Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3? | GRAITEC Romania

Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3?

Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3?

Noi verificări ale rândurilor individuale de şuruburi şi verificări ale grupurilor de rânduri de şuruburi se pot efectua – în cadrul verificărilor îmbinărilor cu şuruburi, conform Eurocod 3 – în Advance Design, începând cu versiunea 2012.

Vom porni de la următorul exemplu: o îmbinare dintre o grindă cu vută şi un stâlp cu tălpi rigidizate. îmbinarea va fi supusă acţiunii unui moment ce acţionează în sensul indicat în figură.

Sensul momentului va impune poziţia centrului de rotaţie al imbinării, cât şi numerotarea rândurilor de şuruburi.

Numerotarea şuruburilor va începe de la cel mai solicitat rând de şuruburi, acesta fiind cel mai îndepărtat rând faţă de centrul de rotaţie al îmbinării.

Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3?

Conform Eurocodului 3, 1993-1-8-2006, capitolul 6.2.6.4.2 (3), grupurile de şuruburi situate pe orice parte a unei rigidizări se modelează ca tălpi de element T echivalente separate. Rezistenţa de calcul şi modul de cedare se determină separat pentru fiecare element T.

Grupuri de rânduri de şuruburi se vor forma şi verifica atât pentru placa de capăt a grinzii cu vută cât şi pentru talpa stâlpului.

Grupurile rândurilor de şuruburi formate pentru placa de capăt pot fi diferite de grupurile de şuruburi formate pentru talpa stâlpului, formarea acestora depinzând de prezenţa şi poziţia rigidizărilor în cadrul îmbinării. Talpa inferioară a grinzii va fi considerată, de asemenea, o rigidizare a ansamblului grindă-vută şi nu se vor putea forma grupuri care să conţină rânduri de şuruburi de ambele părţi ale tălpii.

În raportul generat de Advance Design Steel Connection, vor fi prezentate grupurile de şuruburi pentru care se vor face ambele sau cel puţin una din verificările corespunzătoare plăcii de capăt a grinzii sau verificările corespunzătoare tălpii stâlpului.

Grupurile rândurilor de şuruburi generate pentru o îmbinare similară celei prezentate în imaginile de mai sus, cât şi verificările acestor grupuri sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3?

 

Grupurile care nu se pot forma pe nici unul dintre cele doua elemente nu vor fi generate sau prezentate în raport.

Regăsiţi mai jos verificările pentru grupurile 1-2 şi 2-3 întocmai cum apar în raportul generat de Advance Design Steel Connection

Care sunt regulile de grupare a rândurilor de şuruburi pentru verifcarea îmbinărilor conform EC3?