Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager? | GRAITEC Romania

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

Începând cu Advance Steel 2011 se pot crea noi tipuri de şuruburi, mult mai uşor, utilizând Graitec Advance Manager (GAM).

Pentru a crea un nou tip de şurub urmaţi paşii de mai jos:

1. Deschideţi GAM şi selectaţi „Setărişuruburi„.
2. Din lista „Şuruburi” selectaţi unul dintre şuruburile existente, clic dreapta şi selectaţi „Nou„.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

3. În pagina „Parametrii” definiţi numele şurubului:

• Apăsaţi pe butonul „Nou…„,
• În fereastra apărută, introduceţi „FAQ şurub” şi apăsaţi pe „Aplică„.

4. În meniul derulant Sursă selectaţi „DIN 6914„, în cel de Grupă selectaţi „8.8” iar în cel de Diametru selectaţi „27.00„.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

 

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?
Sursa” – reprezintă norma şurubului. Această informaţie poate fi afişată în extrasele de materiale.
Separare” – dacă este bifată, atunci ansamblul şurub va fi detaliat în extrasele de materiale separat în componentele sale: şurub, şaibă şi piuliţă. Toate sub numele ansamblului „FAQ şurub„. Dacă acestă opţiune nu este bifată, atunci ansamblul şurubului va fi afişat în extrasele de materiale ca un întreg.

 

L – lungimea şurubului
d1 – diametrul şurubului
k – grosimea capului şurubului
s – lăţimea capului şurubului
lg – lungimea de prindere

Pentru exemplificare, vom considera un şurub cu caracteristicile din tabelul alăturat.

5.Deschideţi pagina „Şurub” şi introduceţi valorile necesare în câmpurile corespunzătoare: lăţimea capului (A – 46mm), grosimea capului (B – 17mm) şi număr muchii (6).

Notă: Pentru un şurub cu cap rotund numărul de muchii este 0.

În tabelul de sub aceste câmpuri, se introduce fiecare şurub după: lungime, greutate şi numele elementului.

Notă: Alegeţi un nume sugestiv, deoarece numele elementului va fi afişat în extrasele de materiale. În acest exemplu s-a utilizat „Şurub M27-70„, pentru primul şurub. Pentru claritate, se poate adăuga şi norma şurubului în nume: „Şurub M27-70 DIN 6914„.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

6. Şurubul din acest exemplu are 2 şaibe şi o piuliţă. În acest caz, în pagina „Set„, nu a fost creat un ansamblu nou ci a fost selectat unul existent, din listă, „P2S” (Piulita2Saibe). Dacă nu gasiţi un ansamblu corespunzător puteţi crea unul nou apăsând butonul „Nou…„.
În prima tabelă a fost adăugată o singură şaibă, iar în cea de-a doua o şaibă şi o piuliţă.
Pentru a adăuga noi linii în tabel se utilizează butonul „+„.
Puteţi selecta dintr-o varietate de piuliţe şi şaibe care există deja în baza de date. Pentru piuliţa şi şaibele selectate se afişează proprietăţile în ferestrele de dialog din dreapta:

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

7. Reveniţi în pagina „Parametri” şi introduce-ţi regulile în cel de-al 2 lea tabel. Pentru şurubul selectat trebuie definite 2 reguli pentru că şurubul are 2 trepte diferite de variaţie. Şuruburile cu lungimea între 70-120 mm sunt fabricate cu o variaţie de 5mm iar cele cu lungime între 120-200mm sunt fabricate cu o variaţie de 10mm.

8. Vezi tabelul cu proprietăţile şurubului de mai sus (de la punctul 3).
Valorile definite pentru „Regula 1” şi „Regula 2” sunt încadrate în tabelul de mai jos.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

În pagina „Şuruburi„, tabelul 2 a fost completat automat cu lungimile de şuruburi şi lungimile pachetului de prindere, după definirea celor două reguli (Regula 1 şi Regula 2).
Valorile completate automat în acest tabel sunt identice cu cele din tabelul caracteristicilor şurubului.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

9. În pagina „Găuri” selectaţi caracteristicile găurii din listele derulante „Tip„, „Locaţia„. În câmpul „Toleranţă” introduceţi valoarea cel mai des utilizată atunci când modelaţi. Valoarea toleranţei definită în acest câmp se poate modifica în fereastra de proprietăţi a şurubului sau în fereastra de proprietăţi a îmbinării care foloseşte acest şurub, dacă este nevoie de o altă valoare.
Apăsaţi pe butonul „Aplică” pentru a salva toate aceste setări.
Închideţi aplicaţia Graitec Advance Manager (GAM). Şurubul creat va putea fi folosit atât în îmbinările automate cât şi în cele realizate manual.

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?

Cum se creează un şurub în Graitec Advance Manager?