Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2? | GRAITEC Romania

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2?

Pentru exemplificare, vom considera un stâlp simplu, încastrat la bază, având o secţiune de 60x60cm şi înălţimea de 4.00 m, supus la încovoiere biaxială cu forţa axială.

Vom genera combinaţiile de încărcări conform codului pentru calculul de beton armat. Acest pas este important deoarece valorile eforturilor provenite din combinaţiile la SLS şi SLU vor fi folosite pentru calculul diferitelor raporturi conform Eurocode.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

Curbele limită de interacţiune sunt folosite pentru verificarea manuală a calculului intern de armătură necesară, care foloseşte un algoritm pas cu pas.

În funcţie de starea de solicitare, se pot genera trei curbe de interacţiune:

1. My/Mz – Pentru încovoiere biaxială cu forţa axială – My, Mz şi N;

2. Fx/ My – Încovoiere simplă după axa y-y cu forţa axială – My şi N;

3. Fx/ Mz – Încovoiere simplă după axa x-x cu forţa axială – Mz şi N;

Pentru afişarea curbelor de interacţiune, se activează opţiunea pentru calculul stâlpilor din fereastra de proprietăţi a elementului în „Expertiza Beton„. De asemenea, se definesc toate caracteristicile de calcul ale secţiunii de dimensionat: acoperirea cu beton, ductilitatea armăturilor etc.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

Se selectează metoda folosită pentru calculul armăturii. Opţiunile disponibile în această fereastră vor afecta rezultatele finale ale verificării.

Comanda poate fi accesată din meniul: Ipoteze > Expertiza beton armat > Ipoteze de calcul

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

Poate fi utilizată opţiunea implicită („Determinare automată„) sau se poate selecta o metodă impusă.

Determinare automată – Programul va utiliza „Metoda simplificată” dacă elementul este supus doar la efort axial iar dacă elementul este supus la moment încovoietor cu forţa axială, se utilizează „Metoda rigidităţii nominale„.

Metoda generală – Programul va calcula combinaţia cea mai defavorabilă a momentelor încovoietoare de calcul aplicate, folosind metodele rigidităţii nominale şi a curburii nominale.

Pentru modul de calcul al diferitelor metode, consultaţi:

EC2 – Reguli generale şi reguli pentru clădiri

Pentru exemplul curent, se va utiliza opţiunea implicită „Determinare automată„.


Se lansează analiza modelului pentru calculul de element finit şi calculul de beton. După analiză, se vor afişa ariile de armătură necesare (teoretice). Datorită simetriei secţiunii şi a încărcărilor, rezultatele sunt egale pe ambele direcţii.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

OBSERVAŢIE: Advance Design va compara aria de armătură totală cu procentul maxim de armare impus de către coduri.

Atunci când aria necesară de armătură este mai mare decât procentul maxim de armare permis, Advance Design limitează valorile afişate la acest procent maxim şi diagrama va arăta asemenea celei din imaginea de mai jos.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

 

Ay (cm2) Az (cm2)


Selectaţi elementul, iar din fereastra de proprietăţi, în submeniul „Calcul stâlpi – Armare” selectaţi „Armare” şi apăsaţi butonul Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2 pentru a accesa fereastra „Modificare armătură longitudinală„.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2
Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

 

În această fereastră, se pot adăuga sau şterge armături de-a lungul laturilor secţiunii.

Aria de armătura teoretică este afişată partea superioară a secţiunii iar aria de armătură reală este afişată în partea de jos, aceasta din urmă fiind valoarea ariei ce va fi verificată cu ajutorul curbelor de interacţiune.


Advance Design dispune automat bare de armătură în secţiune, luând în considerare doar aria teoretică calculată, fără a ţine cont de simetrie (ca în exemplul curent). Se vor edita diametrele barelor de armătură principale şi secundare (dacă există) şi se va dispune numărul de bare necesar pe fiecare direcţie.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

După dispunerea armăturilor în secţiune, apăsaţi butonul „Curbe de interacţiune” pentru a deschide fereastra cu rezultatele capacităţii secţiunii. Prin dublu-clic pe zona de afişare se deschide fereastra de vizualizare a curbelor, în care se poate efectua zoom pe curbe sau se pot efectua diverse operaţii de măsurare a valorilor. Rezultatul se poate salva sub forma unei imagini ce poate fi inclusă în nota de calcul.

Cum se folosesc curbele limită de interacţiune pentru verificarea stâlpilor conform Eurcode 2

Din acest exemplu se poate observa faptul că, pentru validarea rezultatelor, nu este suficientă doar interpretarea ariei teoretice de armătura ci este necesară şi verificarea armării secţiunilor cu ajutorul curbelor de interacţiune.