Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului? | GRAITEC Romania

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?

Începând cu versiunea Advance Design 2013, generarea încărcărilor din vânt conform normei EC1 (EN 1991-1-4) se poate efectua folosind caracteristici diferite pentru direcţii diferite ale acţiunii vântului. Acest lucru este util pentru proiectarea structurilor ce au feţele expuse către diferite categorii de teren (de exemplu una din feţe este orientată către malul mării, iar celelalte feţe sunt expuse către categorii diferite de teren (cu forţe din vânt mai mici) – Figura 1).

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?
Figura 1. Categoria de teren 0 şi IV (Malul mării şi Zonă urbană)

 

Pentru exemplificare, vom considera depozitul din Figura 2. Acesta este poziţionat într-un amplasament care se încadrează în categoria I de teren pe faţa expusă în direcţia X+, şi în categoria II de teren pe faţa expusa în direcţia Y+. Ţinând cont de aceste caracteristici, rugozitatea terenului va avea valori diferite pe cele două feţe expuse.

Notă: Rugozitatea terenului este cuantificată prin factorul de rugozitate cr(z), care ia în calcul variabilitatea vitezei medii a vântului pe amplasamentul structurii (capitolul 4.3.2, EN 1991-1-4).

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?
Figura 2. Vedere 3D structură

Pentru exemplul din Figura 2 se consideră doar direcţiile X+ şi Y+. În mod similar, se pot analiza şi celelalte direcţii de acţiune a vântului.

Pentru a obţine încărcările din vânt corespunzătoare acestei situaţii, vom proceda astfel:

– În secţiunea „Direcţia vântului„, din fereastra de proprietăţi a familiei de încărcări climatice „Vânt CR 1-1-4/2012„, vom selecta numai direcţiile VântX+ şi VântY+ (Figura 3).
– Ţinând cont de caracteristicile diferite ale acţiunii vântului, alegem opţiunea „Pe direcţie„, din căsuţa „Definiţia vântului” (Figura 3).
– Pentru prima direcţie de acţiune considerată, în căsuţa „ Direcţia curentă a vântului” vom selecta „X+” (Figura 3). Se alege categoria de teren (I) şi celelalte caracteristici ale acţiunii vântului corespunzătoare acestei direcţii.
– Pentru a doua direcţie de acţiune considerată, în căsuţa „Direcţia curentă a vântului” vom selecta „Y+” (Figura 4). Se alege categoria de teren (II) şi celelalte caracteristici ale acţiunii vântului corespunzătoare acestei direcţii.

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?
Figura 3. Vânt CR1-1-4/2012 – direcţia X+
Figura 4. Vânt CR1-1-4/2012 – direcţia Y+

 

Folosind caracteristicile din Figura 3 şi Figura 4, se pot genera automat încărcările corespunzătoare acţiunii vântului pe direcţia X+ şi Y+. Acest lucru se poate face din Pilot prin click dreapta pe familia de încărcări „Vânt CR 1-1-4/2012” şi alegerea opţiunii „Generare automată” (Figura 5). Structura cu încărcările din vânt este prezentată în Figura 6.

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?
Figura 5. Generarea automată a încărcărilor din vânt

Cum pot defini caracteristici diferite pe direcţii diferite de acţiune a vântului?
Figura 6. încărcările din vânt obţinute prin generare automată