Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă? | GRAITEC Romania

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

La proiectarea unei structuri trebuie să fie îndeplinite cerinţele de rezistenţă, rigiditate şi ductilitate şi de aceea trebuie considerate toate situaţiile relevante de proiectare.

Situaţiile de proiectare, şi implicit combinaţiile de încărcări, trebuie alese astfel încât să fie suficient de severe şi variate. Ele trebuie să includă toate condiţiile care pot să apară în mod previzibil în timpul execuţiei şi utilizării structurii.

Advance Design poate defini combinaţiile de încărcări prin 3 metode:

– Fie folosind un fişier şablon ce conţine toate combinaţiile de încărcări pentru diferitele stări limită;
– Fie folosind butonul „Definire” prin care se poate modifica valoarea coeficienţilor parţiali de siguranţă (ϒ), precum şi cea a coeficienţilor acţiunii variabile (Ψ), după care se pot genera combinaţiile de încărcări;
– Fie folosind matricea de concomitenţă, definită sub forma unui tabel care va genera toate combinaţiile de încărcări necesare, stabilite prin concepte de concomitenţă între diferite acţiuni.

În acest document ne vom referi doar la generarea combinaţiilor de încărcări folosind matricea de concomitenţă.
Vom considera structura metalică de mai jos (figura 1) şi cazurile de încărcare din tabelul 1.

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

Figura 1. Structura analizată

 

Înainte de a defini combinaţiile de încărcări putem stabili, pentru fiecare familie sau cazuri de încărcări, efectul pe care îl are în combinaţie („favorabil„, „defavorabil„, „favorabil sau defavorabil” pentru acţiuni permanente, respectiv „bază„, „acompaniament„, „bază sau acompaniament” pentru acţiuni variabile), coeficientul parţial de siguranţă (ϒ), precum şi coeficienţii acţiunilor variabile (Ψ0, Ψ1, Ψ2). Acest lucru se poate face în secţiunea „Combinaţii” din fereastra de proprietăţi corespunzătoare familiei (vezi figura 2) sau cazului de încărcări.

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

Figura 2. Fereastra de proprietăţi pentru familia de încărcări

 

Pentru cazul analizat, încărcările permanente (G1, G4) au un efect defavorabil, iar pentru încărcările utile (Q2, Q3) considerăm categoria A şi un efect „Bază sau Acompaniament” pentru Q2, respectiv „Acompaniament” pentru Q3, Advance Design afişând automat coeficienţii corespunzători. Pentru familia de încărcări climatice, Snw5, considerăm un efect „bază sau acompaniament”.

Pentru a defini combinaţiile de încărcări, se accesează fereastra „Combinaţii” (din bara de instrumente Meniu se alege Ipoteze – Definire combinaţii).
Click pe butonul „Concomitenţă” (Figura 3) pentru vizualizarea matricii de concomitenţă.

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

Figura 3. Fereastră pentru definirea combinaţiilor

 

Matricea de concomitenţă va fi generată dupa regulile predefinite. Valorile care se pot folosi în această matrice sunt : „0”, „1” şi „2”. Semnificaţia cifrelor este explicitată mai jos:

2”    Cazul de încărcare pe un fundal alb (linie) trebuie să fie combinat cu cazul de încărcare de pe coloană;
1”    Cazul de încărcare pe un fundal alb (linie) poate să fie combinat cu cazul de încărcare de pe coloană;
0”    Cazul de încărcare pe un fundal alb (linie) nu poate să fie combinat cu cazul de încărcare de pe coloană.

În figura 4 este prezentată matricea de concomitenţă pentru cazurile de încărcare din tabelul 1.

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

Figura 4. Matricea de concomitenţă

 

Notă: Numărul de linii şi de coloane în matricea de concomitenţă este nelimitat.

Se pot defini reguli de excludere sau de concomitenţă forţată între diferite cazuri de încărcare sau familii de cazuri de încărcare (Figura 5).

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?

Figura 5. Stabilirea regulilor de concomitenţă şi generarea combinaţiilor de încărcări

 

Prin apăsarea butonului „Generare„, se obţin combinaţiile de încărcări aferente matricei de concomitenţă stabilite anterior. Combinaţiile obţinute sunt detaliate în tabelul 2.

Cum definim combinaţiile de încărcări folosind matricea de concomitenţă?