Cum pot crea reazeme în mod automat la baza structurii? | GRAITEC Romania

Cum pot crea reazeme în mod automat la baza structurii?

Odată ce structura a fost definită, Advance Design oferă posibilitatea de a crea în mod automat reazeme la baza ei.

Cum pot crea reazeme in mod automat la baza structurii

Pentru a genera automat reazeme la nivelul de bază al structurii trebuie să realizaţi paşii următori:

1. Stâlpii pentru care doriţi sa creaţi reazeme în mod automat trebuie să fie grupaţi in acelaşi sistem. În exemplul nostru, toţi stâlpii pentru care vor fi create reazeme în mod automat aparţin sistemului „1 – Stâlpi”.

Cum pot crea reazeme in mod automat la baza structurii

2. În fereastra de proprietăţi a acestui sistem trebuie sa activaţi opţiunea de nivel, având specificată limita de bază la 0 metri.

Cum pot crea reazeme in mod automat la baza structurii

3. Creaţi automat reazemele selectând la nivelul Pilotului, din meniul contextual al sistemului „1 – Stâlpi”, comanda Creează o entitate > Structură > Reazeme auto > Rigid.

Cum pot crea reazeme in mod automat la baza structurii