Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor? | GRAITEC Romania

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?

În Advance Design, după finalizarea analizei elementelor finite (E.F.), se pot vizualiza rezultate de tip „Torsori” (rezultatele se accesează din bara de instrumente „Analiză – Rezultate E.F.„). Aceste rezultate sunt caracteristice numai elementelor plane verticale (elemente construite perpendicular pe planul global (XOY)).

Pentru a înţelege semnificaţia acestor rezultate, vom considera peretele de beton din Figura 1. Acesta face parte dintr-o structură multietajată din beton armat.

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 1. Orientarea axelor locale pentru peretele analizat

 

După realizarea calculului cu element finit se pot vizualiza următoarele tipuri de torsori:
– N (forţa axială);
– M (moment încovoietor);
– T (forţă tăietoare).

Valorile torsorilor, pentru cazurile statice selectate, sunt obţinute prin integrarea numerică a eforturilor calculate cu metoda elementelor finite. Pentru exemplul considerat, ţinând cont de orientarea axelor locale, torsorii pentru cazurile statice sunt obţinuţi în următoarea manieră:

Torsor N = ∫ Fxxdy
Torsor Txy = ∫ Fxydy
Torsor Tyz = ∫ Fxzdy (acest torsor este mereu perpendicular pe planul (xy) al peretelui)
Torsor Mz = ∫ Fxxy dy
Torsor Mf = ∫ Myyy dy

Notă: Fxx, Fxy,Fxz, Myy sunt eforturi determinate în axele locale ale elementului plan.

Pentru cazurile seismice sau pentru combinaţiile de încărcări ce conţin şi acţiunea seismică, torsorii se determină pornind de la eforturile obţinute prin suprapunerea răspunsurilor modale după regulile CQC (combinare patrăţică completă) sau SRSS (radical din suma pătratelor răspunsurilor modale) şi ulterior integrarea numerică a acestora.

În Figurile 2 – 6 sunt prezentaţi torsorii Mz, N, Txy, Mf, Tyz pentru peretele analizat într-o combinaţie de încărcări ce include şi acţiunea seismică. Eforturile sunt determinate în axe locale.

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor? Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor? Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 2. Torsor Mz Figura 3. Torsor N Figura 4. Torsor Txy
Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor? Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 5. Torsor Mf Figura 6. Torsor Tyz

Torsorii stânga/dreapta sunt folosiţi în principal pentru grinzile de cuplare. Pentru mai multe informaţii, se va consulta FAQ-ul Cum se modelează o riglă de cuplare?

Torsorii/Grup sunt determinaţi atunci când opţiunea „Grup de pereţi” (Figura 7) este activă pe un sistem în care s-au grupat pereţii ce conlucrează.

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 7. Opţiunea „Grup de pereţi”

 

Torsorii/Grup se pot afişa şi fără activarea opţiunii sus-amintite. Aceasta se poate face în modelul de analiză, prin selectarea grupului de pereţi ce conlucrează şi afişarea torsorului/grup dorit (Figura 8).

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 8. Torsor NZ/Grup

 

Torsorii/etaj sunt determinaţi atunci când opţiunea „Nivel” (Figura 9) este activă pe sistemul ce conţine elementele etajului respectiv. În Figura 10 este afişat un astfel de torsor.

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 9. Activarea opţiunii „Nivel” pe sistemul ce conţine elementele etajului

Care este semnificaţia rezultatelor de tip torsor?
Figura 10. Torsor TX/Etaj