprimată, bară done done done
Elemente plane: diafragmă, placă, membrană, stare plană, tablă cutată done done done
Reazeme punctuale, liniare, de suprafață de tip rigid, elastic, întindere-compresiune done done done
Încărcări: punctuale, liniare, de suprafață, mase concentrate, încărcări datorate presiunii lichidelor și solului, deplasări impuse done done done
Elemente de tip panou pentru descărcarea încărcărilor done done done
Biblioteci cu elemente predefinite: cadre, ferme, arce, cupole done done done
Familii de încărcări: Greutate Proprie, Utilă, Zăpadă, Vânt, Seism, Variație de Temperatură, încărcări Accidentale, încărcări Dinamice temporale, încărcări din trafic done done done
Legături între grade libertate (GDL) done done done
Definirea rapidă a vutelor pentru elemente liniare done done done
Conexiuni semi-rigide între elementele liniare cu comportament non-liniar definit de utilizator done done done
Relaxări pentru muchiile elementelor plane done done done
Secţiuni compuse done done done

CATALOAGE DE SECŢIUNI

expand_more

Secțiuni parametrizabile: beton , lemn, metal done done done
Secțiuni catalog: European profiles, Otua profiles, UK profiles, AISC/CISC profiles done done done
Modul pentru calculul parametrilor geometrici, inclusiv proprietățile torsionale (lw) și arii pentru forțe tăietoare done done done
Secțiuni Autodesk Advance Steel (disponibile și pentru modulul „Steel Design” – calculul și verificarea elementelor de metal) done done done

CATALOAGE DE MATERIALE

expand_more

Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) done done done
Metal (EN 10025-2 – 6, EN 10210 -1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) done done done
Lemn (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) done done done

MOTOARE DE DISCRETIZARE

expand_more

Discretizare automată: Delaunay şi Grilă done done done
Rafinare rețea elemente finite: progresivă, locală, parametrizabilă done done done
Discretizare de-a lungul liniilor geometrice done done done
Elemente finite plane de tip T3 – Q4 și T6-Q9 done done done

TIPURI DE ANALIZĂ

expand_more

Analiză statică done done done
Analiză modală (inclusiv metoda RITZ) done done done
Analiză seismică (Eurocodul 8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16) done done done
Analiză statică neliniară de ordin II done done done
Analiză Flambaj Generalizat done done done
Analiză Dinamică Temporală done done done
Calculul cu elemente finite se poate realiza în mai multe etape done done done
Motor de calcul cu element finit – MultiCore and MultiThread done done done
Analiză Pushover done done done

GENERATOARE CLIMATICE

expand_more

Zăpadă și Vânt – EN1991-3 și EN1991-4 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României) done done done
Zăpadă și Vânt – NV2009, CR 1-1-3/2012 & CR 1-1-4/2012, NTC2008, NTC2018 done done done
Zăpadă și Vânt – NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 done done done

GENERATOARE ÎNCĂRCĂRI MOBILE

expand_more

Încărcări din trafic – EN 1991-2 done done done
Încărcări macara – EN 1991-3, ASCE 7-16 și NBCC 2015 done done done

GENERATOR AUTOMAT DE COMBINAŢII DE ÎNCĂRCĂRI

expand_more

Combinații parametrice (se pot folosi modelele utilizatorilor) done done done
EN1990 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, României, Poloniei, Slovaciei) done done done
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 done done done
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 done done done
Newmark done done done
Gestionarea completă a concomitenței cazurilor de încărcare și familiilor de încărcări (reguli pentru excludere sau combinare forțată) done done done

POST-PROCESARE

expand_more

Salvarea vederilor post-procesare done done done
Afișarea rezultatelor cu ajutorul unor parametrii predefiniți, pentru a analiza performanța calculului done done done
Actualizarea automată a rapoartelor și a vederilor salvate done done done
Curbe de rezultate done done done
Reprezentare interactivă a rezultatelor grafice pentru izoregiuni done done done
Analiză modală cu componente de formă a modului (vectori proprii) și analiza spectrelor de răspuns seismic done done done
Analiză nonliniară cu rezultate pe etape done done done
Analiză Time-History cu rezultate variabile în timp done done done
Torsori pe pereți și grup de pereți done done done
Torsori pentru reazemele liniare done done done
Netezirea valorilor extreme, în dreptul stâlpilor, pe elementele plane done done done
Rezultate FEM afișate pe lungimea elementului liniar definită de utilizator (funcționalitatea “diagramă la fața elementului”) done done done

GENERATOR NOTE DE CALCUL

expand_more

Note de calcul predefinite done done done
Parametrizare note de calcul done done done
Note de calcul definite de către utilizator done done done
Inserare imagini done done done
Actualizarea automată a notelor de calcul done done done
Note de calcul detaliate pentru calcul de beton, metal și lemn done done done
Export note de calcul în fișiere de tip Word, Excel, PDF done done done

IMPORT / EXPORT / BIM

expand_more

Import și Export: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF done done done
Sincronizare BIM cu programele software GRAITEC și Revit done done done
Export de date către IDEA StatiCa Connection done done done
Export DWG done done done
Pachete de rezultate pentru Revit done done done

CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT

expand_more

Determinarea ariei de armătură reală conform EC2 done done
Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune done done
Determinarea deschiderii fisurilor pentru elementele lineare sau plane done done
Verificarea la străpungere a elementelor plane conform EC2 done done
Proiectarea capacității de rezistență pentru grinzi și stâlpi – „Capacity Design” – conform EC2 și EC8 done done
Normative implementate: EN1992-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 done done
Calcul arie teoretice în elemente supuse la torsiune done done
Calculul săgeților reale pentru elementele liniare și plane done done
Verificare la foc pentru elementele din beton armat conform EN 1992-1-2 / Secțiunea 5 done done

CALCULUL ELEMENTELOR DIN METAL

expand_more

Calcul lungimi de flambaj, flambaj lateral; verificare și calcul săgeți done done
Concept de super-element done done
Verificări de rezistență și stabilitate pentru elemente metalice done done
Optimizare profile metalice done done
Normative implementate: EN1993-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), CM66, AISC, CAN/CSA, NTC2008, NTC2018 done done
Calcul la foc conform EN 1993-1-2 done done
Calcul profile formate la rece conform EN 1993-1-3 și EN 1993-1-5 done done
Structure Designer done done

CALCUL ÎMBINĂRI METALICE

expand_more

Calcul îmbinări metalice (modulul Advance Design Steel Connection done done
Post-procesare grafică done done
Note de calcul detaliate cu verificarea conformității cu normele done done
Desene automate done done

CALCULUL ELEMENTELOR DIN LEMN

expand_more

Lungimi de flambaj, lungimi de flambaj lateral, calculul și verificarea săgeților done done
Rezistența și stabilitatea elementelor de lemn done done
Optimizarea secţiunilor done done
Norme disponibile: EN1995-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României) done done
Verificarea la foc în conformitate cu EN1995-1-2 (art. 4.2.2 și art. 4.2.3) done done

MODULELE ADVANCE DESIGN REINFORCED CONCRETE

expand_more

Modul de calcul și detaliere pentru grinzi din beton armat done done
Modul de calcul și detaliere pentru stâlpi din beton armat done done
Modul de calcul și detaliere pentru pereți portanți done done
Modul de calcul și detaliere pentru pereți de forfecare și grupuri de pereți de forfecare done done
Modul de calcul și detaliere pentru fundații izolate și fundații continue din beton armat done done
Modul de calcul și detaliere pentru plăci din beton armat done done
Modul de proiectare zidărie (EN 1996-1, EN 1996-3, NTC, CR6) done
Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate done done
Rezultate grafice detaliate pentru verificările efectuate done done
Generarea automată de carcase de armătură 3D conform Eurocodului și normelor din America de Nord done done
Note de calcul detaliate pentru verificarea conformității done done
Metoda fâșiilor pentru plăci din beton armat done done
Desene automate done done
Extrase de armatură pentru bare și plase done done
Modulele de calcul și detaliere disponibile ca aplicații de sine stătătoare done done
Instrumente de calcul și detaliere pentru Autodesk Revit done done
Exportul carcaselor de armătură 3D în Autodesk Revit done done