Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură? | GRAITEC Romania

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură?

În acest FAQ vom trata posibilităţile de generare a încărcărilor cu ajutorul Advance Design, în anumite situaţii în care elementele unei structuri sunt supuse unor variaţii de temperatură.

1. Elementul este supus unei variaţii uniforme de temperatură obţinută din diferenţa dintre temperatura definită în cazul de încărcări din temperatură şi temperatura de referinţă (declarată în fereastra de ipoteze globale ale structurii).

2. Elementul este supus la o variaţie de temperatură pe direcţia axelor locale – y şi / sau z ale secţiunii.

Pentru a putea evidenţia diferenţa dintre cele două situaţii, vom prezenta câte un exemplu pentru fiecare.

Pentru primul exemplu, vom defini mai întâi un element liniar (o grindă) în consolă.

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Mai întâi trebuie stabilită temperatura de referinţă a sistemului. Aceasta se poate defini la crearea unui nou model sau se poate modifica ulterior selectând din meniu „Ipoteze – Structură…”.

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Se va crea o familie de cazuri de încărcare din solicitarea la variaţie de temperatură.

1. Generarea variaţiei de temperatură prin definirea lui ΔT:

În fereastra de proprietăţi a cazului de încărcare putem defini valoarea diferenţei dintre temperatura uniformă a structurii şi temperatura de referinţă (ΔT).

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Calculul alungirii elementului din variaţia de temperatură:

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

2. Generarea variaţiei de temperatură prin definirea unui gradient:

Gradientul termic y şi z este aplicat pozitiv pe direcţia axelor locale y, respectiv z.

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Deformaţia elementului din variaţia de temperatură este:

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Unde Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură sunt ca în figura următoare:

Cum se generează o încărcare din variaţia de temperatură

Pentru generarea variaţiei de temperatură, utilizatorul trebuie să introducă atât valoarea temperaturii uniforme cât şi gradientul.