Cum se creează etrieri cu ramuri multiple? | GRAITEC Romania

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple?

Advance Concrete dispune de o comandă ce permite crearea etrierilor cu ramuri multiple.

Comanda se accesează din bara de instrumente „Advance Armare”.

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple

Această comandă permite crearea barelor pentru armarea unui element cu secţiune dreptunghiulară, într-un singur pas, lucru foarte util în cazul elementelor structurale (stâlpi, grinzi) care necesită o armare mai complicată.

Crearea barelor din secţiunea dreptunghiulară este similară creării unui etrier.

Iniţial se creează o secţiune virtuală; în această etapă, se vor defini toate caracteristicile barelor din secţiune (diametre, tipul oţelului, acoperiri cu beton, etc.).

După stabilirea caracteristicilor barelor de armare din secţiune, se selectează modul de dispunere al etrierilor.

În această fereastră de dialog modurile de armare existente în Advance Concrete sunt ordonate după numărul de bare longitudinale utilizate. Advance Concrete dispune de o serie de moduri de armare cu 2, 4, 6, 8, 10 şi 12 bare. Barele longitudinale sunt reprezentate prin „puncte”. Acestea vor fi adăugate de către utilizator, după crearea etrierilor petrecuţi, folosind comanda „Creează o bară punct” din bara de instrumente Advance Armare.

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple

Exemplu:

 

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple

Bare longitudinale


Grinda astfel armată poate fi vizualizată în mod 3D.

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple

Advance Concrete dispune de o serie de secţiuni predefinite.

În cazul în care niciunul din modurile de armare existente nu satisface cerinţele utilizatorului, există posibilitatea de a le personaliza sau de a crea altele noi, prin editarea fişierului „Rebar Sections.txt” din:

C:Users*UserAppDataRoamingGraitecAdvanceConcrete2011SupportTemplate
pentru Windows7 / Vista

C:Docs and Settings*UserApplicationDataGraitecAdvanceConcrete2011SupportTemplate
pentru Windows XP

Se poate edita fişierul existent „Rebar sections.txt” sau se poate crea un nou fişier (fişierul nou, trebuie să aibă acelaşi nume; se recomandă redenumirea fişierului iniţial).

Notă: Fişierul „Rebar sections.txt” va fi şters dacă programul va fi dezinstalat).

 

Orice configuraţie nouă trebuie să înceapă cu „CONFIG (n)”, unde „n” reprezintă numărul configuraţiei. Pe un alt rând se declară elementele secţiunii:

FRAME – etrier dreptunghiular

PIN – agrafă

U – bară „U”

STIRUP – etrier

Fiecare element din secţiunea nou creată trebuie să fie declarat pe câte un rând distinct.

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple

 

Exemplu:

O configuraţie nouă, având barele dispuse ca în figura de mai jos, va avea următoarea structură:

CONFIG 1

FRAME (1,6)

FRAME (2,6)

 

Numerele 1,2,3,4,5,6 identifică barele longitudinale din secţiune, iar cele două dreptunghiuri reprezintă etrierii dreptunghiulari creaţi în configuraţia de mai sus.

Pentru a crea primul etrier dreptunghiular, acesta trebuie declarat:

FRAME (1,6)

unde 1 şi 6 reprezintă două puncte diagonal opuse ale etrierului. Se procedează la fel şi în cazul celui de-al doilea etrier.

Dacă într-o altă configuraţie se utilizează agrafe sau etrieri, aceste bare trebuie declarate corespunzător.

Exemplu:

Agrafe: PIN (2,5)

Etrieri: STIRRUP (2,5)

Cum se creează etrieri cu ramuri multiple