Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ? | GRAITEC Romania

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Deseori, este necesar ca titlurile din planşe să conţină mai multe informaţii despre proiect. Pentru aceasta se utilizează o serie de aribute.

De exemplu, într-un titlu se pot adăuga numărul proiectului, numele prototipului, numărul poziţiei şi indexul reviziei. Dacă acest lucru se realizează cu atribute obişnuite, atunci formatarea (încadrarea) automată a textului, în funcţie de lungimea lui, nu ar fi posibilă.

Utilizând metoda prezentată mai jos, această încadrare a textului în funcţie de lungime se face automat.

Într-o primă etapă se copiază şi se redenumeşte prototipul ce urmează a fi modificat. Se deschide noul prototip şi se salvează în aceeaşi locaţie ca şi celelalte prototipuri.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Notă: Se setează modul de afişare al atributului astfel încât acesta să reţină informaţiile adăugate. Pentru aceasta, variabila sistem „ATTMODE” din AutoCAD® trebuie să aibă valoarea 1.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

După deschiderea prototipului se editează blocul „HYPERSTEELPAGEHEADER„. Acesta poate conţine orice informaţie dorită de utilizator. Pentru exemplificare, vom afişa în titlu numele proiectului, numărul proiectului, poziţia piesei şi indexul reviziei.

Aceste informaţii se pot afişa numai dacă sunt definite în model (de exemplu, utilizatorul a definit numărul proiectului, modelul a fost numerotat). De asemenea, informaţiile pot fi afişate astfel deoarece se utilizează atributele corespunzătoare.

Recomandare: Asiguraţi-vă că în zona în care urmează să se afişeze textul este suficient spaţiu liber. De asemenea, blocul va conţine câte un atribut pentru fiecare informaţie dorită în textul final.

Numărul proiectului: PROJECT_NO .
Poziţia piesei este afişată de atributul „POS_NUM” , iar indexul reviziei de atributul „REVISION_INDEX„.
Se scrie numele proiectului şi se converteşte în blocul cu numele „HYPERSTEELPAGEHEADER” cu ajutorul comenzii „BLOCK„.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Se selectează blocul, clic dreapta şi se alege „Block Editor„.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

În „Block editor” se adaugă atributele dorite utilizând comanda „Attribute Definition„.
Important! Pentru aceste atribute trebuie să se utilizeze modul invizibil.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

După ce se adaugă toate atributele dorite se salvează blocul şi se închide editorul. Pentru a fi luate în considerare ultimele setări, blocul trebuie inserat o dată în prototip cu ajutorul comenzii „Insert„.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

După inserarea blocului în prototip se dau valori noilor atribute, pentru a putea afişa informaţiile corespunzătoare atunci când prototipul este utilizat în procesul de detaliere.

Aceste valori se pot adăuga astfel:

1. Se inserează un „text” sub titlul blocului şi astfel se deschide „Text Editor„.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

2. Din „Text Editor” se selectează „Insert > Field„. În fereastra de dialog „Field” se selectează categoria câmpului, numele şi apoi obiectul.

  • Field category„: „Objects„;
  • Fields names„: „Object” şi la tipul obiectului utilizatorul trebuie să îl selecteze.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Se selectează blocul care apare în prototipul definit. După selecţie, fereastra de dialog apare din nou şi afişează toate proprietăţile obiectului selectat. Printre acestea se pot observa şi atributele introduse de utilizator.

 

3. Se selectează primul atribut pe care utilizatorul doreşte să îl afişeze şi se apasă „OK„.

În acest exemplu primul atribut selectat este „PROJECT_NO” şi astfel se va afişa informaţia corespunzătoare setată în Preferinţele Proiectului.

Folosind aceleaşi opţiuni se vor insera şi celelalte atribute care vor afişa informaţiile corespunzătoare.

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

Cum se combină atributele din Advance Steel în bloc ?

După introducerea atributelor, şablonul se salvează şi se închide.

De fiecare dată când se va crea un detaliu utilizând acest şablon, atributele invizibile din cadrul blocului vor fi afişate şi actualizate conform detaliilor modelului.