Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă? | GRAITEC Romania

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?

Galeria de stiluri de armare oferă soluţii de armare pentru grinzi continue.

Aplicarea stilului de armare automată pentru grinzi continue presupune selectarea grinzilor din fiecare deschidere şi detectarea reazemelor. Grinzile de pe fiecare deschidere trebuie să fie considerate ca aparţinând unui singur element.

Pentru aceasta, se definesc subdiviziuni de tipul: G5.1; G5.2; G5.3; G5,4; G5.5; Toate cele 5 grinzi sunt identificate ca fiind deschiderile unei singure grinzi continue, G5. La capătul fiecăreia, se poziţionează stâlpi. La aplicarea stilului de armare aceştia vor fi detectaţi ca reazeme.

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?

 

Grinzile se redenumesc în câmpul „Nume” din bara de proprietăţi (Smartbar) sau din fereastra de proprietăţi a grinzii selectate.

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?

 

Grinzile se pot împărţi în subdiviziuni şi cu ajutorul comenzii „Împarte un element”.
Se selectează grinzile redenumite şi se aplică stilul de armare automată pentru grinda continuă din fereastra de proprietăţi sau din bara de proprietăţi (Smartbar). Carcasa de armare poate fi ajustată modificând parametrii stilului de armare. (Ancoraj exterior la partea superioară, Bare longitudinale, etc).

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?

 

Se creează planul de armare utilizând comanda „Creează plan de armare”.

Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?
Cum se aplică armarea automată pentru o grindă continuă?